Česky

 

Oznámení o sloučení pojišťoven

 

Vážení klienti,

UNIQA pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s., tímto oznamují všem dotčeným klientům, že dne 31. 8. 2021 dochází se souhlasem České národní banky ke sloučení pojisťoven:


  1. AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859524;
  2. AXA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 28195604;
  3. UNIQA poisťovňa, a.s., se sídlem Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00653501
  4. UNIQA pojištovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s., jakožto zanikající společnosti, v důsledku sloučení zanikají a UNIQA pojišťovna, a.s. se stává jejich nástupnickou společností.

Všichni klienti zanikajících společností se automaticky stávají klienty společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., která se tak stane jejich novým pojistitelem. Tato změna pojistitele nemá žádný vliv na trvání pojistných smluv, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude  řádně vyřešena nástupnickou společností UNIQA pojišťovna, a.s. plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.  

Sloučení pojišťoven bude dotčeným klientům oznámeno prostřednictvím informačních dopisů v průběhu měsíce září 2021.

Důležité informace o nástupnické společnosti (podle stavu od 01. 09. 2021):

Obchodní firma UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlo Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Kontaktní adresa Úzká 488/8, 602 00 Brno
IČO a zápis v OR IČO: 492 40 480, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
Webové sídlo www.uniqa.cz
Kontaktní telefon a e-mail UNIQA linka +420 488 125 125 , info@uniqa.cz

 

Všechny důležité informace o sloučení společností a změnách identifikačních a kontaktních údajů nájdete v dokumentech:

 

Výše uvedená informace se nijak nedotýká současných klientu společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.

 

Chceme ubezpečit všechny klienty, že sloučení pojišťoven AXA a UNIQA pro ně neznamená zásadní změnu, podmínky jejich smluv zůstávají zcela zachovány a z jejich strany není třeba podnikat žádné kroky.  I nadále mohou všichni klienti na všech doteď používaných obchodních místech využívat produkty a služby, tak jak byli zvyklí doposud.

Dlouholeté zkušenosti obou značek s působením na našich trzích jsou zárukou, že budeme společně pod značkou UNIQA poskytovat produkty a služby té nejvyšší kvality.

 

  • Komplexní finanční zabezpečení 

Odteď najdete pod značkou UNIQA široké portfolio produktů a služeb životního pojištění, pojištění majetku, podnikání a odpovědnosti, cestovního pojištění, spoření na důchod a investiční fondů.

 

  • Profesionální poradenství

Poraďte se v oblasti Vašeho finančního zabezpečení s jedním z našich více než 1.800 školených profesionálních finančních poradců.

 

  • Silná a stabilní značka

UNIQA je přední evropská pojišťovací skupina. Spojením se značkou AXA vznikne jedna z největších a nejsilnějších finančních společností na trzích v Česku a na Slovensku.

 

  • Rozsáhlá síť poboček

Své finanční potřeby budete moct konzultovat a vyřešit v síti více než 300 poboček.

 

Průběh fúze

Průběh fúze společností AXA a UNIQA

Otázky a odpovědi

Silný partner pro Vaši budoucnost

Pro média

Tiskové zprávy a oznámení

Další otázky z oblasti začlenění

V případě dalších otázek týkajících se začlenění společností AXA do skupiny UNIQA se na nás s důvěrou obraťte na telefonním čísle: 488 125 125 nebo e-mailem na info@uniqa.cz.