Česky > O nás > Pro média > Z UNIQA se fúzí se společnostmi AXA stala finanční skupina

Z UNIQA se fúzí se společnostmi AXA stala finanční skupina

09.10.2021

Po skončení procesu fúze UNIQA se společnostmi AXA jsme zpovídali generáního ředitele Martina Žáčka. Zajímalo nás, co všechno se spojením změnilo a změní a jaká bude pozice UNIQA.

 

Co bylo hlavním cílem vašeho převzetí zdejší AXA?

Pro náš mateřský koncern je vedle domovského Rakouska klíčový právě region střední Evropy, kde se etabloval už na začátku 90. let. Naším zájmem do budoucna je na trzích Česka, Slovenska a Polska, kde je bezesporu velký potenciál, naši přítomnost posilovat. AXA je globální hráč a akvizicí jejích společností v těchto třech zemích získáváme další know-how, zkušenosti a kvalifikovaný lidský potenciál. V neposlední řadě pak celkově i širší záběr. Posilujeme ale i jinak. Díky tomu, že součástí transakce byly i penze a investice, se ze značky UNIQA v regionu střední a východní Evropy stala finanční skupina, která je komplexnějším partnerem pro zákazníky. V číslech to znamená, že v Česku, na Slovensku a v Polsku získala dodatečných 800 milionů eur jen na pojistném a pět milionů nových klientů. Samozřejmě úkolem fúze je realizovat i synergie, a zajistit tak ještě lepší konkurenceschopnost a profitabilitu než doposud.

 

Jak těžké je převzít pojišťovnuz hlediska operativya fúze?

Jednalo se o přeshraniční proces, protože sloučení bylo uskutečněno paralelně v Česku i na Slovensku, které mají už od roku 2014 jednotné představenstvo UNIQA. Tím pádem jde samozřejmě o velmi komplikovaný a vrstevnatý proces. Během integrace jsme se snažili v každodenní spolupráci vybrat to nejlepší z obou stran. Ve výsledku jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo, i když proces byl kvůli pandemické situaci komplikován prakticky nepřetržitou distanční organizací práce na všech projektech. Mnozí kolegové se doslova ještě neviděli osobně, jen spolu vedli pravidelné schůzky a diskuse na on-line hovorech. To je něco, co nemá obdoby, a já před nimi smekám, že integraci dokázali zvládnout v neuvěřitelně krátkém čase. Jednalo se přitom o první úspěšně završenou přeshraniční fúzi za režimu Solvency II, která podléhala souhlasu dozorových orgánů v České republice i na Slovensku.

 

,,Získali jsme další
know-how,
zkušenosti
kvalifikovaný
lidský potenciál"

 

 

Můžete konkrétně v číslech popsat, jak značka UNIQA posílí?

Skupina UNIQA je nyní finančním partnerem pro více než 3 miliony lidí v Česku a na Slovensku. V žebříčku pojišťoven se v ČR posunula značka UNIQA na páté místo a na Slovensku upevnila pozici čtyřky. Objem ročního předepsaného pojistného v ČR a SR činí aktuálně více než 18 miliard korun. Tržní podíl pojištění UNIQA dosahuje bezmála 8 procent na českém a více než 10 procent na slovenském trhu. UNIQA provozuje tři penzijní společnosti: jednu v Česku (3. pilíř) a dvě na Slovensku (2. a 3. pilíř). Na důchod spoří s UNIQA asi 730 000 klientů. Tržní podíl české UNIQA penzijní společnosti je aktuálně asi 9,4 procent, zatímco slovenské penzijní společnosti jsou ještě silnější: UNIQA DSS drží podíl 26,2 procent a UNIQA DDS 14,9 procent. UNIQA investiční společnosti svěřilo své prostředky do podílových fondů bezmála 180 000 klientů. Objem majetku v podílových fondech pod správou UNIQA investiční společnosti je nyní bezmála 17 miliard korun. Celková aktiva skupiny UNIQA v České republice a ve Slovenské republice činí asi 200 miliard korun. Pro značku UNIQA v Česku a na Slovensku pracuje asi 1400 zaměstnanců. Interní a externí distribuce (pracovníci v obchodě) čítá bezmála na 1600 spolupracovníků. UNIQA v ČR a SR patří dlouhodobě k nejdynamičtějším a nejziskovějším entitám evropského koncernu UNIQA Insurance Group.

 

MARTIN ŽÁČEK
je generálním ředitelem
skupiny UNIQA v ČR
a v SR. Pro tuto značku pracuje
od roku 1994. Začínal
v controllingu, poté působil
mimo jiné jako finanční ředitel
nebo pojistně-technický
ředitel v představenstvu.
Generálním ředitelem se
stal v roce 2008, v roce
2014 i pro Slovensko. Opakovaně
obdržel ocenění
„Pojišťovák roku“.

KONCERN UNIQA INSURANCE GROUP
PO INTEGRACI AXA:

  • Aktivní na 18 trzích v Evropě
  • 5 milionů nových klientů
  • Servis celkem pro 15,5 milionu klientů
  • Dodatečné pojistné 800 milionů EUR ročně
  • Pozice v top 5 pojistitelů v regionu CEE

 

„Značka UNIQA je nyní pro zákazníky ještě relevantnější,
protože dokáže nabídnout komplexní finanční služby. V rámci
naší strategie však chceme jít mnohem dál a poskytovat klientům
i další užitečný servis pro každý den, abychom jim usnadnili
a vylepšili život. Nechceme nabízet produkty, ale řešení
k pokrytí všech potřeb. Naším cílem je poskytovat služby nad
rámec jejich očekávání a zvýšit úroveň zákaznické zkušenosti.“

Robert Gauci,
prezident dozorčí rady skupiny UNIQA v ČR a v SR

 

Značka nyní klientům nabízí komplexní služby

Společnosti značky AXA fungují od září už jen pod firmou a logem UNIQA. Jak to je s dosavadními smlouvami? Musí dosavadní zákazníci AXA učinit nějaké kroky, aby byly jejich smlouvy o pojištění, penzijním spoření či investicích nadále platné? Penzijní společnost a investiční společnost fungují pod firmou UNIQA již od ledna. Kontinuita je garantována i převzetím licencí, know-how i týmu, jenž se doposud o klienty staral. Pojišťovny byly začleněny do skupiny UNIQA v létě. Pro dosavadní klienty společností AXA to ale neznamená žádnou změnu a žádné kroky, které by museli podnikat. Při každé fúzi přebírá nástupnická společnost všechny závazky zanikající společnosti. Smlouvy pokračují dál bez jakýchkoli změn se všemi právy a povinnostmi, které z nich vyplývají. Klientům je nyní k dispozici více obchodních poboček opatřených logem UNIQA. Lze chodit tam, kde byli klienti zvyklí doposud. Postupně bude možné všude vyřídit všechny záležitosti ohledně smluv v penzích, investicích i pojištění. Pro stávající i nové klienty to bude znamenat komplexnější finanční služby na jednom místě. Rovněž lze všechny potřeby konzultovat s operátory call centra na telefonu 488 125 125. Škody z pojištění lze hlásit přes web www.uniqa.cz nebo virtuální asistentce NIKI 24 hodin denně.

 

Václav Tuček/PRÁVO