Česky > O nás > Pro média > Cyklistická sezóna na startu

Cyklistická sezóna na startu

07.03.2024

Z cyklistiky se stal národní sport. Češi kupují stále dražší kola, která se stávají předmětem zájmu zlodějů. Abyste si začínající cyklistickou sezónu užili bez starostí, zjistěte, jak svoje kolo zabezpečit před krádeží a jak ošetřit krytí škod, které jako cyklista můžete způsobit.

 

Kolo uložené doma nebo ve sklepě

Jízdní kolo je, stejně jako koloběžka, automaticky kryté v rámci pojištění domácnosti UNIQA.

 • Při krádeži v bytě nebo vlastním domě pojišťovna UNIQA neuplatňuje žádný limit pojistného plnění. Škodu na kole uhradí až do výše sjednané celkové pojistné částky za zařízení domácnosti v pojistné smlouvě.
 • Pokud bylo kolo poškozené, nebo odcizené z nebytových prostor patřících k bytu, nebo z vedlejší stavby (například dílna, či garáž), vyplatí UNIQA obvykle až 20 % z pojistné částky sjednané pro domácnost.

I při krádeži jízdního kola na balkóně může pojištění domácnosti pomoci. Spodní část balkónu však musí být alespoň 2,5 m nad úrovní terénu.

Podmínky pro vyplacení náhrady škody

 • V první řadě vhodné pojištění s dostatečnou pojistnou částkou pro domácnost, která zahrnuje i hodnotu jízdních kol.
 • Výši pojistného plnění ovlivňuje také způsob zabezpečení kola, který je popsán v pojistných podmínkách. Jestliže dojde ke krádeži kola z bytových či nebytových prostor, případně ze společných prostor v domě, které nebyly dostatečně zabezpečené, může pojišťovna plnění krátit.
 • Kolo mimo prostory domu, na stojanech nebo na jiných místech určených k odkládání, opatřete lankovým nebo řetězovým zámkem.
 • Krádež kola hlaste policii, abyste mohli pojišťovně předložit protokol se záznamem, kdy a jakým způsobem k události došlo, včetně popisu zabezpečení, které bylo násilně překonáno.
 • Při jakékoli pojistné události je nutný doklad o pořízení jízdního kola kvůli stanovení výše náhrady škody, případně pak jiné doložení jeho existence, např. fotografie nebo vyjádření svědků.

Pojištění hodnotného modelu

„Pokud klient vlastní mimořádný a hodnotný model, doporučujeme ho při sjednání pojištění uvést jako individuální předmět. Jednoznačná identifikace a specifikace kola totiž výrazně napomůže při poskytnutí pojistného plnění při nastalé škodě,“ říká Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA. Zároveň však dodává, že u těchto kol je nutné dbát ještě větší bezpečnosti a neponechávat je bez dozoru.

Berete kolo na víkend nebo na dovolenou?

I tak je Vaše kolo z pojištění domácnosti UNIQA kryté.

 • Jestliže převážíte kolo autem, máte pojistné krytí v tuzemsku i v Evropě. Nerozlišuje se, zda jsou kola zajištěna na střešním, nebo zadním nosiči. Pojištění platí v době od 6 do 22 hodin.
 • Máte-li havarijní pojištění s dodatkovým pojištěním zavazadel, vztahuje se aktuální havarijní pojištění i na poškození nebo zničení kol při nehodě, nebo například při podjezdu pod nízkým viaduktem. Havarijní pojištění nechrání kolo proti krádeži.

Při turistickém ubytování (například v hotelu) se na kola předepsané zabezpečení při úschově nevztahuje, protože klient na něj zpravidla nemá žádný vliv. Když dojde k pojistné události, je vždy zapotřebí mít policejní protokol o odcizení a doložení překonání zabezpečení.

Co když způsobíte škodu někomu jinému?

Pojistné události, za které může být cyklista odpovědný, lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti  sjednaného buď samostatně, nebo spolu s pojištěním domácnosti.

UNIQA tip: Cyklo asistence se vyplatí

UNIQA pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti také připojištění cyklo asistence.

 • Odborníci po nehodě nebo poruše klientovi pomohou s opravou stroje na místě. Pokud to nejde, dopraví porouchané kolo do servisu. Do vzdálenosti 50 km je doprava zdarma.
 • Oprava závad je možná až do výše 5 000 Kč.
 • Služba se vztahuje až na 4 kola z jedné pojistné smlouvy k domácnosti a počet zásahů během roku není omezen.

Zajímá Vás, jak efektivně pojistit motorku?

Přečtěte si článek ZDE.