Vliv sloučení na klienty AXA a jejich smlouvy

Co se stane s pojistnými smlouvami a se smlouvami penzijního připojištění sjednanými v AXA?
Pro klienty v Česku a na Slovensku se v tento okamžik nic nemění. I nadále tak můžete využívat produkty a služby, na které jste zvyklí, a nemusíte podnikat žádné další kroky. Podmínky Vaší smlouvy jsou platné a nemohou být změněné bez Vašeho souhlasu. Plnění, které ze smluv vyplývá, je i nadále plně garantováno.

Zůstanou zachované podmínky sjednané na mé smlouvě?
Ano. Podmínky smluv nelze bez dohody s klientem jednostranně měnit.

Kdo mě bude informovat o výročí mé smlouvy s AXA?
O výročí budete informován standardním způsobem, jak jste byli doposud zvyklí.

Na koho se mám obracet, pokud něco potřebuji řešit?
Ve veškerých záležitostech se můžete i nadále obracet na svého obchodního zástupce nebo na původní pobočky AXA.

Jak mohu nahlásit pojistnou událost?
Pojistné události i nadále hlaste přes webové stránky AXA, sekci hlášení škod. Pro pojištění vozidel či domova můžete rovněž využít AXA linku.

Kdo vyřídí mou již nahlášenou pojistnou událost?
Na způsobu vyřizování pojistných událostí se nic nemění. Pokračujte, prosím, s procesem hlášení, který jste započali (on-line, telefon…). Jakékoli dotazy Vám rovněž zodpoví AXA linka.


Bude mi poskytnuto pojistné plnění z pojistné události vyřizované v AXA?
Závazky vyplývající z pojistné smlouvy sjednané u společností AXA jsou garantované i nadále. Přiznané pojistné plnění bude vyplaceno.


Kdo mi poskytne asistenční služby, které mám sjednané na své smlouvě?
Poskytovatelem asistenčních služeb, sjednaných na smlouvě u společností AXA je i nadále společnost AXA Assistance, která není součástí sloučení s UNIQA.

Bude zelená karta od pojištovny AXA nadále platná?
Ano. Zelená karta od AXA je platná na dobu, na kterou byla vydána. Na další období Vám bude zaslána standardně při výročí Vaší smlouvy karta nová.

Jak se změní pobočková síť AXA?
Pobočky budou označeny logem UNIQA, ale i nadále Vám budou plně k dispozici, jak jste byli doposud zvyklí.

Co se stane s klientským portálem AXA (Osobním účtem Moje AXA?)
Osobní účet (Moje AXA) zůstane plně funkční pro náhled a správu Vašich smluv. Změní jen svůj název a postupně přejde pod značku UNIQA pod názvem moje UNIQA na moje.uniqa.cz.