Kalkulačka úspor ze skupinového životního pojištění

Kalkulace je zjednodušená – předpokládá, že jediný příjem zaměstnance je od jednoho zaměstnavatele, kdy roční hrubá mzda nepřevýší 48násobek průměrné mzdy (za 2021: 1 701 100 Kč)

Počet zaměstnanců     
Měsíční pojistné placené zaměstnavatelem
Měsíční pojistné placené zaměstnancem
Průměrná měsíční mzda jednoho zaměstnance

Úspora zaměstnavatel

Zvýšení příjmu ve formě Zvýšení příjmu ve formě
příspěvku na životní pojištění příspěvku navýšení mzdy
Zvýšení hrubého měsíčního příjmu o
Zdravotní pojištění(měsíčně)
Sociální pojištění(měsíčně)
Celkové výdaje měsíčně na jednoho zaměstnance
Roční náklady na všechny zaměstnance
 
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnavatele:

Úspora zaměstnanec

Zvýšení příjmu ve formě Zvýšení příjmu ve formě
a) z pojistného placeného zaměstnavatelem příspěvku na životní pojištění příspěvku navýšení mzdy
Zvýšení hrubého měsíčního příjmu o
Zdravotní pojištění(měsíčně)
Sociální pojištění(měsíčně)
Daň z příjmů
Zvýšení čistého měsíčního příjmu o
 
b) z pojistného placeného zaměstnancem
Snížení roční daně z příjmů díky odpočtu pojistného od základu daně
 
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnance: