Česky > O nás > Pro média > Co je vinkulace a jak funguje?

Co je vinkulace a jak funguje?

03.03.2024

vinkulace pojištění

Zdroj: bigstock.com

Plánujete koupi nemovitosti na hypotéku či motorového vozidla na leasing? Pravděpodobně se při podpisu smlouvy setkáte s tím, že od vás bude finanční instituce požadovat vinkulaci pojistky. O co se jedná a na co si dát pozor? Přečtěte si náš článek a zjistěte více.

 

Co je vinkulace?

Pojem vinkulace pochází z latinského slova vinculum, což znamená pouto, a italského slova vincolare, což znamená vázat.

Jak samotný název naznačuje, vinkulace má něco společného s vázáním, konkrétně s vázáním výkonu práva.

V praxi to obvykle znamená vázání dispozičního práva k cennému papíru, vkladu či pojištění do té doby, dokud nebude splněna určitá podmínka. Jinak řečeno, převod práva na někoho jiného – třetí osobu – nastane tehdy, bude-li splněna určitá podmínka.

Běžný člověk se nejčastěji setká s vinkulací pojištění v případech, když si chce vzít hypotéku od banky nebo auto na leasing od leasingové společnosti.

Co je vinkulace pojištění?

Vinkulací pojištění se zavazujete, že pojistné plnění z vašeho pojištění půjde v případě škodní události ve prospěch třetí osoby. Vinkulaci pojištění obvykle vyžadují zmíněné banky či leasingové společnosti, které si takto chrání svůj majetek, dokud nesplatíte svůj úvěr.

Jak funguje vinkulace pojištění?

V případě vinkulace pojišťovna nejdříve vyplatí pojistné plnění finanční instituci, v jejíž prospěch je pojistné vinkulováno.

V případě, že se jedná o menší škodu, která nemá vliv na celkovou hodnotu pojištěné věci, finanční společnost obvykle pošle pojistné plnění vám

Pokud jde o totální škodu, tedy úplné zničení vozidla či nemovitosti, finanční společnost si z pojistného plnění uspokojí celý závazek – zůstatek úvěru, a zbývající část pošle vám.

Pokud nedojde k pojistné události, vinkulace se po splacení úvěru zruší.

Běžně to v praxi vypadá takto: Při koupi auta na leasing odsouhlasíte vinkulaci havarijního pojištění ve prospěch leasingové společnosti. Pokud během splácení havarujete nebo nastane jiná škodní událost, peníze od pojišťovny obdrží leasingová společnost. Při menší škodě leasingová společnost  obvykle dovolí uvolnit peníze od pojišťovny ve váš prospěch, ale pouze tehdy, pokud vůči ní nemáte dluhy.

vinkulace pojistného plnění havarijního pojištění

Zdroj: bigstock.com

Vinkulace pojištění nemovitosti

U hypotečního úvěru bývá pojištění nemovitosti jednou z podmínek banky, aby vám schválila vaši žádost. Banka přitom požaduje, aby vinkulace pojištění nemovitosti byla uvedena v její prospěch.

To bance zaručuje, že pokud se s nemovitostí něco stane (například nastane požár nebo škoda způsobená přírodními živly), pojišťovna osloví za účelem výplaty pojistného plnění nejprve banku. Po uhrazení závazků z pojistného plnění banka případnou zbývající částku odešle klientovi.

Příklad: Vaše nemovitost je pojištěna na částku 4 miliony Kč. V důsledku požáru došlo k jejímu úplnému zničení a následnému pojistnému plnění. Aktuální zůstatek hypotéky je 2,5 milionu Kč. Pojišťovna vyplatí bance škodu, čímž jí zároveň uhradí váš závazek. Rozdílovou částku 1,5 milionu Kč následně obdrží věřitel, tedy vy.

V případě devinkulace se plnění nevyplácí bance, ale použije se na opravu poškozené nemovitosti.

Pojištění nemovitosti se nevyplácí zanedbat. Pokud byla nemovitost pořízena na hypotéku, je pojištění povinné, pro nemovitosti nezatížené hypotečním úvěrem je sjednání pojištění dobrovolné. Při výběru pojištění se zaměřte na několik věcí:

 • Dejte si pozor zejména na podpojištění. Jedná se o stav, kdy je vaše nemovitost pojištěna na nižší částku, než je její skutečná hodnota. V případě pojistné události by vám pojišťovna krátila pojistné plnění, které vám nebude stačit k pokrytí nákladů na obnovu majetku.
 • Majetek chraňte komplexně. Kromě pojištění bytu či domu doporučujeme uzavřít také pojištění domácnosti. Pojištění tak chrání nejen vaši nemovitost, ale také váš majetek, zařízení či osobní věci.
 • Banka většinou při vinkulaci vyžaduje pojištění proti požáru a živlům. Je však dobré pojistit se také proti dalším rizikům, například proti vandalismu či vloupání.

vinkulace pojištění nemovitosti

Zdroj: bigstock.com

Jak zřídit vinkulaci pojistného plnění?

Vinkulace pojistného plnění se sjednává při uzavření pojistné smlouvy. Ve většině případů musíte vašemu věřiteli (bance, leasingové společnosti a podobně) dodat kopii pojistné smlouvy. Věřitel vám následně vydá formulář o vinkulaci.

Vinkulaci pojistné smlouvy vám následně musí potvrdit pojišťovna. Druhý originál smlouvy dodáte svému poskytovateli úvěru.

Žádost o vinkulaci pojistného plnění

Vinkulace pojistné smlouvy musí obsahovat základní údaje:

 • předmět vinkulace,
 • osobní údaje klienta,
 • údaje o pojišťovně,
 • údaje o úvěrové společnosti,
 • číslo pojistné smlouvy,
 • typ pojištění, výši pojistné částky, spoluúčast,
 • vinkulovanou částku,
 • dobu splácení úvěru,
 • datum a podpisy zúčastněných.

Devinkulace

Devinkulace je opakem vinkulace. Dala by se popsat jako uvolnění vázání pojistného plnění. Zatímco k vinkulaci je třeba souhlasu vás – věřitele, který si bere úvěr, k devinkulaci je třeba souhlasu společnosti, v jejíž prospěch byla pojistka vinkulována.

Nastane-li pojistná událost, pojišťovna požádá banku či leasingovou společnost o uvolnění pojistného plnění – devinkulaci. Věřitel (vy) ji poté formálně potvrdí a pojišťovna proplatí skutečné náklady na opravu poškozeného předmětu pojištění.