Vliv krize okolo COVID-19

Jaký vliv má COVID-19 na akvizici?
V krátkodobém horizontu nelze vyloučit vliv na profitabilitu nově získaných společností AXA. Kvůli aktuální nejistotě nelze ale dělat žádné prognózy. Po zkušenostech z první vlny vidíme, že z dlouhodobého hlediska COVID-19 nezpůsobuje podstatné negativní efekty na celkové fungování a profitabilitu společností. Nicméně další výhled je nejistý, protože koronavirovou krizi zatím nelze ohraničit.

Jak vypadá aktuální situace s výnosy a jaký je výhled (též se zohledněním situace okolo COVIDU-19)?
Přes aktuálně náročnou situaci okolo krize COVIDU-19 jsou společnosti AXA profitabilní. S ohledem na všeobecnou nejistotu však nelze v tuto chvíli činit žádné spolehlivé střednědobé prognózy. V zásadě však COVID-19 nemění nic na důvodech a strategické správnosti rozhodnutí o akvizici AXA. Takto získaná aktiva skýtají skupině UNIQA jednorázovou příležitost zlepšení tržní pozice značky na klíčových trzích a významného zvýšení celkové ziskovosti.

Vyplatí se stále ještě tato transakce z pohledu těžkostí okolo COVIDU-19?
Ano. Všechny důvody, díky nimž jsme se pro ni rozhodli, platí i nadále. Kupní cena se určuje hodnotou společností a nezávisí na aktuální volatilitě na kapitálových trzích.

Dochází ke zpoždění integrace zapříčiněné aktuálním home office režimem?
Nikoli. Pracujeme od prvého dne integračního projektu v plném rozsahu společně digitálně a decentralizovaně. Samozřejmě se ale už těšíme na osobní kontakt s novými kolegy.

Aktuálně je UNIQA v dotčených zemích zisková. Zůstane to tak?
Každopádně ano. Počítáme s tím, že ve střednědobém horizontu bude ziskovost UNIQA v těchto třech zemích dokonce výrazně stoupat díky efektu „economy of scale“.