Dlouhodobý investiční produkt UNIQA

Mám lepší plán pro svou budoucnost.

 

Dlouhodobý investiční produkt
 

Snižte si svou daň z příjmu

Odečtěte si ze základu daně své vklady na dlouhodobý investiční produkt až do výše 48 000 Kč*, což je úspora až 7 200 Kč na daních ročně.

 
  •  
  •  
 

Využijte příspěvky od zaměstnavatele

Zaměstnavatel vám může na dlouhodobý investiční produkt přispět zvýhodněně až 50 000 Kč ročně*.

 

Vyberte si z investičních možností

Nemusíte do hloubky rozumět kapitálovým trhům. Připravili jsme oblíbené a léty prověřené investiční profily.

 

Co je Dlouhodobý investiční produkt UNIQA

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) vám nabízí možnost aktivně ovlivnit vaše budoucí finanční zabezpečení. Přinášíme novou formu investování, která poskytuje větší výhody a širší nabídku možností. Pokud se nechcete spoléhat pouze na stát nebo na to, že se o vás v budoucnu postarají vaši nejbližší, máte unikátní příležitost začít se spořením na staří co nejdříve a zajistit se do budoucnosti.

Dlouhodobý investiční produkt UNIQA si můžete uzavřít prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele nebo na našich pobočkách. Před uzavřením si, prosím, prostudujte všechny potřebné produktové dokumenty.

DIP si můžete sjednat už od 500 Kč měsíčně. Ideálně si nastavte trvalý příkaz ve vašem internet bankingu na vámi sjednanou částku a zašlete ji na příspěvkový účet. Díky tomu budete mít jistotu, že budou vaše investice pravidelně investovány.

  • Zasílat finanční prostředky můžete až potom, co s vámi byla úspěšně smlouva uzavřena, z naší strany akceptována a dostali jste všechny potřebné informace.
  • Své investice, prosím, zasílejte na:
    Číslo účtu: 1388078393/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
    Variabilní symbol – číslo smlouvy

Specifický symbol pro případné příspěvky zaměstnavatele - 333

Bez uvedení variabilního symbolu nebude vaše platba akceptována.

Za investování v rámci DIP účtujeme poplatek, který můžete hradit jednorázově, postupně nebo průběžně.  Výše vstupního poplatku se odvíjí od vámi zvoleného investičního profilu, výše příspěvku a způsobu úhrady vstupního poplatku. Všechny potřebné informace ohledně vstupního poplatku naleznete v Sazebníku.

  • Podmínkou pro daňové úlevy je setrvání v produktu až do 60 let věku, a minimálně 10 let.

*Jedná se o souhrnné limity pro všechny daňově zvýhodněné produkty spoření na stáří (doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a dlouhodobé investiční produkty) aj.

Máte zájem o Dlouhodobý investiční produkt UNIQA?

Zanechte nám prosím kontakt a naši spolupracovníci vás budou kontaktovat a zodpoví všechny vaše případné dotazy k Dlouhodobému investičnímu produktu UNIQA.

Sjednat si schůzku 

Modelový příklad

Klient ve věku 40 let si sjednal DIP UNIQA s individuálním profilem a zvolil si portfolio z dynamických fondů UNIQA.

 

Modelový příklad

Upozornění: Uváděné zhodnocení je pouze orientační a vychází z dlouhodobých průměrných výkonností akciových fondů. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Výnos nezahrnuje vliv vstupního poplatku sjednaného ve smluvní dokumentaci. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit.

Investiční profil

Využijte příležitost vzít své zabezpečení na stáří do vlastních rukou.

DIP UNIQA nabízí 3 přednastavené investiční strategie a možnost sestavit si vlastní Individuální profil.

Je určen zkušeným klientům, kteří mají zájem pravidelně investovat do portfolia UNIQA fondů dle vlastního výběru. Profil lze sestavit z 1 až 6 investičních fondů UNIQA denominovaných v Kč. Podíl jednoho fondu v portfoliu musí být alespoň 5 %.

 

 

Konzervativní laděné portfolio, které se skládá ze 75 % - 80 % z dluhopisových investic a nástrojů peněžního trhu, zbývající část tvoří světové akcie a komoditní investice. Skládá se z fondů UNIQA CZK Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Optimální vybalancované portfolio, které se skládá z 40 % - 50 % z dluhopisových investic a nástroje peněžního trhu, zbývající část tvoří akcie zejména střední Evropy, světové akcie včetně rozvíjejících se trhů a komodity. Skládá se z fondů UNIQA CZK Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Výrazně diverzifikované portfolio růstových trendů, jehož potenciál spočívá ve světových akcích rozvinutých zemí, jejichž významnou část tvoří akcie společností s nízkou a střední tržní kapitalizací (small & mid caps). Dále jsou v portfoliu zastoupeny akcie firem působících na rozvíjejících se trzích, realitní akcie a jako doplněk komodity a tzv. high yield dluhopisy. Skládá se z fondů UNIQA Selection Opportunities, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Small Cap Portfolio.

Fond

Zastoupení podílových fondů UNIQA v investičních profilech:

Defenzivní profil Progresivní profil Růstový profil Individuální profil
UNIQA CZK Konto 40 % 15 %   Libovolný výběr 1–6 fondů UNIQA, podíl jednoho fondu musí být min. 5 %
UNIQA CEE Dluhopisový fond 30 % 20 %  
UNIQA CEE Akciový fond       15 %  
UNIQA Realitní fond         10 %
UNIQA Selection Global Equity 10 % 15 % 35 %
UNIQA Selection Emerging Equity        10 % 15 %
UNIQA Selection Opportunities 20 %  25 % 20 %
UNIQA Small Cap Portfolio     20 %
UNIQA Future Trends      

Chcete pomoci s výběrem?

Naši poradci vám rádi poradí, který investiční profil je pro vás vhodný. DIP UNIQA si můžete uzavřít prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele nebo na našich pobočkách. Před uzavřením si, prosím, prostudujte všechny potřebné produktové dokumenty.

Máte zájem o DIP?

Proberme to po telefonu

Nechte nám na sebe kontakt
nebo zavolejte na +420 488 125 125.

Zavolejte mi

Navštivte naši pobočku

Objednejte se předem na nejbližší pobočku,
ať nemusíte čekat.

Vyhledat pobočku

Dokumenty

Upozornění

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou propagačním sdělením týkajícím se investic do investičního fondu prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu. Upozorňujeme, že produkt nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Předčasný výběr prostředků z tohoto produktu pro vás může mít následně významné daňové důsledky. Daňová podpora je vázána na dodržování striktních pravidel pro dispozice s majetkem v rámci dlouhodobého investičního produktu, jejichž porušení má za následek vznik povinnosti klienta k navrácení daňové podpory (resp. odpočtu, který před tím uplatnil). Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit.

 

Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.

 

Před uskutečněním investice se důkladně seznamte s produktovými dokumenty , které jsou dostupné v českém jazyce na internetových stránkách www.uniqa.cz.

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Jsme oporou pro
více než 15 miliónů
klientů
v 18 zemích

Zákaznícky servis máme nepretržite dostupný

Škody lze hlásit 24 hodin denně  s virtuální asistentkou NIKI

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Staráme se o kmen více než 21 miliónů smluv v Evropě

4.45
/ 5,00

Spokojenost klientů

  • qualtricsxm