Česky > O nás > Pro média > UNIQA: Prevence a pojištění při pádech sněhu a rampouchů

UNIQA: Prevence a pojištění při pádech sněhu a rampouchů

10.02.2021

Podle meteorologů nás čeká delší souvislé období sněžení a mrazu. To jsou pro majitele a správce budov starosti navíc. Je jejich povinností zajistit, aby případný pád laviny nebo kusů ledu nezpůsobily majetkovou škodu nebo dokonce újmu na zdraví osob. Jejich odpovědnost lze pojistit. Co platí v těchto případech a jak postupovat?

Odpovědnost vlastníka a pojištění
Za včasné očištění střech, fasád, okapů a dalších součástí budov od sněhu, ledových ploten a rampouchů odpovídá vlastník konkrétního objektu. Tuto povinnost může přenést na správce nebo domovníka (popřípadě nájemce), nejlépe příslušným ustanovením v písemné smlouvě. Pověřená osoba pak provádí tyto úkony za majitele objektu.

Odpovědnost za řádné odstranění nebezpečných nánosů sněhu nebo ledu lze pojistit: v případě rodinných domů může být buď v rámci pojištění nemovitosti, nebo i samostatně, kryta i odpovědnost vlastníka. Ochrana se vztahuje automaticky i na osobu pověřenou úklidem. Jde-li o komerční prostory, je tato odpovědnost kryta v rámci pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti vztahující se k objektu, v němž podnikání probíhá.

Povinná prevence
Osoby odpovědné za očištění musí přijmout taková preventivní opatření, aby k nebezpečným pádům sněhu a ledu spojeným s ohrožením materiálních hodnot a zdraví lidí nedocházelo. Zjistí-li se, že škoda byla zapříčiněna opravdu zásadně nedbalým přístupem a podstatným nesplněním prevence, může pojišťovna pojistné plnění krátit, takže poškozenému z pojištění uhradí jen určitou část náhrady škody, a zbytek musí uhradit sám pojištěný.

Výjimkou je působení tzv. vyšší moci, např. živelní události typu náhlé vichřice, kdy škůdce podle právní úpravy za škodu vůbec neodpovídá, protože nebylo v jeho moci adekvátně reagovat. Pojišťovna v takovém případě nevyplácí pojistné plnění ani v poměrné výši.
Není-li možné okamžitě zajistit preventivní očištění, měl by být nebezpečný úsek pod problematickým místem označen a preventivně zahrazen. V extrémních případech je možné vyžádat si součinnost hasičů. Operační důstojník nebo velitel zásahu mohou po posouzení lokální situace rozhodnout o provizorním uzavření nebezpečného místa, zejména na frekventovaných místech s rušným provozem. Děje se tak za asistence Policie ČR. Občané jsou pak povinni takovou výstrahu respektovat a místu se vyhnout.

Pro zabezpečení těžko přístupných míst lze rovněž požádat o odstranění sněhu a ledu hasiče pomocí jejich techniky.

Pozor na dostatečné limity plnění
Je třeba dbát na přiměřené limity plnění u pojištění odpovědnosti. Například zničí-li lavina ze střechy několik u chodníku stojících vozidel, může se stát, že nebude stačit pojistné plnění ve výši jednoho milionu. Vlastník objektu by musel doplácet ze svého. Ještě problematičtější jsou případy újmy na zdraví, například zasáhne-li chodce na chodníku spadlé rampouchy. Dojde-li k závažnému zranění s trvalými následky a jsou-li na postižené osobě závislé například vyživované děti, může činit náhrada i několik milionů korun.

Jak postupovat při škodě
V případě vzniku škody je nutné pořídit ihned fotodokumentaci celého místa události, stavu objektu a poškozených předmětů. Nezbytné je zaznamenat pečlivě čas vzniku škody. Vhodné je zajistit svědky. V případě závažnějších škod a újmy na zdraví je třeba přivolat policii a pořídit záznam. Škoda musí být co nejdříve nahlášena pojišťovně, aby byla umožněna urychlená prohlídka místa ze strany likvidátora.

Co se všechno může stát
UNIQA pojišťovna v zimě řeší zpravidla několik desítek takových pojistných událostí. Je-li zimní sezóna extrémně bohatá na srážky a zvraty počasí, mohou být takových případů i stovky. Typické jsou pády lavin na zaparkovaná auta. V roce 2019 vyplácela UNIQA pojistné plnění 750 000 korun za nový ford stojící před horským hotelem na Šumavě. Lavina sněhu a ledu ze střechy měsíc staré auto totálně zničila, naštěstí bez posádky. Často bohužel sníh a led zasáhne i chodce. Lavina ze střechy čtyřpatrového domu srazila paní ve středních letech na chodníku krajského města. Způsobila jí těžký otřes mozku a zhmoždění krční páteře. Při prudkém pádu na zem si postižená zlomila obě zápěstí. Doba léčení se protáhla na tři měsíce. Pojistné plnění činilo více než 150 000 korun.