Česky > O nás > Pro média > UNIQA rostla v prvním kvartále nejrychleji mezi velkými pojišťovnami

UNIQA rostla v prvním kvartále nejrychleji mezi velkými pojišťovnami

22.05.2020

Během prvních třech měsíců roku 2020 vybrala UNIQA pojišťovna na pojistném celkem 2,028 miliardy korun, což odpovídalo meziročnímu tempu růstu o 11,4 %. Oproti stejnému období loni UNIQA svoji dynamiku dokázala znovu o téměř 2 % zvýšit.

UNIQA se posunula na šesté místo mezi pojišťovnami. Na bázi APE (10 % z jednorázů) činil přírůstek za 1. kvartál 11,3 %. Tím vykázala UNIQA nejrychlejší dynamiku mezi desítkou největších pojistitelů. Pojišťovně se znovu dařilo v neživotních segmentech, ale výrazné posílení zaznamenalo i životní pojištění. Neživotní odvětví si podržela svůj podíl na celkovém objemu pojistného na 85 %. V životním pojištění rostlo jak běžně placené, tak po delší odmlce i jednorázové pojistné.

V neživotním pojištění se pojistné UNIQA zvýšilo znovu dvouciferně a meziročně ještě zrychlilo: stouplo o 11,9 % (celotržní růst +7,0 %). Největší posun se UNIQA podařil v pojištění průmyslových rizik. Klíčové pojištění vozidel znovu stouplo dvojciferně (havarijní +14,4 %, povinné ručení +11,8 %). Tyto obory profitovaly ze stále vysokého odbytu nových i ojetých aut v období před koronavirovou krizí. Tržní podíl UNIQA na obou odvětvích roste a přírůstky za první kvartál v porovnání s ostatními hráči patřily k nejvyšším. Potěšitelný byl vývoj v pojištění domácností a domů (+9 %) a v pojištění podnikatelů (+24,7 %).

Životní pojištění posílilo meziročně v obou hlavních segmentech: v běžně placenémpojistném o 7,4 % a v jednorázově placených produktech o více než 28 %. Zejména pozitivní vývoj běžně placeného pojistného je známkou oživení, které se soustředí hlavně na rizikové složky. Velký příspěvek přinesla hlavně spolupráce s Raiffeisenbank.

Ve škodovosti vykázala UNIQA pojišťovna vyšší hodnotu 58,2 % oproti loňské 53,4 %. Zde se projevily jak škody způsobené vichřicemi Sabine a Julia, tak zejména první pojistná plnění za pojištění v souvislosti s pandemii COVID-19. Vysoká byla znovu i škodovost v havarijním pojištění, zatímco povinné ručení si drobně polepšilo.

Počet dlouhodobých pojistných smluv ve kmeni UNIQA meziročně stoupl o 4,85 % na bezmála 974.000 kusů . Nejrychleji rostl počet smluv povinného ručení (meziročně +7,2 %). Započtou-li se akční víceleté smlouvy menších připojištění, činí aktuální počet platných smluv UNIQA už 1,020 milionu kusů.

Vliv pandemie COVID-19 a restriktivních opatření se v číslech pojišťovny projevil od druhé půlky března 2020. Bez této události by byly výsledky za první čtvrtletí ještě lepší. Bohužel podstatný propad nově sjednaných smluv, pojistného a vyšší pojistná plnění, zejména v cestovním pojištění a v pojištění přerušení provozu svobodných povolání, případně z pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti a připojištění ošetřovného, dopadnou s plnou silou do výsledků za 2. kvartál 2020. Současně je třeba počítat s tím, že výpadky produkce a vyšší škodovost se během letoška zřejmě nepodaří plně kompenzovat.

Výsledky koncernu
Skupina UNIQA Insurance Group (UIG), k němuž česká UNIQA pojišťovna patří, vykázala za první tři měsíce 2020 růst pojistného o 3,2 % ve výši 1,578 miliardy EUR, což znamenalo v meziročním srovnání významný pozitivní posun. Dynamický růst zaznamenaly prakticky všechny segmenty v čele se soukromým zdravotním, majetkovým úrazovým pojištěním. Důsledky pandemie CIVIDU-19 ještě ve výsledcích koncernu naplno patrné nebyly, ale zasáhly do nich vichřice Sabine a zemětřesení v Albánii. Negativní vliv měla i nepříznivá situace na finančních trzích. Zvýšené náklady prvního kvartálu jsou v první řadě spojeny s nadcházející integrací skupiny AXA v ČR, na Slovensku a v Polsku.

Za první čtvrtletí 2020 vykázala skupina UNIQA Insurance Group hrubou ztrátu 13,9 milionu EUR (1Q 2019: hrubý zisk 42,3 milionu EUR).

Sesterské UNIQA shromážděné v rámci UNIQA International (17 evropských zemí mimo domovské Rakousko, včetně české UNIQA) vykázaly předepsané pojistné ve výši 427,4 milionu EUR (meziročně +4,3 %) a podílely se na celkovém vybraném pojistném UNIQA Insurance Group z více než 27 % (UNIQA Česká republika přinesla 19 % pojistného skupiny UNIQA International).

Na základě velké nejistoty s ohledem na všeobecné ekonomické a finanční účinky koronavirové krize v dalším průběhu roku nemůže UNIQA potvrdit dřívější výhled hospodářského výsledku 2020, i když výnosy z běžné obchodní činnosti zůstanou přibližně na úrovni předchozího roku. Na základě současných poznatků a predikce je možné za letošní rok očekávat i negativní hrubý hospodářský výsledek.O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již téměř 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje více než deset milionů klientů.