Česky > O nás > Pro média > UNIQA nabízí nové on-line krátkodobé úrazové pojištění i pro sport

UNIQA nabízí nové on-line krátkodobé úrazové pojištění i pro sport

19.08.2020

- Snadné sjednání v 5 krocích na internetu
- Volba ze tří úrovní ochrany a pojistných částek
- Lze připojistit i nebezpečné a adrenalinové sporty všeho druhu

Začátkem léta doplnila UNIQA nabídku úrazového pojištění o krátkodobou formu sjednávanou jednoduše on-line. Vyplatí se pro všechny, kteří nemají úrazové pojištění trvale a chtějí chránit sebe a blízké alespoň v době, kdy se chystají k aktivitám skýtajícím riziko zranění. Typicky například během aktivní dovolené, kdy chtějí okusit nové zážitky, anebo intenzivněji sportovat.

Krátkodobé úrazové pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé během trvání pojištění při pojištěné činnosti. Jeho platnost může být až 365 dnů a pojistná ochrana se vztahuje 24 hodin na jakoukoli lokalitu na světě. Lze ho sjednat i těsně před datem, od kterého potřebuje klient pojistné krytí: uzavřít ho jde od následujícího dne za předpokladu uhrazení pojistného. To se platí jednorázově na celou dobu trvání. Pojištění je určeno pro osoby do 75 let věku.

Zákazník volí jednu ze tří úrovní krytí, přičemž UNIQA nabízí balíčky zvlášť pro děti do 15 let a zvlášť pro osoby nad 15 let. Krátkodobé úrazové pojištění zahrnuje:

- Pojištění smrti úrazem: v tomto bodu se liší pojištění dětí, kde jsou pojistné částky výrazně nižší (do 50.000 korun) oproti krytí dospělých (až 3 miliony korun). V případě dopravní nehody se vyplácí plnění ve dvojnásobné výši.
- Pojištění trvalých následků úrazu s maximální pojistnou částkou ve výši 1,5 milionu korun. Plnění se vyplácí buď od 0,5 % nebo od 10 % tělesné újmy podle oceňovacích tabulek postižení.
Součástí může být denní odškodné za dobu léčení úrazu ve výši až 300 korun za den. Toto plnění se vyplácí od 10. dne léčby zpětně, vztahuje se tedy například na zlomeniny, nikoli však na odřeniny nebo pohmoždění.
- Nemocniční odškodné za každý den hospitalizace až 600 korun.

Klient má možnost vybrat si z tabulky v on-line kalkulačce pojištění také plánovaný druh sportu, který je v normálním úrazovém pojištění zpravidla ve výlukách. Pokud si rizikové sporty zaškrtne (včetně například bungee jumpingu, paraglidingu, parašutismu, jízdy na vodním skútru, lyžování, horolezectví do 5.000 m n.m., via ferrata, speleologie nebo raftingu), sjednává tím připojištění i pro tento konkrétní výkon proti přirážce na pojistném. Sjednat lze krátkodobé připojištění i na manuální práci, například chystá-li se klient nařezat a naštípat dříví na zimu nebo hodlá-li rekonstruovat byt.

Z pojistné ochrany jsou vyloučena předchozí tělesná nebo zdravotní omezení a zranění, účast na závodech nebo soutěžích, úmyslné činy nebo úrazy po požití alkoholu a návykových látek. Po pojistné události musí zákazník nahlásit úraz pojišťovně do 30 dnů, a to jakoukoli formou. Poté je povinen umožnit UNIQA prošetření a zdokumentování případu a samozřejmě dodržovat nařízený léčebný režim. 

Kalkulačku pojistného a podrobnou dokumentaci k pojištění si můžete prohlédnout na: https://www.uniqa.cz/kratkodobe-urazove-pojisteni/