Česky > O nás > Pro média > UNIQA prokázala loni podvody klientů v hodnotě 32 milionů korun

UNIQA prokázala loni podvody klientů v hodnotě 32 milionů korun

22.01.2019

- Prokázaná hodnota podvodů meziročně vzrostla o 7 %
- Počet šetřených případů klesl díky menší aktivitě podvodníků v pojištění osob
- Nejvíc ušetřila UNIQA odhalením podvodníků opět v pojištění osob, ale nově také v povinném ručení
 

Loni bylo v UNIQA pojišťovně řešeno celkem na 520 nových případů s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod. Byl to nejnižší počet kauz za poslední tři roky; pokles souvisí s významnými systémovými preventivními opatřeními v pojištění osob. Tam podvodů významně ubylo, i když stále tvoří největší část kauz, hlavně v úrazovém pojištění a v pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Celkově se napříč segmenty prokázala hodnota podvodů o 7,1 % vyšší než v předchozím roce 2017.

Ve všech sledovaných oborech, kde se podvádělo před lety nejčastěji, zaznamenala UNIQA meziročně pokles kriminálních aktivit. Šlo hlavně o pojištění majetku a pojištění přepravy. Případy podvodů z těchto oborů se podílely loni marginálně.

Naopak v pojištění vozidel zaznamenala UNIQA v roce 2018 nárůst nežádoucích aktivit – v povinném ručení bezmála na dvojnásobek nových případů, u havarijního pojištění o 13 %. Ještě výraznější bylo zvýšení celkové uchráněné hodnoty díky odhalení nestandardního jednání. V havarijním pojištění vzrostla o 43 %. V povinném ručení dokonce stoupla hodnota odhalených podvodů více než pětkrát. Zde se stále častěji objevoval fenomén navyšování vážnosti zranění a nároků za ušlý zisk při dopravní nehodě. S ním jsou pojišťovny konfrontovány aktuálně v řadě evropských zemí. UNIQA už v reakci na tento jev zavedla sadu preventivních opatření, která přispívají k podstatnému zvýšení úspěšnosti odhalování tohoto druhu kriminálního jednání. Průměrná uspořená hodnota z podvodu v pojištění vozidel 2018 se meziročně zvýšila o 122 % na 355.000 korun. Z této částky je vidět, že výše zmíněné případy uplatňování zveličených škod na zdraví a ušlého zisku v povinném ručení jdou skutečně zpravidla do statisíců.

Důležitou kapitolou je pojištění osob, a to už čtvrtý rok po sobě. Po zhruba pětinovém úbytku nových pokusů v roce 2017 došlo loni k další redukci, tentokrát velmi podstatné: o dalších 70 %. Zde se pozitivně projevila široká medializace velkých hromadných kauz z předchozích dvou let, které byly Policií ČR rozkryty a prokázány. To potenciální následovníky odradilo. Navíc v praxi naběhl celorepublikový systém SVIPO II k preventivnímu screeningu s cílem vytipovat včas nestandardní přístup klientů k pojištění a zabránit případným podvodům.

Pokusy o podvody se týkají i nadále hlavně pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu a pojištění trvalých následků úrazu. Klienti chtěli čerpat náhrady za nahlášenou dobu léčení, kdy však současně chodili do práce. Někteří uváděli do zdravotní dokumentace nebo do pojistných smluv už při sjednávání záměrně nepravdivé údaje. Ty byly ale zpětně vyvráceny pečlivou analýzou a po vyžádání doplňkové dokumentace. Celková hodnota všech pokusů o podvody v těchto oblastech činila více než 11 milionů korun a meziročně klesla o 30 %. 

Během roku 2018 bylo vyřešeno i několik větších kauz z pojištění odpovědnosti. Uchráněná hodnota z fingovaných škod tak v tomto odvětví činila loni 6,5 milionu korun, což bylo 3,5krát více než o rok dříve.

Skutečné případy
Z povinného ručení jsme loni registrovali kuriózní případ našeho klienta, jenž zavinil smrtelnou nehodu chodce. Advokátka zastupující pozůstalé uplatnila mimo jiné také nárok na odškodnění nemajetkové újmy družky usmrceného ve výši bezmála půl milionu korun. Nejprve bylo šetřením zjištěno, že jejich bydliště se lišila. Hlubší analýza ukázala, že mrtvý chodec žil v harmonickém manželství, zatímco dotyčná „postižená družka“ byla pouze
rodinnou známou.

Jiná postižená po dopravní nehodě zaviněné naším klientem požadovala vzhledem k rozsáhlé zdravotní i psychické újmě dokonce odškodnění ve výši 7,2 milionu korun. Přes svoji advokátku uváděla, že se jí výrazně zhoršil depresivní syndrom, utrpěla vážné zranění krční páteře, které jí zapříčinilo invaliditu 1. stupně a ztrátu dosavadního výnosného zaměstnání. Pečlivým šetřením zdravotní dokumentace se zjistilo, že dotyčná postižená měla všechna zhoršení zdravotního stavu zadokumentované už před událostí. Za újmu z nehody jí tak po zevrubném zkoumání připadlo 206.000 korun. O skupině UNIQA
UNIQA Isurance Group je aktivní na 18 evropských trzích, obsluhuje bezmála 10 milionů klientů a zaměstnává na 20.000 pracovníků. Patří k největším pojišťovacím skupinám na našem kontinentu a má více než 200letou pojišťovací tradici. Na mateřském rakouském trhu je UNIQA druhou nějvětší pojišťovnou s podílem 21 %.  V České republice je zastoupen koncern UNIQA pojišťovnou, která byla založena v roce 1993. Náleží jí aktuálně sedmá příčka na trhu a ve kmeni spravuje více než 900.000 pojistných smluv.