Motivace a strategické pozadí

Proč kupuje UNIQA tyto aktivity AXA v těchto třech zemích?

 • UNIQA je na trzích v regionu CEE už mnoho let činná a profitabilní
 • Podařilo se rozšířit a zlepšit naši obchodní síť mimo jiné i obchodními kooperacemi (bankopojištění, svět dealerů nových i ojetých aut, okrajově i srovnávače)
 • Za poslední měsíce jsme poznali potenciál lidských zdrojů AXA, přičemž tímto krokem vytěžíme přístup ke globálnímu know-how, jež bude vhodně doplňovat stávající tým pracovníků UNIQA
 • Akvizicí může značka UNIQA trvale posílit svoji tržní pozici a zabezpečit si ji
 • UNIQA se touto akvizicí stane jednou z předních pojišťovacích skupin v regionu CEE
 • Touto koupí posiluje UNIQA tržní pozici ve velmi konkurenčním a dynamickém růstovém prostředí CEE. Ve všech třech zemích (PL, CZ, SK) zaujímá nyní UNIQA pozici mezi TOP 5 pojistiteli a posílí díky akvizici v PL, CZ a SK trvale v celém regionu CEE o 5 milionů zákazníků s objemem dodatečného pojistného cca 800 milionů EUR ročně. Kmen zákazníků značky UNIQA se tak v Evropě jednorázově zvýší na celkových 15 milionů.
 • Společnosti ve třech zemích se výborně hodí do našeho obchodního profilu:
  ▪ vyvážené portfolio s podílem s převažujícím pojištěním osob v Česku a zejména na Slovensku
  ▪ dodatečných 800 milionů EUR na pojistném na třech trzích
  ▪ přibude 5 milionů nových zákazníků v Česku, na Slovensku a v Polsku
  ▪ tyto tři trhy patří ke klíčovým trhům UNIQA v regionu CEE
  ▪ akvizicí můžeme podstatně zlepšit naši profitabilitu

Co je důvodem odchodu finanční skupiny AXA z Česka, Slovenska a Polska?
AXA je globální finanční skupina, která se aktuálně hodlá soustředit na trhy jinde ve světě, kde spatřuje větší potenciál. Vnímá, že na trzích střední Evropy se doposud nepodařilo získat takový tržní podíl, který by garantoval do budoucna rentabilní činnost. Platí, že čím více pojistných smluv a čím více pojistného společnost generuje, tím relativně levněji svých výsledků dosahuje. AXA vyhodnotila, že její vývoj na trzích střední Evropy neodpovídá jejím ambicím v oblasti profitability.

Co to znamená pro tržní pozici skupiny UNIQA?

 • Po převzetí bude UNIQA číslem 5 v regionu CEE a v každém ze tří trhů se dostane mezi TOP 5 pojišťoven (Česko a Polsko 5; Slovensko 4).
 • Tím se dostáváme nejen do první ligy, nýbrž posilujeme vnímání značky UNIQA v těchto zemích a upevňujeme tržní pozici.
 • UNIQA se stává jednou z vedoucích pojišťovacích skupin v CEE.

Proč expanze v regionu CEE? Co je UNIQA schopná v regionu dělat lépe než AXA?
CEE je už přes 20 let naších druhým klíčovým trhem.

 • Známe tento region – a lidé v regionu znají nás.
 • Cítíme se kulturně spjati.
 • Jsme spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Síla značek UNIQA a AXA spočívá v soudržnosti a optimálním doplňování stávajících obchodů. Společně můžeme dosáhnout více.

Jak UNIQA přistoupí k integraci společností AXA?

 • Už pracujeme na plánech ke spojení společností, abychom připravili pokud možno bezproblémový přechod.
 • Naším cílem je co možná nejrychlejší spojení. Už v roce 2021 chceme integraci také právně uzavřít.
 • V transakci vidíme vedle efektu transformace také možnost rozšíření expertízy ve vlastních řadách.
 • Bude pro nás důležité udržet si klíčové pracovníky a docílit co nejvyšší efektivity.
 • UNIQA bude nadále pokračovat ve strategii jedné značky.

Co se stane se značkou AXA v Česku, na Slovensku a v Polsku?
UNIQA vystupuje ve všech zemích, kde je aktivní, pod značkou UNIQA (s výjimkou Ruska); budeme se této úspěšné strategie jedné značky i nadále držet.