Kalkulačka úspor ze skupinového životního pojištění

Počet zaměstnanců     
Měsíční pojistné placené zaměstnavatelem
Měsíční pojistné placené zaměstnancem
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců

Úspora zaměstnavatel

  Zvýšení příjmu ve formě Zvýšení příjmu ve formě
  příspěvku na životní pojištění příspěvku navýšení mzdy
Zvýšení hrubého příjmu o 
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Celkové výdaje měsíčně na jednoho zaměstnance
Roční náklady na všechny zaměstnance
 
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnavatele:

Úspora zaměstnanec

  Zvýšení příjmu ve formě Zvýšení příjmu ve formě
a) z pojistného placeného zaměstnavatelem příspěvku na životní pojištění příspěvku navýšení mzdy
Zvýšení hrubého příjmu o 
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Daň z příjmů
Zvýšení čistého příjmu o
 
b) z pojistného placeného zaměstnancem
Snížení roční daně z příjmů díky odpočtu pojistného od základu daně
 
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnance: