Česky > O nás > Pro média > Oznámení o zrušení benchmarku fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond

Oznámení o zrušení benchmarku fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond

04.01.2022

 

UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 64 57 90 18, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7462 oznamuje podílníkům, že s účinností od 31.12. 2021 došlo ke změně statutu fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond.

Předmětem změny je zrušení benchmarku fondu bez náhrady.

Ke změně investičního cíle fondu touto úpravou nedochází, fond bude i nadále usilovat o dosažení růstu hodnoty podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil Fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců.

Rozhodnutí České národní banky, kterým schválila předmětnou změnu nabylo právní moci dne
31. 12. 2021. Nový statut fondu platný k 31. 12. 2021 naleznete na www.uniqa.cz.

 

UNIQA investiční společnost, a.s.