Česky > O nás > Pro média > MDD: UNIQA radí, jak správně pojistit děti

MDD: UNIQA radí, jak správně pojistit děti

01.06.2021

U příležitosti Mezinárodního dne dětí přináší UNIQA přehled odpovědí na velmi časté dotazy ohledně pojištění našich potomků. Základním doporučením je pojištění sjednat, ale jen užitečné a přiměřené.

 

V jakém věku dítě pojistit?
Mnozí poradci tvrdí, že děti je potřeba pojistit ihned po příchodu na svět. V té době je naprosto zásadní jiná úvaha: jakmile se miminko narodí, myslet na pojištění musí spíše novopečení rodiče. Stávají se živiteli a vychovateli, takže jejich odpovědnost výrazně roste. Je třeba včas myslet na to, aby dítko bylo zabezpečeno i v situacích, kdy jeho mámu a/nebo tátu postihne úraz, vážnější onemocnění apod. Je jistě přáním všech rodičů poskytnout potomkovi co nejlepší zázemí.

Jaká rizika je třeba pokrýt u dětí?
Samozřejmě je správné pojistit i dítě, ale přiměřeně. V první řadě krýt taková rizika, která mají trvalý nebo velmi dlouhodobý vliv na kvalitu života. Především riziko vážného úrazu s následky, jimž bude děcko čelit trvale nebo třeba léta i desetiletí. Pokud by se stalo něco, co zásadně omezí pohyblivost potomka, bude adaptace na život v nových podmínkách vyžadovat velké prostředky.

V dnešní době chrání rodiče děti i před některými vážnými nemocemi, které se v této populaci vyskytují relativně často a nesou s sebou zásadní či dokonce trvalé důsledky. K tomu lze jako určitý nadstandard zvážit i denní dávky při pobytu v nemocnici – to jsou v případě pojistné události peníze navíc, s nimiž můžete své ratolesti zpříjemnit neradostné období stonání a přilepšit mu. Třeba tím, že mu zaplatíte něco navíc nebo že s ním díky tomu můžete v nemocnici trávit více času (příspěvek na dopravu, ubytování v místě hospitalizace apod.). Už zbytnější součástí pojištění je denní odškodné za dobu léčení úrazu – jde spíše o formu „bolestného“ pro dítě.

Jak vysoké pojistné částky nastavit?
Zvážit je třeba události, jež znamenají velmi závažný poúrazový nebo chorobný zdravotní handicap. Přičemž má smysl přemýšlet hlavně o časovém horizontu takové zátěže a celkové finanční perspektivě rodiny. Doporučujeme částky alespoň v řádu půl milionu a více. Rozhodnete-li se pojistit denní dávky při hospitalizaci, doporučujeme částku v řádu několika stokorun na den.

Je-li nutné na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky při pobytu v nemocnici.

Má smysl v rámci dětského pojištění také investovat?
Zde je to zcela na rozhodnutí osoby, která ve prospěch dítěte pojištění sjednává. Akumulace prostředků jako taková má samozřejmě smysl vždy, nicméně možností, jak ji uskutečňovat, je mnoho. Investiční složka dětského pojištění poskytuje do budoucna dítěti určitou částku na samostatný start do života nebo na studium. Navíc jde opět o prostředky oddělené od ostatních členů rodiny, tedy bez ohledu na aktuální konstelaci vzájemných vztahů.

Jak a kdy pojištění dítěte upravovat?
Rizika dělíme na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (úraz), dále dlouhodobější s přechodným odpadem (závažná onemocnění) a ta méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu). Ta nejzávažnější rizika by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Ostatní lze zvážit v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách, a také samozřejmě s ohledem na finanční kondici rodiny.

Je zřejmé, že čím je dítě aktivnější, samostatnější a „zvědavější“ v objevování a testování různých činností, tím „silnější“ by pojištění mělo být.

Kdy překlopit dětské pojištění do „dospělého“?
Zpravidla to určují pojistné podmínky, kde je uveden „výstupní“ věk. Obecně to bývá okamžik, kdy se potomek přestane soustavně připravovat na budoucí povolání a zahájí výdělečnou činnost, nejpozději však s dovršením 26 let věku. Na pojištění by měl začít myslet každý, jakmile odstartuje do samostatného života. Během trvání pojištění zpravidla není problém ho modifikovat podle aktuálních životních etap (rozsah krytí, pojistné částky, případně oprávněn k převzetí pojistného plnění apod.)

Jaké další výhody dětská pojištění nabízí?
Pro zodpovězení této otázky je potřeba udělat si průzkum trhu. Například UNIQA nabízí ve svém programu pro děti a mládež MOTÝLEK speciální bonus pro jedničkáře – finanční prémii za samé jedničky na vysvědčení pro žáky základních a středních škol. Jedinečné je i jednorázové plnění v případě velmi těžkých trvalých následků úrazu a bezmocnosti do 18 let věku. Jde o překlenutí období, kdy stát takto postiženým neposkytuje invalidní důchod, protože ten se vyplácí až od okamžiku plnoletosti.

Má vůbec dětská pojistka smysl, když máme rodinné pojištění?
V rámci rodinného pojištění lze naprosto spolehlivě pokrýt rizika dětí. Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro všechny fatální události v rodině, není extra dětské pojištění nezbytně třeba. Dětská pojištění mají smysl zejména po právní a morální stránce – prostředky z něj jsou vymezeny poměrně přesně a jsou vázány na daný účel. Umožňují tak dítěti určitou nezávislost na aktuální situaci v rodině.