Česky > O nás > Pro média > Jaká pojištění potřebují pronajímatel a nájemník bytu

Jaká pojištění potřebují pronajímatel a nájemník bytu

31.03.2021

V poslední době jdou na odbyt tzv. investiční byty. Jde o velmi příznivou formu vkladu volného kapitálu a dlouhodobý způsob zabezpečení jejich majitelů. Tyto bytové jednotky jsou pronajímány, v poslední době omezeného cestování zpravidla dlouhodobě. Nájemní vztah vyžaduje jiné pojištění než vlastní bydlení. Přinášíme tipy, jak ochránit z pojištění občanského majetku obě strany: pronajímatele i nájemníka.

V žebříčku EU zaujímá Česko jednu ze spodních příček obliby nájemního bydlení. A i když podíl pomalu roste a už i někteří developeři rozjíždějí projekty nájemních bytů, v nájmu zatím žije jen o něco více než pětina domácností. Zatímco v západní Evropě je nájem formou bydlení sloužící průřezově jak pro mladé, tak starší věkové skupiny, a také pro singles nebo rodiny s dětmi, u nás je považován stále spíše za přechodné řešení pro mladé do 35 let, než si pořídí zázemí ve vlastním bytě nebo rodinného domku.

Přitom nájemní bydlení má řadu výhod: jde o menší a pružnější závazek, lze si spíše vybrat oblíbenou lokalitu, kde by koupě bytu či domu byla pro dotyčného nedostupná. Mnozí se dnes orientují i podle dopravní dostupnosti, balkonu či terasy, možnosti parkování nebo blízkosti lokality vhodné k venčení mazlíčka. Zahrnout všechny žádoucí parametry do hledání bydlení lze snadněji právě u nájmu. Navíc v poslední době „díky“ pandemii nájmy zejména bytů ve velkých městech klesaly.

Pojištění vlastníka-pronajímatele z pojištění občanského majetku
Majitel bytu nebo domu, jenž se rozhodne prostory pronajímat, by měl sjednat pojištění nemovitosti. K němu patří pro představu to, co by se „nevysypalo ven“, pokud bychom objekt obrátili vzhůru nohama: tedy dveře, stěny, radiátory, podlahové krytiny, okna, střechu, ale třeba i kuchyňská linka atd. Pojišťují se zejména živelní a vodovodní škody, odcizení, vandalismus, přepětí nebo zkrat či rozbití skel. Pro případ, že by nájemníkovi některé součásti nemovitosti způsobily škodu nebo újmu na zdraví (například vypadlé okno směrem do místnosti, rozšíření požáru z kotelny apod.), je užitečné rovněž pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti. Lze ho sjednat v jedné smlouvě s pojištěním nemovitosti. Zde je vždy dobré určit s rozvahou pojistné částky, tj. limity pojistného plnění, aby v případě velké nebo totální události opravdu kryly i oprávněné nároky nájemníků.

Pokud majitel pronajímá byt zařízený, tedy včetně nábytku, pračky, spotřebičů v kuchyni atp., vyplatí se i jeho vlastní pojištění domácnosti s důrazem na elektrospotřebiče. Není-li nájemníkem poškozené vybavení nebo zařízení v jeho vlastnictví, pojišťovna mu nemusí poskytnout plnění z jím sjednaného pojištění. To se vztahuje na jeho vlastní zařizovací předměty.

Vždy se doporučuje pronajímateli dát si do nájemní smlouvy ustanovení zavazující nájemníka ke sjednání přiměřeného pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti s adekvátními pojistnými částkami. UNIQA radí, aby toto ustanovení bylo dostatečně podrobné a návodné, aby i pojištění neznalý člověk nezapomněl při uzavírání smlouvy na nic podstatného. Ve svém důsledku tím chrání pronajímatel i své zájmy: pokud by nastala větší pojistná událost u nepojištěného nájemníka, může to přinést jeho nižší schopnost hradit pravidelně nájemné.

Pojištění nájemníka z pojištění občanského majetku
Odpovědný nájemník chce být zabezpečen pro případ, že by jeho pečlivě budované zázemí postihla nějaká škoda. Proto si pojišťuje své vybavení, které si do nájemního bytu nastěhuje, ve formě pojištění domácnosti. Zde musí myslet na krytí nejen nábytku a šatstva, ale zejména na svoji elektroniku, spotřebiče, cennosti nebo starožitnosti a volit odpovídající pojistné částky nebo si nechat navýšit základní limity plnění, které u některých skupin předmětů pojišťovna má. Do pojištění pak spadají i věci v uzamčeném sklepě, zabezpečené kočárkárně nebo v garáži v objektu, užívá-li je nájemník na základě nájemní smlouvy oprávněně. Pojišťovaná rizika jsou podobná jako u nemovitosti.

Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti nájemníka. To se sjednává pro případ, že provozem své domácnosti způsobíte nechtěně škodu jinému obyvateli domu, například vodou z přetečené vany nebo vyteklé pračky, zakouřením jiné domácnosti kvůli požáru anebo pádem nějakého předmětu na sousedovo auto. Pojištění slouží k tomu, aby nájemce do sjednaného limitu nemusel škodu (nebo dokonce újmu na zdraví) hradit sám, ale pomohlo mu pojištění. To se vztahuje i na patálie s domácími zvířaty, když někde něco vyvedou. Pojištění odpovědnosti v rámci pojištění domácnosti se vztahuje na všechny její příslušníky, tedy i na rodiče, děti a prarodiče žijící ve společné domácnosti, a případně na osoby v domácnosti zaměstnané.

Součástí pojištění odpovědnosti je i krytí škod způsobených nájemcem pronajímateli, konkrétně na pronajaté nemovitosti a jejím vybavení, pokud je příčinou takové škody požár, únik vody z vodovodního potrubí nebo výbuch, za jejichž vznikem je nedbalost nájemníka. Škody, za které odpovídá nájemník sousedům, jsou hrazeny bez omezení.

Pravidelná aktualizace a spoluúčast
Pro všechny tyto pojistné smlouvy platí, že klient by je měl aktualizovat pravidelně v souladu s tím, jak své zázemí vylepšuje, případně jak se na trhu hýbou ceny vybavení bytů a služeb pro bydlení. Což zejména v posledních letech jsou opravdu podstatné posuny. UNIQA v této souvislosti nabízí klientům aktivně valorizaci pojistných částek, aby jejich majetek byl pro případ hlavně totálních škod dobře zabezpečen.

Velká většina pojistných smluv v sobě zahrnuje spoluúčast, tedy vlastní vrub klienta při každé škodě. Její volbě by zákazníci měli rovněž věnovat pozornost, protože jde o částku, kterou u odpovědnostních škod musí doplatit poškozenému ze svého.

Pojišťovny nekryjí škody vzniklé běžným opotřebením. Je-li tedy například v domácnosti pes, který poškodí dveře nebo dřevěnou podlahu, nelze to uplatnit jako pojistnou událost. Stejně tak nelze nárokovat pojistné plnění za úmyslně vzniklé škody nebo některé škody z hrubé nedbalosti. Současně platí tzv. prevenční povinnost, tedy že pojištěný klient bude činit vše tak, aby škodě předcházel nebo její rozsah nezvětšil.

Asistenční služby
K pojištění domácnosti jsou automaticky přidány asistenční služby pro drobné i větší nesnáze: služby sklenáře, instalatéra, zámečníka, opraváře elektrospotřebičů nebo deratizace. Tento servis je dostupný na telefonu s krátkou objednací lhůtou a do určitého limitu je zdarma. Vedle bezplatné asistence lze dokoupit i připojištění další složitější asistence (v UNIQA například kybernetickou nebo počítačovou, pro elektrospotřebiče nebo cykloasistenci apod.).