Česky > O nás > Pro média > Některá nová rizika půjde krýt jen ve spolupráci se státem

Některá nová rizika půjde krýt jen ve spolupráci se státem

23.09.2021

Stát se bude muset v budoucnu zapojit do krytí globálních rizik podobných pandemii covidu, říká Martin Žáček, generální ředitel finanční skupiny Uniqa, která nedávno dokončila fúzi se společnostmi AXA. Existenčně ale koronavirus svět pojišťovnictví neohrozil a u běžného pojištění osob nevedl ani k přehodnocení cen, dodává.

www.e15.cz

e15_uniqa_rozhovor

 

Převzali jste pojišťovnu AXA v regionu střední a východní Evropy. To ale není jediná fúze na trhu. Kam se bude konkurence v pojišťovnictví ubírat?

Na středoevropských trzích je patrný trend koncentrace. Ten se koneckonců prokázal i v naší akvizici. Menší hráči musejí zvážit svoji perspektivu a rentabilitu.

Nové trendy ukázala i globální pandemie, která převrátila svět vzhůru nohama. Pojišťovnictví nebylo postiženo existenčně jako jiná odvětví, ale ukazuje se, že je třeba brát v úvahu nová nebezpečí. A některá z nich lze pokrýt jen ve spolupráci se státem, takže se otevírá velký prostor pro diskuzi o jeho zapojení pro podobně gigantická rizika, jakým světová pandemie bezesporu byla a je.

Restrikce a nemožnost osobního kontaktu také zdůraznily význam všude skloňované digitalizace. V našem odvětví proto byla pandemie vlastně katalyzátorem. Doslova během pár týdnů přešly pojišťovny na práci z domova a zavedly řadu novinek jako kontraktace na dálku či virtuální prohlídky škod. Prokázaly tak velkou adaptabilitu.

 

Vedle koncentrace ale přichází i nová konkurence. Co třeba fintech?

Poskytovatelé služeb čistě na bázi nových technologií, jako je fintech nebo insurtech, zatím nejsou pro tradiční pojišťovny skutečnou konkurencí. Spíše je zřejmé, že dojde k vzájemné kooperaci a využití silných stránek obou přístupů. Obrovskou výzvou je oblast kybernetických rizik, která se překotně vyvíjí a jejíž význam bobtná doslova každým dnem.

 

Co vám způsobila pandemie covidu? Sice splňuje podmínky pro výluku z pojištění, ale lidé s tím asi nepočítají.

Samozřejmě si děláme řadu analýz a studujeme i vývoj v zahraničí. Nicméně se zatím nezdá, že by covid-19 významně hýbal dosavadním nastavením při ocenění rizik u běžného pojištění osob. Z našich škodních statistik vyplývá, že zatím není zátěž z této diagnózy dramatická. Navíc probíhá vakcinace, která, jak věříme, pozitivnímu vývoji pomůže. Nelze sice předjímat dlouhodobý vývoj, ale nyní jsme rozhodnuti v dohledné době naše rizikové kalkulace s ohledem na covid-19 nepřepracovávat. A výluky nechystáme.

Pro zajímavost, za letošní letní sezonu registrujeme v cestovním pojištění jen dvě desítky případů onemocnění našich klientů v zahraničí. A náklady s tím spojené plně hradíme. Je pravdou, že například léčba v USA přijde na vyšší statisíce, ale případů je zatím opravdu málo, stejně jako loni. Takže naše cestovní pojištění UNIQA ve své základní verzi kryje onemocnění covidem-19 všude ve světě, bez přirážky, bez připojištění.

A omezení nepřipravujeme ani v životním pojištění, pojištění denních dávek v nemoci nebo při hospitalizaci. Všechny tyto druhy kryjí i diagnózu covidu-19.

 

Co nyní vnímáte v pojišťovnictví jako hlavní trend?

Z pojistně-technického a ekonomického hlediska jsou tady hlavní fenomény jako výše zmíněná kybernetická rizika a jejich pokrytí a dále globální nebezpečí typu pandemie. V souvislosti s častými extrémními výkyvy počasí všude ve světě a změnami v přístupu zajišťoven k pojistné ochraně před živelními škodami může dojít k posunům i v tomto segmentu. Strmý nárůst cen stavebního materiálu a nemovitostí obecně se promítá do majetkového pojištění, kdy je potřeba vést klienty k pravidelné úpravě pojistných částek tak, aby nedocházelo k podpojištění. Nemalou komplikací pro pojišťovny jsou dlouhodobě neuspokojivé podmínky zhodnocení na finančních trzích, a to ve vztahu k produktům s garantovaným výnosem.

Druhou část trendů bych obecně nazval společenskou a ekologickou odpovědností finančních institucí. Jejich vliv stále sílí. Postupně se budou stále více propisovat do pojistných podmínek a také do některých výluk. Stačí zmínit třeba problematickou genezi pojištění plynovodu Nord Stream 2 nebo útlum pojištění u uhelných projektů.

,,Letos z léta evidujeme jen
dvě desítky onemocnění
covidem v zahraničí
u klientů v cestovním
pojištění."

 

Co je hlavním cílem vašeho převzetí zdejší AXA?

Středoevropský trh je vedle domovského Rakouska pro náš mateřský koncern klíčový. UNIQA zde působí již od začátku 90. let a naším zájmem je na trzích Česka, Slovenska a Polska svoji přítomnost posilovat. AXA je globální hráč a akvizicí jejích společností v těchto třech zemích získáváme další know-how, zkušenosti a kvalifikovaný lidský potenciál. V neposlední řadě pak celkově i širší záběr.

Díky tomu, že součástí transakce jsou i penze a investice, se ze značky UNIQA v regionu střední a východní Evropy stala finanční skupina, která je relevantnějším a komplexnějším partnerem pro zákazníky. V číslech to znamená, že v Česku, na Slovensku a v Polsku získala dodatečných 800 milionů eur jen na pojistném a pět milionů nových klientů. Samozřejmě úkolem fúze je realizovat i synergie a zajistit tak ještě lepší konkurenceschopnost a profitabilitu než doposud.

 

Jak těžké je převzít pojišťovnu z hlediska operativy a fúze?

V česko-slovenském případě, protože fúze probíhala pod naším vedením paralelně v obou zemích, které mají už od roku 2014 jednotné představenstvo, jde samozřejmě o velmi komplikovaný a vrstevnatý proces. Během integrace jsme se snažili v každodenní spolupráci vybrat to nejlepší z obou stran. Ve výsledku jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo, i když proces byl kvůli pandemické situaci komplikován prakticky nepřetržitou distanční organizací práce na všech projektech. Mnozí kolegové se doslova ještě neviděli osobně, jen spolu vedli pravidelné schůzky a diskuze na on-line hovorech. To je něco, co nemá obdoby, a já před nimi smekám, že integraci dokázali zvládnout v neuvěřitelně krátkém čase. Jednalo se přitom o první přeshraniční fúzi za režimu Solvency II, která podléhala souhlasu dozorových orgánů v České republice i na Slovensku.

K fúzi pojišťoven tak došlo na konci srpna. Samozřejmě spojování backoffice systémů bude probíhat ještě řadu měsíců. Integrace investic a penzí proběhla již v lednu, tam se jednalo o pouhé přejmenování.

Nicméně dosavadní smlouvy jak v pojištění, tak i v penzích a investicích přebíráme se všemi povinnostmi a závazky tak, jak byly ujednány. Klienti bývalé AXA nemusejí nic měnit nebo činit nějaké kroky.

 

Aktuálně inzerujete psychologickou pomoc lidem postiženým živelními událostmi. Proč právě tato oblast?

Mentální zdraví a psychická rovnováha jsou témata, jimž se chceme věnovat strategicky a dlouhodobě. Tornádo na jižní Moravě otřáslo psychikou mnoha rodin. V první chvíli se sice soustředily na úklid a obnovu, ale stres a nejistota si najdou cestu i v dalších týdnech
a měsících.

Totéž se děje lidem po požáru jejich domácnosti, kdy domov lehne popelem. A během pandemie, která pro mnohé znamenala existenční ohrožení, či dokonce ztrátu zaměstnání plus intenzivní péči o seniory a domácí vyučování školáků, přibylo lidí s psychickými problémy několikanásobně.

Naší snahou je samozřejmě krýt psychické diagnózy a poruchy chování v našich pojistných produktech. Ale současně chceme problematiku otevírat a zbavovat ji různých tabu a předsudků, s nimiž je bohužel stále spojena, a to i mezi blízkými postižené osoby. Přitom na první pohled nemusí být vidět, jak dotyčný vnitřně trpí. Proto podporujeme osobní poradenství, spolupracujeme i s odbornými pracovišti a připravujeme program na podporu duševního zdraví.

______________________________________________________________

Martin Žáček

Je generálním ředitelem skupiny UNIQA v ČR a v SR. Pro tuto značku pracuje od roku 1994. Začínal v controllingu, poté působil mimo jiné jako finanční ředitel nebo pojistně-technický ředitel v představenstvu. Generálním ředitelem se stal v roce 2008, v roce 2014 i pro Slovensko. Opakovaně obdržel ocenění „Pojišťovák roku“.

______________________________________________________________

 

Je to cesta do nových oblastí, kam zatím pojišťovnictví moc nešlo?

Ano, jsem přesvědčen, že naše krytí pro tento druh diagnóz a postižení je jedno z nejširších na trhu. Ale nejde jen o to. Problematiku chceme uchopit koncepčně s důrazem na správnou prevenci. Lidé trpící duševní či psychickou nepohodou musejí především vědět, kam se mohou bez ostychu obrátit o pomoc. Často své niterné emoce navenek nedávají najevo, anebo okolí signály správně nevnímá. Z těchto poruch či nemocí je třeba sejmout stigma, které potíže postiženého jen prohlubuje.

 

Roman Pospíšil

www.e15.cz