Česky > O nás > Pro média > Aktuálně: komíny, fotovoltaika a tepelná čerpadla versus pojištění

Aktuálně: komíny, fotovoltaika a tepelná čerpadla versus pojištění

13.09.2023

S blížícím se podzimem začínáme myslet na topnou sezónu. Než ale poprvé zatopíte, přesvědčte se, že máte v pořádku spalinové cesty. Zanedbání péče o ně může mít za následek požár střechy i celého domu. Pojišťovna po požáru zkoumá, zda byly komín nebo kouřovod správně udržovány. A vzhledem k současnému boomu fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel myslete na jejich včasné zahrnutí do pojištění, protože to nejsou právě laciné investice.

 

Komíny vyžadují pravidelnou péči

Funkční a bezpečná spalinová cesta je povinností každého majitele nemovitosti. Komín je třeba prověřovat a čistit. Běžné kotle a kamna vyžadují kontrolu kominíka jednou ročně, v případě vytápění tuhými palivy dvakrát ročně. Toto se týká sezónního vytápění; je-li topení v provozu celoročně, je třeba kontrolovat i čistit komín častěji. Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým.

Kromě volné a vyčištěné komínové cesty je třeba dbát také o volný přístup k vymetacím a čistícím otvorům. Provádí-li kontroly, měření obsahu spalin ve vzduchu a čištění kominík, vydá o tom svoji revizní zprávu, včetně nápravných doporučení. Může rovněž rozhodnout s okamžitou platností o zákazu provozu nebezpečného zařízení až do nápravy defektů. Takový zákaz může rovněž přijít od hasičů při kontrole objektu nebo po požáru.

Odbornost kominíka si vždy ověřte na webu Společenstva kominíků České republiky, popřípadě na webu hasičů. Návštěvu kominíka lze objednat i na jaře po skončení topné sezóny, kdy mají na kontroly i čištění větší kapacitu. Navíc riziko otravy zplodinami z plynových spotřebičů je rovněž vyšší v létě. Pokud jste to však nestihli, je nutné zajistit si kontrolu od kominíků nejpozději nyní, než začnete topit.

Komíny versus pojištění

Dojde-li k požáru od komína nebo vznícením sazí, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou spalinové cesty a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel).

Fotovoltaické panely na obytných domech

Tato zařízení lze do pojistné ochrany UNIQA zahrnout už dlouhá léta. Pojištěná nebezpečí jsou totožná s těmi sjednanými pro hlavní budovu (převážně rodinný dům): požár, vichřice, krupobití, povodeň plus třeba riziko přepětí a technická porucha. Z pohledu UNIQA jsou fotovoltaické panely stavební součástí objektu. „Při sjednání není třeba uvádět, že jsou nainstalovány, jen je potřeba zahrnout jejich hodnotu přiměřeně do pojistné částky. Pokud je nyní nově technologie dobudována, rovněž je třeba navýšit pojistnou částku. Ze zkušenosti to bývá několik stovek tisíc korun,“ nabádá klienty Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Škody na panelech vznikají nejčastěji krupobitím, případně vichřicí. Někdy nastane požár, jenž ohrožuje i objekt, na němž je fotovoltaika instalována. Taková událost může souviset s neodbornou instalací nebo nekvalitním provedením panelů. Pokud dům nebo samotná fotovoltaika zahoří od panelů, z pojištění požáru škodu hradí UNIQA vždy. Možné krácení může nastat, pokud nebyly dodrženy potřebné technologické postupy a revize (stejně jako u spalinových cest). Pokud se při požáru prokáže zavinění odborné firmy, která fotovoltaiku instalovala a uváděla do provozu, může pojišťovna po ní náhradu škody zpětně vymáhat.

Tepelná čerpadla

Postup při pojištění je obdobný jako v případě fotovoltaiky. Je-li tepelné čerpadlo hned u obytného objektu, je vhodné o hodnotu čerpadla navýšit pojistnou částku hlavní budovy. Pokud je čerpadlo umístěné dále na pozemku, bude se na něj vztahovat ochranný limit plnění pro vedlejší stavby. Jde-li o nákladnější technologii, kde by nastavený limit nestačil, doporučuje UNIQA pojistit čerpadlo jako samostatnou vedlejší stavbu s konkrétní hodnotou tak, aby byla chráněna na 100 % své ceny.

Asistenční služby z pojištění UNIQA mohou operativně pomoci při závadě

Aktuální řešení pojištění bydlení od UNIQA pod názvem Domov & bezpečí pamatuje speciálně na zdroje tepla. „Z asistence k pojištění lze čerpat pomoc odborníků jak při havárii, tak i u závady na spotřebiči ve formě pojištění prodloužené záruky, není-li zdroj tepla starší než 10 let od zakoupení,“ upozorňuje Zdeněk Hruška. Toto se vztahuje na kotle, bojlery, ohřívače, tepelná čerpadla nebo klimatizace.