Česky > O nás > Pro média > UNIQA prokázala loni podvody klientů v hodnotě 38 milionů korun

UNIQA prokázala loni podvody klientů v hodnotě 38 milionů korun

22.01.2020

- Prokázaná hodnota podvodů meziročně vzrostla o 19 %
- Počet nově šetřených případů klesl o 29 %, hlavně díky menší aktivitě podvodníků v úrazovém a životním pojištění
- Největší úspora připadla loni na havarijní pojištění a pojištění majetku

V roce 2019 bylo v UNIQA pojišťovně řešeno celkem na 370 nových případů s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod. Byl to nejnižší počet kauz za poslední čtyři roky; pokles souvisí s významnými systémovými preventivními opatřeními a medializací velkých událostí. V pojištění osob podvodů ubylo meziročně na 35 %. V uplynulém roce naopak vzrostl počet podvodně uplatněných škod v havarijním pojištění (+ 90 %) a v pojištění odpovědnosti. Celkově se napříč segmenty prokázala hodnota podvodů o 19 % vyšší než v předchozím roce 2018. Ve všech sledovaných odvětvích zaznamenala UNIQA nárůst počtu podvodů, kromě pojištění osob a pojištění přepravy.

V pojištění vozidel zaznamenala UNIQA v roce 2019 nárůst nežádoucích aktivit v havarijním pojištění. Počet rozkrytých kauz vzrostl bezmála na dvojnásobek a jejich hodnota činila 12,2 milionu korun (2,9x více než v 2018). Povinné ručení prokázalo opačný vývoj: počet případů sice vzrostl o 12 %, prokázaná hodnota nepoctivých škod však meziročně klesla na méně než polovinu (4,2 milionu korun). Průměrná uspořená hodnota z podvodu v pojištění vozidel 2019 se meziročně snížila na 102.200 korun. 

Pojištění osob je odvětví, kde se po delší přípravě vyplatilo nasazení preventivních systémů k zábraně podvodného jednání, a to jak pomocí výměny informací na úrovni celého trhu, tak i zdokonalením interní detekce podezřelých škod. Pozitivně se projevila i široká medializace velkých hromadných kauz z předchozích let, které byly Policií ČR rozkryty a prokázány. To potenciální následovníky odradilo. Pojištění úrazové a životní bylo loni v UNIQA zastoupeno odhalenými neoprávněnými nároky ve výši necelých 3,5 milionu korun, což v porovnání let 2016 až 2018, kdy se uchráněné hodnoty pohybovaly každoročně v rozmezí 10 a 20 milionů, prokazuje velký ústup nekalých aktivit.

Naopak obrovský nárůst uchráněné hodnoty přineslo pojištění majetku, kde se UNIQA loni povedlo prokázat podvody ve výši 13,4 milionu korun, čímž se tento obor vyšvihl do čela všech druhů pojištění co do výše doložených neoprávněných nároků. Tento výkyv způsobilo hlavně ukončení dlouholetého soudního řízení s verdiktem ve prospěch UNIQA pojišťovny. Během roku 2019 bylo vyřešeno i několikanásobně více kauz z pojištění odpovědnosti než v roce 2018. Uchráněná hodnota z fingovaných škod ale meziročně klesla o třetinu (na 4,1 milionu korun).

Skutečné případy
Z havarijního pojištění jsme loni registrovali kuriózní případ našeho klienta, který nevyčníval ani tak výší škody, jako spíše tím, co vše jsou schopni pojištění provádět, aby dosáhli na pojistné plnění. Zákazník měl sjednáno pojištění vlastního auta vztahující se pro havárii pouze na střet se zvěří. Ke škodě došlo na dálnici, byla přivolána policie. Ta pořídila snímky vozidla a uvedla do záznamu o události, že řidič jel nepřiměřenou rychlostí a je viníkem nehody. O několik dnů později bylo do protokolu doplněno, že ke kolizi došlo kvůli srážce se zvěří. Takto doplněná dokumentace byla zaslána do UNIQA. Na vyžádání obdrželi naši detektivové i fotografie předku vozidla, kde skutečně byly viditelné chlupy nebo srst a krev zvířete. Při podrobnějším zkoumání se však zjistilo, že snímky byly pořízeny jindy a jinde než v den nehody na dálnici. Fotografie doposlal poškozený, u dofocení policie už neasistovala. Důkladným zkoumáním bylo zjištěno, že pocházejí ze servisu, kam bylo nepojízdné auto odtaženo, a že se neshodují se snímky z místa nehody, kde žádná srst zvířete nebyla. Poškozený ve snaze získat pojistné plnění chlupy i krev na předek auta nanesl dodatečně. UNIQA díky tomuto důkazu ušetřila několik set tisíc korun.

V majetkovém pojištění byl loni uzavřen velký případ, kdy při požáru objektu k podnikání došlo k poškození strojů a zásob uložených v hale. Kauza byla řešena soudně už od roku 2009. Poškozený tvrdil, že poničené stroje byly v době pojistné události nové. Také skladové zásoby byly vykázány v nepravděpodobné výši. Šetřením se prokázalo, že klient se snažil vše výrazně nadhodnotit. Po UNIQA pojišťovně požadoval zaplacení náhrady v celkové výši 30 milionů korun. Soud dal loni znovu v civilním řízení za pravdu pojišťovně; v trestním řízení byl jednatel klienta odsouzen za pojistný podvod.


O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.