Česky > O nás > Pro média > UNIQA: Moderní pojištění schopnosti splácet úvěr pro Raiffeisenbank

UNIQA: Moderní pojištění schopnosti splácet úvěr pro Raiffeisenbank

26.02.2019

UNIQA pro Raiffeisenbank připravila zcela nový koncept pojištění schopnosti splácet úvěr. Hlavními znaky novinky, která je již od poloviny února nabízena ke spotřebitelským úvěrům Raiffeisenbank, jsou nadstandardní pojistné krytí, jednoduchost, srozumitelnost a ve srovnání s konkurencí rovněž příznivá cena. V blízké budoucnosti bude produktová novinka dostupná také na hypotečních úvěrech a kreditních kartách.

Zdravotní problémy nebo ztráta zaměstnání jsou největšími strašáky většiny úvěrových klientů. Velmi často se totiž jedná o situace, které výrazně ovlivňují jejich schopnost udržet si životní standard a hlavně dostát závazkům vůči věřitelům.

„Přemýšleli jsme, jak udělat pojištění schopnosti splácet maximálně transparentní a co nejsrozumitelnější pro všechny zúčastněné strany. To vše při zachovaní nadstandardní kvality pojistného krytí. Současně jsme si vytyčili jasný cíl – mít co nejjednodušší pojistné podmínky s minimem výluk. Tyto stanovené parametry pojištění splňuje,“ vysvětlila vznik nového pojištění Eva Trajboldová, ředitelka Pojištění osob UNIQA.

V případě úmrtí nebo invalidity III. stupně uhradí UNIQA za pojištěného celý nesplacený zůstatek jeho úvěru. Při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání uhradí pojišťovna klientovi za každých 30 dní jejich trvaní pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění), a to až 12x za sebou.

Nové pojištění schopnosti splácet kryje nejenom nedobrovolnou ztrátu zaměstnání, ale také nedobrovolné ukončení služebního poměru. Kryta je rovněž nedobrovolná ztráta zaměstnání sjednaného na dobu určitou, která bývá u konkurence obvykle ve výlukách. Nejenom tyto vlastnosti dělají z našeho produktu významného hráče v oblasti pojištění schopnosti splácet úvěr.

„Naší snahou bylo maximálně zjednodušit proces sjednání pojištění. Pro vstup do pojištění nyní stačí splnit tři podmínky: být mladší 65 let, nebýt v pracovní neschopnosti a nebýt invalidní (III. stupeň). Nové pojištění schopnosti splácet se navíc dokáže rychle přizpůsobit aktuální životní situaci pojištěné osoby. Pokud se například sama rozhodne ukončit svůj pracovní poměr a začít podnikat, není již dále zbytečně pojištěna pro nedobrovolnou ztrátu zaměstnání, ale pojistná částka pro pojištění pracovní neschopnosti se okamžitě zvyšuje na 150 % původní hodnoty,“ doplňuje Miroslav Kluc, vedoucí Bankopojištění UNIQA.

Cena pojištění je 7,2 % z měsíční splátky úvěru.


O skupině UNIQA
UNIQA Isurance Group je aktivní na 18 evropských trzích, obsluhuje bezmála 10 milionů klientů a zaměstnává na 20.000 pracovníků. Patří k největším pojišťovacím skupinám na našem kontinentu a má více než 200letou pojišťovací tradici. Na mateřském rakouském trhu je UNIQA druhou nějvětší pojišťovnou s podílem 21 %.  V České republice je zastoupen koncern UNIQA pojišťovnou, která byla založena v roce 1993. Náleží jí aktuálně sedmá příčka na trhu a ve kmeni spravuje více než 900.000 pojistných smluv.