Česky > O nás > Pro média > UNIQA radí: Jak ochránit lyže pojištěním

UNIQA radí: Jak ochránit lyže pojištěním

13.02.2020

Lyžařská sezóna je v plném proudu a Češi patří mezi velmoci. Vždyť více než pětina naší populace se tomuto sportu věnuje alespoň někdy. Lyžařské vybavení je ovšem dosti nákladné, a proto se vyplatí postarat se i o jeho zabezpečení proti poškození nebo krádeži.

 

Lyže na cestě

Při cestách za sportem do ciziny i v tuzemsku lze krýt ztrátu lyží z auta nebo přepravního boxu na střeše z pojištění domácnosti, dojde-li k odcizení z řádně uzamčeného prostoru během dne do 22 hodin. Přes noc nelze lyže v autě nebo střešním boxu nechat. Cestuje-li rodina tvořící pojištěnou domácnost podle smlouvy, jsou chráněny jejich lyže až do celkového limitu 20 000 Kč pro všechny.

U cestovního pojištění lze ztrátu lyží uhradit z pojištění zavazadel a to do maximálního limitu pojistného plnění na jednu věc, která se pohybuje od 5 000 do 20 000 podle zvoleného balíčku. Aby došlo k úhradě odcizených lyží z uzamčeného automobilu nebo obytného přívěsu, nesmí zde být lyže uloženy v noci mezi 22. a 8. hodinou. . Dojde-li k poškození lyží během přepravy, pojišťovna škodu neuhradí. S požadavkem na odškodnění je nutné se obrátit na přepravce, jenž za ně po dobu přepravy odpovídá.


Lyže v lyžárně
Lyže musí být zabezpečeny i v ubytovacím zařízení během pobytu v tuzemsku i v zahraničí, nelze je volně uložit na chodbu nebo ponechat v neuzamčeném pokoj. Dojde-li přesto k jejich odcizení, UNIQA škodu uhradí do sjednaného limitu z pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění nebo z pojištění domácnosti až do výše 20.000 korun za všechny odcizené lyže příslušníků této domácnosti. 

Lyže na svařáku
Pokud lyžař zavítá do bufetu nebo hospůdky na sjezdovce a lyže si odloží poblíž (a to i do k tomu určeného stojanu), nejsou jeho lyže chráněny pojištěním. Zloději v takovém případě nic nebrání je pouze odnést a nemusí překonávat žádné překážky, na něž je právě plnění z pojištění vázáno. Toto platí shodně pro cestovní pojištění i pojištění domácnosti.

Havárie lyží
Dojde-li k neúmyslnému střetu lyžařů během jízdy a má-li kolize za následek poškození lyží nebo vázání, lze čerpat náhradu z pojištění odpovědnosti viníka srážky. K tomu je ale zapotřebí sdělit si navzájem totožnost. O události by měl být pro pojišťovnu sepsán záznam od místní policie, která ji popíše. 

Pojištění občanské odpovědnosti vztahující se i na takovou událost doma či v zahraničí může být sjednáno buď samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti. Platí v celé Evropě. Anebo lze před odjezdem na hory uzavřít komplexní cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. 

Pojistná částka z pojištění odpovědnosti takovou událost pokryje i u dražšího vybavení.

Lyže mimo sezónu
Jak uložit lyže po sezóně, aby jejich případnou ztrátu kryla pojišťovna? Nejlépe doma, ale také v garáži nebo ve sklepě. Na tyto prostory nahlíží UNIQA jako na příslušenství domácnosti a kryje tam uložené věci do 20 %  sjednané celkové pojistné částky pro domácnost. Samozřejmě všude musí být lyže pod zámkem. Přihlíží se i k úrovni zabezpečení – je-li prosté, může se limit plnění snížit na maximálně 50.000 korun. Uloží-li si zákazník lyže do společných prostor, jako jsou uzamčená kočárkárna nebo prádelna či kolárna, limit plnění UNIQA činí 10.000 korun. Stejně je tomu u balkonů, které musí být minimálně 3 metry nad úrovní terénu, jinak jsou to nepojistitelné prostory.

Rodný list lyží
V případě škody je klient povinen předložit pojišťovně doklady prokazující značku, stáří a hodnotu ztracených lyží. Je proto užitečné uschovat nákupní paragon, brožuru ke zboží, udělat si fotografie atp. Bez takových dokladů může pojišťovna těžko zákazníka odškodnit. U všech krádeží doma i v cizině je třeba rovněž událost hlásit policii a  pojišťovně předložit příslušný záznam.


O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.