Česky > O nás > Pro média > Lepší zákaznická zkušenost Skupina UNIQA chce doprovázet své klienty ve všech fázích života

Lepší zákaznická zkušenost Skupina UNIQA chce doprovázet své klienty ve všech fázích života

29.10.2021

Více než čtyři roky vedl Robert Gauci, manažer francouzsko-řeckého původu, společnosti skupiny AXA v Česku a na Slovensku. Nyní působí v těchto zemích v roli prezidenta dozorčí rady finanční skupiny UNIQA. Zeptali jsme se ho, jak se podařilo bývalým společnostem AXA zapojit do skupiny UNIQA a jaká je vize rozvoje celé skupiny.

 

Proč se AXA rozhodla opustit zdejší trhy?

AXA je globální hráč, který aktivně spravuje své portfolio investic. A jelikož již v minulosti odešla z Maďarska a Rakouska, nebylo strategickým cílem této skupiny upevňovat pozici ve střední a východní Evropě, kde měla omezené zastoupení. To současně vyhovovalo ambici UNIQA, která se chce stát lídrem trhu v oblasti známé pod anglickou zkratkou CEE.

 

Jak ovlivnila covidová pandemie integraci společností AXA do UNIQA?

Velmi významně a přinesla nám řadu dodatečných výzev. Fúze zahrnovala několik společností v Česku i na Slovensku, z toho důvodu bylo potřeba přeshraniční schvalování regulátorů, a kvůli pandemii musela být celá fúze řízena plně na dálku a on-line. Dohoda o akvizici společností AXA v Česku, na Slovensku a v Polsku byla oficiálně podepsána 7. února 2020, těsně před vypuknutím celosvětové pandemie. Nebylo možné čekat, až pandemie skončí, a fúzi odložit. Znamenalo to zvládnutí celého sloučení všech pojišťovacích a penzijních společností v digitálním prostředí. A nešlo jen o zaměstnance, ale i o všechny procesy včetně IT. To vše bylo nutné provést na dálku bez osobního kontaktu. Bylo to technologicky i psychicky extrémně náročné. Navíc navzdory probíhající integraci jsme dosáhli vynikajících obchodních výsledků.

 

Jaký bude profil UNIQA? Čím se odlišíteod ostatních finančních institucí?

Díky tomu, že transakce zahrnovala i penzijní a investiční společnosti, se ze značky UNIQA stala finanční skupina, která může svým zákazníkům nabídnout komplexní portfolio služeb. Touto transakcí skupina UNIQA získala dalších 800 milionů eur na pojistném a pět milionů nových klientů ve střední Evropě. Cílem fúze bylo především vytvořit větší, a pro zákazníky relevantnější společnost, která dokáže plně využít všech příležitostí na trzích, kde působí. Máme ambici stát se předním poskytovatelem služeb pro lepší život – musejí být efektivní, jednoduché a uživatelsky přívětivé. Naši nabídku rozdělujeme do čtyř ekosystémů: zdraví, prevence, mobilita a bydlení. Cílem je doprovázet naše klienty ve všech fázích života. Postupně proto přecházíme z pozice poskytovatele pojistných produktů k poskytovateli komplexních řešení, která našim klientům usnadní život, a přinesou lepší zákaznickou zkušenost.

 

Novým módním pojmem ve světě financí je ESG. Ovlivňuje koncern UNIQA v jeho směřování?

Naši společenskou odpovědnost bereme vážně jak my, tak naši akcionáři. Dlouhodobá strategie skupiny UNIQA je holistická. Spojuje ekonomické ambice s jasným závazkem vůči životnímu prostředí a společnosti. V koncernové strategii máme definované konkrétní cíle ESG a jejich plnění pravidelně hodnotíme. Mimo jiné vloží UNIQA do roku 2025 nejméně miliardu eur do udržitelných
investic. Jednak se zaměříme na nové technologie a obchodní modely šetřící přírodní bohatství,  jednak se snažíme prosazovat účinnou transformaci procesů se silnou uhlíkovou stopou směrem k šetrnějším formám využití jiných zdrojů. Toho lze dosáhnout jak upravenými technologickými přístupy a aplikací nových výrobních technik v existujících velkých podnicích, tak podporou nových obchodních konceptů. Naše strategie zahrnuje i harmonogram opatření a motivaci našich klientů k přechodu na šetrnější podnikání ohleduplné k přírodě a zdrojům.