Česky > O nás > Pro média > Nejvzácnější komodita je čas

Nejvzácnější komodita je čas

16.03.2023

A proto jsme pro Vás připravili nový benefit v podobě vyřešení škodní události do dvou pracovních dnů. Následky nepříjemné situace tak dokážete vyřídit online, v pohodlí Vašeho obýváku.

 

Lepší řešení fungují vždy společně a u nového produktu Domov & bezpečí navíc i rychleji. V rámci zlepšování služeb zákazníkům UNIQA garantuje vyřešení škodní události na pojištění majetku, nemovitosti a odpovědnosti do dvou pracovních dnů od dodání všech podkladů potřebných k likvidaci.

Ukončení likvidace do dvou pracovních dnů je možné za těchto podmínek:

  • Benefit se týká nového produktu Domov & bezpečí.
  • UNIQA od Vás dostane všechny potřebné podklady ke specifikaci pojistné události.
  • Škodu nahlásíte online prostřednictvím webového formuláře na stránce: https://skody.uniqa.cz/majetek-odpovednost/ a potřebné podklady nahrajete elektronicky.
  • Pojistné plnění je možné vyplatit jen pojištěnému, u kterého ověřujeme totožnost, včetně platebních dokladů.

Vyřešení škody v praxi znamená:

  • Výplatu pojistného plnění na Váš účet, případně písemné potvrzení UNIQA o výplatě škody.
  • Když není možné škodu uzavřít do dvou pracovních dní, UNIQA Vám ve stejné lhůtě oznámí důvod, nebo Vás vyzve k dodání dalších informací. To platí i v případě, kdy UNIQA potřebuje k posouzení a ke kalkulaci škody příslušnou dokumentaci nebo spolupráci jiného subjektu (například policii ČR, hasiče, znalce apod.)
  • Jakmile jsou splněné všechny náležitosti, UNIQA uzavře škodu do dvou pracovních dní.

Klient je vždy na prvním místě

„Pokud UNIQA nesplní závazek vyřídit pojistnou událost v souladu s výše uvedenými podmínkami, a ukončí likvidaci později, zavazuje se neuplatňovat při výplatě pojistného plnění odečet spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě. Ta může podle volby klienta činit až 10 tisíc korun, takže nejde o zanedbatelnou sumu,“ informoval o benefitu pro zákazníka, který UNIQA sama sobě pro případ porušení záruky stanovila, Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA. 

Tato garance ve formě Veřejného příslibu je umístěna na webu www.uniqa.cz, konkrétně zde.

Výjimečné situace

Když dojde k hromadným kalamitním událostem (živelné povodně, plošné krupobití nebo vichřice), zpravidla řešíme velké množství škod zároveň a náš zákaznický servis může být přetížený. Věříme, že pochopíte, že v těchto situacích nemůže UNIQA řešení škodní události do dvou dnů na 100 % garantovat.