Situace v České republice

Co integrace AXA konkrétně znamená v ČR?
V číslech spojení přinese v ČR pro značku UNIQA 800.000 dodatečných zákazníků. Dále stovky zaměstnanců a smluvních pracovníků. Navíc i penzijní společnost a investiční společnost, které jsme doposud jako skupina v ČR neměli. Dojde ke zvýšení tržeb (včetně penzijního fondu). Díky tomu, že je AXA silnější v životním pojištění a UNIQA zase v neživotním pojištění, bude výsledné portfolio vyváženější a tím i stabilnější. Obě společnosti mají podobnou skladbu produktů a zaměřují se na podobné externí distributory.

Náš tržní podíl v životním pojištění posílí spojením na necelých 5 %, v neživotním pojištění budeme mít více než 9 %. To znamená, že si polepšíme i v žebříčku nejsilnějších pojišťoven (podíl na celkovém pojistném cca 8 %, 5. místo). Přírůstek akvizicí se prakticky rovná přírůstku dosažitelnému za 10 let, měřeno podle našeho dosavadního běžného tempa organického posilování.

A v penzijním pojištění převezmeme 10% tržní podíl.
Posílením kmene můžeme do budoucna dále snižovat relativní nákladovost.

Čím se AXA u nás zásadně liší od UNIQA?
AXA se koncentruje na služby pro retailové klienty. Nenabízí tedy služby pro velké průmyslové podniky, ale ani podnikatelská pojištění pro segment malých a středních podnikatelů. AXA nevyužívá příliš distribuce formou tzv. bankopojištění. Nespolupracuje ani s leasingovými společnostmi.

Pro svůj odbyt využívá poslední dva roky ve velké míře on-line srovnávače.

Liší se zásadně i tím, že v rámci skupiny AXA zastřešuje penzijní společnost a investiční společnost, čímž UNIQA získá dodatečné aktivity a stane se komplexním poskytovatelem finančních služeb.

Liší se i organizační strukturou, kdy je v rámci AXA řada aktivit realizována napříč oběma zeměmi (Českem a Slovenskem) bez ohledu na to, ve které lokaci daný pracovník fyzicky působí.

Zbude nějaká AXA na českém trhu?
Spojením do jednoho brandu AXA zcela odejde z trhu pro oblast pojištění, investic a penzí. Společnost bude vystupovat pod značkou UNIQA.