Česky > O nás > Pro média > V regionu CEE se koncernu UNIQA International loni dařilo

V regionu CEE se koncernu UNIQA International loni dařilo

27.05.2019

Koncern UNIQA International sdružuje aktivity značky mimo rakouský trh. Sdružuje pojišťovny UNIQA na 17 evropských trzích. V loňském roce byla tahounem dynamiky této skupiny spadající do UNIQA Insurance Group především střední a východní Evropa.

tiskova_zprava_uniqa_pojistovna

V uplynulém roce se koncern UNIQA International soustředil na optimalizaci procesů, zkvalitnění vyřizování škod a na zeštíhlení nabídky produktů  v zemích CEE. Došlo tak k redukci komplexity nabídky: z původních více  než  1 000 různých produktů zůstalo méně než 500. Cílem bylo zajistit  všestranné pokrytí rizik retailových zákazníků prostřednictvím maximálně 40  produktů v každé zemi. „Příkladem úspěšného zeštíhlení jsou  státy Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina, kde se povedlo vyvinout společné regionální havarijní pojištění,“ objasnil směr  optimalizace Wolfgang Kindl, CEO koncernu UNIQA International.

Dalším počinem bylo zřízení společného „hubu“ pro risk management  a pojistnou matematiku v Bratislavě. Tento UNIQA Shared Service Center už  letos nabízí služby 15 vysoce specializovaných odborníků pro všechny země  v rámci regionu CEE. Z hlavního města Slovenska se tak stalo centrum  expertních kompetencí skupiny, jež bude i do budoucna náborovat  kvalifikované síly.

Pilotní klubové pojištění v Maďarsku
Podle Kindla je nezbytné zaměřit vše na klienta: „Každý den v životě  zákazníka je důležitý a hraje roli. A my jsme si vytkli cíl, že nebudeme  pouhým pojistitelem, ale poskytovatelem komplexnějších služeb dostupným  24 hodin denně.“ V Maďarsku loni odstartoval pilotní projekt „Cherrisk  powered by UNIQA“. V rámci něho lze 100% digitálně uzavírat  pojištění domácnosti, auta, cestovní a úrazové pojištění, přičemž i v případě škody běží proces z převážné části automaticky. Pojištění jsou navíc vypověditelná s měsíční lhůtou, což tradiční smlouvy doposud zpravidla vylučovaly.

Kromě toho jde o formu klubového pojištění (peer to peer): zákazníci dostávají za bezpečný přístup a odpovědné preventivní kroky tzv. cherries (bonusové body) ve formě komunitní měny. Odměny se rozdávají například za včasné přezutí pneumatik - stačí poslat foto s datem a na konto už putují body. „Motivujeme naše zákazníky, aby sami rozpoznávali rizika a předcházeli jim, je-li to možné,“ vysvětlil Wolfgang Kindl nový přístup. Pojišťovna v rámci projektu také posílá klientům otázky k bezpečnostní situaci v různých oblastech a za správné odpovědi je ocení formou cherries. 

Za nasbírané bonusové body si může zákazník snížit pojistné – každá cherrie obnáší určitou protihodnotu. Mohou ale také body věnovat na nějaký všeobecně prospěšný účel, například na renovaci nemocnice, na nástroje pro hudební školu nebo pro zájmovou činnost handicapovaných dětí. Tento model by se měl po skončení pilotu rozšířit i do dalších zemí, kde je značka UNIQA aktivní. 

Výrazné zvýšení zisku V roce 2018 dosáhla skupina UNIQA International navýšení hrubého zisku (EGT) o 28, 9 %  na 55,1 milionu EUR. Více než 20 milionů EUR přitom přineslo hospodaření české UNIQA pojišťovny. Hlavními kořeny úspěchu na evropském kontinentu bylo navýšení předepsaného pojistného v majetkovém pojištění (mimo pojištění aut). Pojištění majetku loni posílilo o 7 %. Naproti tomu životní pojistné kleslo o 2,7 %, zejména kvůli plánovanému ústupu z jednorázově placeného životního pojištění v Polsku o 129 milionů EUR.

Franz Xaver Zobl, hlavní analytik skupiny UIG poukázal na další vývoj trhů: „Zatímco růstová dynamika v eurozóně v průběhu posledního roku poněkud opadla, v regionu CEE se konjuktura stále držela vysoko. Celkově expandovaly ekonomiky v zemích, kde má náš koncern pojišťovny, o 4,2 % (vyjma Ruska) a ve všech zemích se růst pohyboval nad úrovní eurozóny (celkově +1,8 %). Nejvýraznější byl pohyb směrem vzhůru v Polsku s meziročním přírůstkem 5,1 %. Lze očekávat, že i přes určité zploštění vývojové křivky bude trend pokračovat i po celý letošní rok a v roce 2020.“

Proč se daří
Příčiny úspěchu ekonomik regionu CEE tkví v relativně vyvážené struktuře růstu, rostoucí spotřebě obyvatelstva a čilé investiční činnosti firem. Klesá nezaměstnanost a stav se v některých zemích prakticky rovná plné zaměstnanosti (Česko). To vytváří tlak na růst mezd (například v Maďarsku o více než 10 %), což přináší efekt zvýšené spotřeby. Méně příznivá situace je na západním Balkáně, kde panuje i nadále relativně vysoká strukturální nezaměstnanost, především žen. Pracovní trhy také strádají odlivem kvalifikovaných sil do zahraničí. Konjunktura přispívá k postupnému přibližování úrovně příjmu na hlavu v regionu CEE západnímu standardu. Příznivě působí i investice do vzdělávání a digitálních infrastruktur, jež mohou pomoci zemím CEE k lepší pozici v konkurenci se západním světem.


O skupině UNIQA
UNIQA Isurance Group (UIG) je aktivní na 18 evropských trzích, obsluhuje bezmála 10 milionů klientů a zaměstnává na 20.000 pracovníků. Patří k největším pojišťovacím skupinám na našem kontinentu a má více než 200letou pojišťovací tradici. Na mateřském rakouském trhu je UNIQA druhou nějvětší pojišťovnou s podílem 22 % a největším poskytovatelem soukromého zdravotního pojištění. UNIQA International je skupina zastřešující aktivity mimo rakouský trh v 17 zemích Evropy. Vedle Švýcarska a Lichtenštejnska jsou její aktivity zaměřeny na zěmě širší střední a východní Evropy.V těch se aktuálně generuje zhruba 30 % celkového objemu pojistného koncernu UIG. V České republice je zastoupen koncern UNIQA pojišťovnou, která byla založena v roce 1993. Náleží jí aktuálně sedmá příčka na trhu a ve kmeni spravuje bezmála milion pojistných smluv.