Česky > O nás > Pro média > UNIQA pomáhá klientům v investičním životním pojištění překlenout nepříznivé období zhodnocení

UNIQA pomáhá klientům v investičním životním pojištění překlenout nepříznivé období zhodnocení

09.06.2020

Covid-19, pandemie, restriktivní opatření a globální útlum světové ekonomiky s sebou přinesly další enormní propady na finančních trzích. To mělo za následek extrémně nevýhodnou pozici pro zákazníky v investičním životním pojištění, jimž právě v této době končí platnost jejich smlouvy, a čekají na výplatu pojistného plnění. UNIQA se proto rozhodla klientům pomoci tuto nečekanou situaci řešit.

investičním životním pojištění vkládá UNIQA finanční prostředky podle zákazníkem určených investičních programů do cenných papírů. Vzhledem k tomu, že snížení hodnoty kurzu těchto cenných papírů činilo nedávno hojně i vysoké desítky procent, pro zákazníky to znamenalo výraznou dočasnou redukci rezervotvorné složky. Pro klienty, kterým smlouva tzv. dožívala či maturovala, tedy jejíž platnost vypršela právě v tomto období, však propad znamenal současně velkou ztrátu celkového finálního zhodnocení, a tedy i významnou finanční ztrátu na výstupu z pojištění.

UNIQA se proto rozhodla takovým zákazníkům pomoci a nabídla jim prodloužení platnosti jejich smlouvy investičního životního pojištění o dva roky nebo o pět let. Předpokládá se, že po náhlé a hluboké krizi se finanční trh za delší časové období přece jen zotaví, což by znamenalo přírůstek hodnoty finančních instrumentů, do nichž jsou rezervy z pojistných smluv investovány v souladu se zvolenou investiční strategií. Finální výstup ze smlouvy by nekončil dramatickým propadem, jako by tomu bylo v případě výplaty pojistného plnění na jaře 2020.

Toto opatření bylo nabídnuto několika stům zákazníků, jejichž konec investičních životních smluv byl sjednán na dobu jara a léta 2020. Sami se mohli rozhodnout, zda chtějí prostředky z pojištění v původně dohodnutém termínu, tedy právě nyní, anebo zvolí raději delší horizont pro výplatu pojistného plnění (na rok 2022 nebo 2025). Řada z nich se rozhodla ponechat své prostředky na pojistné smlouvě déle, aby dostali v delším období lepší šanci na zhodnocení po očekávané, alespoň částečné konsolidaci ekonomické situace a vývoje na finančních trzích.

__________________________________________________________________________________________________________
O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi šesti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje více než deset milionů klientů.