Co bude se zhodnocením mých úspor v životním pojištění?
Nový subjekt UNIQA se bude starat o tzv. podkladová aktiva, která slouží k určení dosaženého zhodnocení na Vaší životní pojistce, úplně stejně jako tomu bylo v původní společnosti. Právě proto bylo součástí celé transakce i převzetí investiční společnosti, která se o tato aktiva starala.

Co se stane s mým pojištěním?
Bude dále pokračovat bez jakékoli změny se všemi povinnostmi a právy, které ze smlouvy vyplývají. Pouze v okamžiku, kdy se obě společnosti spojí do jedné, tak jako je plánováno, bude tyto závazky vůči Vám plnit UNIQA.

Změní se nějak mé pojistné krytí?
Ne, pojišťovna není oprávněna jednostranně měnit pojistnou smlouvu a to ani pokud dochází k převodu pojistného kmene na jinou pojišťovnu, nebo ke sloučení kmenů více pojišťoven.

Musím něco udělat i já jako klient?
Ne, všechny smlouvy poběží jako dosud, nebudou se měnit ani účty, na které je třeba hradit pojistné. O všech případných změnách Vás budeme včas předem informovat.

Pokud mi má AXA vyplatit pojistné plnění, dořeší to i v případě, že už budou pojišťovny sloučeny?
Ano, pokud nebude likvidace dokončena okamžiku fúze obou společností, tak pojistné plnění vyplatí pojišťovna, do které byla smlouva převedena, tedy UNIQA. Vaši likvidaci dokončí zpravidla i tentýž člověk, jen bude mít "na hlavě novou značku".

Pokud má klient pojistnou smlouvu v AXA, je třeba aby podepsal novou s UNIQA, nebo jeho smlouva i pojistný produkt budou nadále platit a nemusí měnit nic?
Vaše současná smlouva zůstane nadále v platnosti ve stavu, v jakém byla při změně společnosti. Pojišťovna není oprávněna jednostranně měnit pojistnou smlouvu a to ani pokud dochází k převodu pojistného kmene na jinou pojišťovnu, nebo ke sloučení kmenů více pojišťoven. Všechny smlouvy poběží jako dosud, nebudou se měnit ani účty, na které je třeba hradit pojistné. O všech případných změnách Vás budeme včas předem informovat.

Bude se měnit pro klienty AXA výše pojistného?
Cena pojištění se kvůli tomuto spojení nijak nezmění. Samozřejmě, ceny některých produktů se při výročí mění například kvůli dohodnuté indexační doložce, ale i tyto mechanismy zůstanou beze změny.

Jak se změní produktové portfolio pojišťovny? Zůstane něco z AXA nebo zůstanou jen produkty UNIQA?
UNIQA a AXA se dohodli na tom, že budou nabízet i produkty obou společností a současně začali s přípravou nových produktů pro všechny hlavní oblasti, kde budou zakomponovány výhody z obou stávajících řešení a řadu atraktivních novinek. Kompletní produktová nabídka pro hlavní oblasti (auta, majetek občanů a pojištění osob) by měla být k dispozici koncem příštího roku. Do té doby budou zachovány v nabídce současné produkty.

Ke kterému datu nahradíte označení AXA na pobočkách novým logem UNIQA?
Na přelomu roku budou všechna kontaktní místa AXA již pod značkou UNIQA. Pro klienty ponecháme viditelně i informaci, že jde o kontaktní místo pro AXA klienty. Klienti AXA budou moci i nadále vyřídit všechny záležitosti ohledně svých smluv na těchto kontaktních místech.

Co se týče pobočkové sítě, jak se změní?
Spolu se společnostmi AXA přebíráme i jejich pobočkovou síť. Budou samozřejmě přeznačeny a budou operovat pod značkou UNIQA. Klienti AXA však i nadále budou moci vyřídit všechny záležitosti kolem svých smluv na původních pobočkách AXA. V první fázi budou tyto pobočky obsluhovat pouze klienty AXA.
Cílem však je být co nejblíže klientům a plnohodnotně rozšířit pobočkovou síť. Plánujeme v průběhu příštího roku sjednocení služeb a všichni klienti AXA a klienti UNIQA budou moci využívat plnohodnotně všechny služby poboček, označených UNIQA. Tedy i původních poboček AXA i původních UNIQA poboček.

Obslouží mě na pobočce UNIQA, pokud jsem klient AXA a naopak?
Cílovým stavem je, aby všechny pobočky byly schopny plně obsloužit všechny klienty. Tento proces bude mít na začátku určitá omezení a to jak technické, tak i právní. Počátkem roku budou pojišťovny ještě samostatné a nebudou tedy mít právo si vzájemně nahlížet do svých portfolií. Připravujeme instrukce pro naše kolegy v obchodní síti tak, aby byli schopni Váš požadavek zpracovat a předat na správné místo.

Co se stane s klientským portálem AXA?
Zůstane plně funkční a k dispozici pro všechny klienty AXA. Portál bude muset postupně změnit svůj název, jelikož bude pod značku UNIQA. Klienti AXA však v něm i nadále naleznou informace o svých smlouvách tak, jako dosud.

Pokud měla AXA nějaké nadstandardní služby, které UNIQA svým klientům neposkytovala, zachováte je? Nebo dokonce je rozšíříte i pro klienty UNIQA?
Pro klienty AXA zachováváme všechny podmínky, které mají sjednané v pojistných smlouvách, to znamená i všechny služby. Cílem spojování je moci poskytnout všem našim klientům ještě lepší servis. Je tedy logické, že se budeme snažit v budoucnu vzít to nejlepší z obou společností.

Dostanu nového poradce? Nebo mi zůstane stejný?

V případě, že se o Vás stará někdo z vlastní obchodní sítě AXA nebo pokud máte smlouvu s externím poradcem (samostatný finanční agent = SFA), mohou se o Vás i nadále starat, protože celá interní síť přejde společně s pojišťovnou do UNIQA a také stávající dohody s SFA budou nadále platné pro spolupráci pod hlavičkou UNIQA.

Musím někde nahlásit, že se mi změní pojišťovna?
V drtivé většině případů to není potřeba. Tím, že UNIQA bude vstupovat "do bot" AXA se všemi existujícími právy a povinnostmi (například existující vinkulace), vše proběhne automaticky. Potřeba může vzniknout pouze tehdy, pokud jste si takovou povinnost explicitně s někým dohodli. S takovým typem dohod se v praxi nesetkáváme a určitě nejsou běžné pro běžné spotřebitelské smlouvy (například při vinkulaci pro banky a jiné finanční instituce).