Základní pojmy

Co se rozumí v našem případě pojmem akvizice?
Akvizice znamená převzetí aktivit společností AXA cestou jejich koupě, v tomto případě entit AXA na trzích ČR, SR a Polska. V souvislosti s transakcí se lze setkat i s pojmy merger (sloučení, splynutí) nebo integrace.

Jak konkrétně si máme integraci představit?
Integrací se rozumí spojení vize, dále procesů, systémů, organizace, lidských zdrojů, financí, interní kultury a dalších atributů do jediné společnosti UNIQA. Bude to probíhat v postupných krocích, kdy snahou bude využít to lepší z obou stran. Jistě to bude trvat několik let.
Základní rámec tomu dá strategie UNIQA 3.0, která definuje hlavní principy i cíle koncernu na dalších 10 let. Součástí budou i strukturální změny vnitřní organizace UNIQA pojišťovny. Dá se tedy říci, že se v nadcházejících měsících odehrají víceméně současně 3 určující události do budoucna: implementace nové strategie UNIQA 3.0, rekonstrukce interního členění útvarů a integrace skupiny AXA.

Co je to closing?
Closingem se rozumí uzavření obchodní transakce, kdy UNIQA získala všechny potřebné souhlasy dozorových orgánů a regulátorů: Evropské komise i centrálních bank Česka, Slovenska a Polska. Skupina UNIQA se stává vlastníkem společností AXA v ČR, SR i v Polsku.

Transakce je potvrzena a může se reálně začít uskutečňovat sloučení společností podle naplánovaného harmonogramu. Společnosti UNIQA a AXA fungují i po closingu nadále ještě samostatně až do úplného právního sloučení (tzv. legal mergeru) do cílových společností, který očekáváme v létě 2021.