Česky > O nás > Pro média > Penzijní a investiční společnosti AXA se přejmenovaly na UNIQA

Penzijní a investiční společnosti AXA se přejmenovaly na UNIQA

19.01.2021

▪ AXA penzijní společnost a.s. se jmenuje nyní UNIQA penzijní společnost, a.s.ikonka_uniqa_vystr
▪ AXA investiční společnost a.s. se jmenuje nyní UNIQA investiční společnost, a.s.
▪ Logo AXA opouští trh; rebranding obchodních míst a administrativních budov dokončen
▪ Nová sídla převzatých společností
▪ Pro klienty AXA se nic nemění, jejich smlouvy jsou nadále platné

15. října 2020 se společnosti AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku staly součástí skupiny UNIQA Insurance Group. K dnešnímu dni se podařilo dokončit další etapu začleňování společností AXA do UNIQA na českém trhu.

Penzijní a investiční společnost
AXA penzijní společnost a.s. a AXA investiční společnost a.s. se přejmenovaly na UNIQA penzijní společnost, a.s., respektive UNIQA investiční společnost, a.s.

Sídlem obou společností je nyní Praha 6, Evropská 810/136, PSČ 160 00.
Kontaktní telefon do zákaznického a informačního centra je 488 125 125, e-mail info@uniqa.cz. Informace lze najít i na www.uniqa.cz.

IČ UNIQA penzijní společnosti, a.s. je 61859818; IČ UNIQA investiční společnosti, a.s. je 64579018.

Pojišťovny
Společnosti AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s. budou i nadále ještě vystupovat pod svými obchodními jmény až do sloučení s UNIQA pojišťovnou, a.s., které nastane v průběhu letošního roku. O okamžiku sloučení pojišťoven budeme včas informovat.

Obě pojišťovny AXA už nicméně nebudou od nynějška vystupovat pod logem AXA, které opouští český pojistný trh. Dosavadní obchodní místa a administrativní budovy AXA byly už přeznačeny logem UNIQA. Po přechodnou dobu do sloučení budou pojišťovny AXA používat na písemnostech a tištěných materiálech logo UNIQA Insurance Group, jehož jsou obě součástí.

U obou pojišťoven nicméně došlo k 15. 1. 2021 ke změně sídla: Praha 6, Evropská 810/136, PSČ 160 00. Ostatní kontaktní údaje zůstávají zachovány u obou AXA pojišťoven:
zákaznická linka 292 292 292, kontaktní e-mail: info@axa.cz, web www.axa.cz.

Společnost AXA životní pojišťovna a.s. má IČ 61859524 a AXA pojišťovna a.s. má IČ 28195604.

Jednotné daňové identifikační číslo
Všechny výše uvedené společnosti v České republice byly zaregistrovány do DPH skupiny UNIQA v České republice a od 1. 1. 2021 používají jednotné DIČ CZ699003142.

Klientský portál
Doposud zákazníci AXA využívali pro náhled na své smlouvy, popřípadě pro zadání změn, klientský portál Moje AXA. Aplikace osobních účtů nyní mění své jméno na Moje UNIQA a je dostupná pro klienty AXA na nové webové adrese moje.uniqa.cz.

Pro přihlášení se použije stejné číslo smlouvy a heslo jako u osobního účtu Moje AXA.

Na smlouvách se nic nemění
Výše popsané změny nemají žádný vliv na závazky a povinnosti ze smluv sjednaných klienty se společnostmi AXA. Smlouvy přebírá UNIQA a platí beze změny. Klienti AXA mohou i nadále využít servis na obchodních místech, kam byli zvyklí chodit doposud. Jsou vyčleněny stále ještě výhradně pro ně.

Výše popsané změny se nijak nedotýkají současných klientů UNIQA pojišťovny.