Česky > O nás > Pro média > Jaká je struktura klientů a jejich vozidel v povinném ručení UNIQA?

Jaká je struktura klientů a jejich vozidel v povinném ručení UNIQA?

16.04.2019

Během posledních dvou let rostly kmen i pojistné v povinném ručení UNIQA dvojciferně. Za tuto dobu stoupl počet pojištěných vozidel bezmála o 28 %. Na vzorku 176.000 klientů s privátně využívanými vozidly analyzovala UNIQA
strukturu jejího kmene.

Muži v převaze
Z celkového zkoumaného počtu klientů jsou téměř tři čtvrtiny mužů, je jich asi 72 %. Ukazuje se tak, že přetrvává tradice, že o auto se stará v domácnosti muž. Největší počet klientů připadá na věkovou skupinu 41 až 46 let. UNIQA registruje ovšem rovněž asi 40 „nedočkavých“ mladistvých ve věku od 15 do 18 let, kteří řídí speciálně upravená auta s omezením rychlosti. Mezi nimi jsou pouhá 3 děvčata, zbytek jsou chlapci. Zákazníků s „ještě mokrým řidičákem“ ve věku 18-19 let je v UNIQA pojištěno 450, z nichž jen 29 % jsou ženy.


Devadesátníci s povinným ručením
Nejstarším zákazníkem je 98letý muž. Ve věkové kategorii 90+ však není vůbec osamocený, protože takto „zralých“ řidičů je v UNIQA pojištěno celkem 126, z toho 112 mužů a 14 žen. A 105 z nich se může pyšnit nejvyšším bonusem za dlouhodobě bezpečnou jízdu. Ve skupině 81-90letých má povinné ručení UNIQA 2.730 osob. I tady významně převažují muži: takto starých žen je pouze 15 % z nich. A celých 2.450 osmdesátníků (tedy bezmála devět z deseti pojištěných) si také vyjezdilo nejvyšší bonus. Samozřejmě je otázkou, zda se skutečně s autem pohybují po silnici oni sami, nebo spíše jejich blízcí. 

Když porovnáme podle pohlaví celkový kmen a řidiče s nejvyšším bonusem 50 %, ukazuje se, že o něco málo bezpečněji jezdí muži: z celkového vzorku má nejvyšší bonus 75 %, žen zbývajících 25 %.


Starších aut je více
Nejvíce pojištěných vozidel bylo vyrobeno před 9 nebo 10 roky. Na dalších místech podle počtu jsou vozidla stará 12 a 13 let. Dvacetiletých je ve kmeni stále asi 5.000, třicetiletých 625, čtyřicetiletých 260 a padesátiletých veteránů 136 kusů. Podíl 11.800 pojistných smluv připadá na motocykly, mopedy a skútry. Více než 100 z nich vlastní osoby ve věku 80+, v naprosté převaze muži. 

Nejvíce klientů ve středních věkových kategoriích (cca 30 – 65 let) si pořizuje auta o objemu 1851-2500 ccm. Tuto převahu ale určují muži. Mladí muži do 25 let mají rovněž rádi silnější stroje: 1.800 z nich má pojištěný také vůz o objemu 1851 – 2500 ccm, zatímco podobných smluv zákaznic ve stejné věkové kategorii je jen 420. Ženy obecně nejvíce preferují objem 1001 – 1350 ccm a 1400 – 1850 ccm (asi 23.000 kusů), zatímco muži dávají nejvíce přednost zmíněnému vyššímu objemu 1850 – 2.500 ccm (32.000 smluv). V nejsilnější kategorii nad 2.500 ccm sjednalo povinné ručení 3.700 mužů, ale jen necelých 900 žen.


Babety, Moskviče, ale také Ferrari nebo Rolls Royce
Vzhledem k poměrně vysokému zastoupení starších vozidel ve kmeni nepřekvapí, že mezi pojištěnými motocykly najdeme stále 920 mopedů typu Babetta a 540 Simsonů z bývalé NDR. Jinak vede tuzemská značka Jawa (2.150 kusů), dále jsou hojně zastoupeny značky Honda (1.270 kusů), Yamaha (1.100), Kawasaki (280) a BMW (240). Legendární Harley- Davidson se objevuje mezi pojištěnými jednostopými vozidly celkem 160krát, a dokonce 15
z nich vlastní motorkáři ve věku 70+. 

Ve vozovém parku pojištěném v UNIQA najdeme stále ještě 61 Trabantů, 20 Wartburgů, 3 Volhy, 30 Velorexů, 12 Moskvičů, 190 Lad a 3 Barkasy. 120 strojů spadá do zvláštní kategorie „vlastní výroba“ – zpravidla se jedná o speciální nebo účelová vozidla. Podle podílu na celkovém pojištěném počtu dominují značky Škoda a Hyundai (shodně po 14 %), dále VW 7 %, Ford 6 %, Renault 6 %, Opel 4 %. Relativně silné zastoupení mají i Mercedes, Kia a Dacia.

 

Z luxusních značek je pojištěno na povinné ručení v UNIQA celkem 250 vozů Porsche, 5 Lamborghini, 11 Bentley, 13 Ferrari, 13 Maserati a 5 Rolls-Royce.


(Do výše uvedených statistik spadají vozidla pojištěná jako privátně využívaná vozidla. Naopak nejsou započtena flotilová pojištění, speciální pojištění a pojištění aut podnikatelů a živnostníků.)

 

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již více než pětadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje v sedmičce nejsilnějších pojišťoven v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je nyní aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje bezmála 10 milionů klientů.