Česky > O nás > Pro média > AKTUÁLNĚ: UNIQA připravila kompenzaci státního příspěvku v penzijním spoření pro klienty v důchodovém věku, kteří od července ztratili nárok na státní podporu

AKTUÁLNĚ: UNIQA připravila kompenzaci státního příspěvku v penzijním spoření pro klienty v důchodovém věku, kteří od července ztratili nárok na státní podporu

10.07.2024

Součástí změn, které nabyly účinnosti letos v červenci, je mimo jiné i ukončení výplaty státního příspěvku těm lidem, kteří si v penzijních fondech spoří, ale již mají současně přiznanou starobní penzi. A to platí i pro důchodce, kteří stále ještě pracují. UNIQA nyní formou veřejného příslibu připravila vyrovnání pro své klienty, jichž se to týká.

 

„Státní příspěvek byl pro velkou část střadatelů na penzi hlavní motivací účastnit se III. pilíře. Po změnách, které jsou platné od letošního roku, je výhoda státního příspěvku více cílená. V praxi to znamená zároveň zrušení státního příspěvku pro klienty pobírající starobní důchod. UNIQA se snaží na změny reagovat. Proto jsme se rozhodli zavést kompenzaci pro naše klienty jako poděkování za dlouholetý vztah. Od 1.července budeme ušlý státní příspěvek věrným klientům se starobním důchodem po určitou dobu dorovnávat,“ vysvětluje motivy zavedení takového vyrovnání Pavel Souček, ředitel pro bankopojištění, penzijní a investiční zákazníky finanční skupiny UNIQA.

UNIQA se formou veřejného příslibu zavázala poskytnout účastníkovi věrnostní odměnu spočívající v kompenzaci zrušeného státního příspěvku, přičemž nárok na tuto odměnu vzniká při současném splnění dále uvedených podmínek:

  • Klient má s UNIQA penzijní společností uzavřenou platnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (DPS) nebo penzijním připojištění (PP) se státní podporou.
  • Klientovi byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění (l. pilíř) čímž ztratil s účinností od 1. 7. 2024 nárok na státní příspěvek podle § 13 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
  • Klientovi není ze smlouvy o DPS nebo o PP vyplácena UNIQA penzijní společností žádná penze a nemá o ni ani požádáno.
  • Klient má na svém penzijním účtu vedeném u UNIQA penzijní společnosti naspořeno nejméně 300 000 korun.
  • Měsíční příspěvek klienta na smlouvě DPS nebo PP v UNIQA penzijní společnosti činí alespoň 300 korun.

Věrnostní odměna bude vyplácena účastníkovi platného DPS nebo PP UNIQA od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025, a to připsáním na účet na kvartální bázi.

Podmínky pro určení výše odměny:

  • u smluv DPS nebo PP, které nabyly účinnosti do 31. 12.  2023, je určující výše státního příspěvku v lednu 2024;
  • u smluv DPS, které nabyly účinnosti v období od 1.1. 2024 do 30. 6. 2024, je určující výše prvního připsaného státního příspěvku;
  • u smluv, které nabyly účinnosti od 1. 7. 2024 a později, je určující výše státního příspěvku vypočtená na základě prvního příspěvku účastníka, a sice podle pravidel pro výpočet státního příspěvku platných a účinných do 30. 6. 2024.

Výsledná výše věrnostního odměny pak bude rovna násobku částky odpovídající státnímu příspěvku stanovenému podle předchozího odstavce a počtu měsíců, ve kterých účastník splnil všechny podmínky pro vyplacení věrnostní odměny. 

Účastníci DPS nebo PP nemusí o kompenzaci žádat – UNIQA na základě informací od Ministerstva financí o osobách se státní starobní penzí sama ověří i splnění výše uvedených podmínek a provede přidělení věrnostní odměny.

Kompletní text veřejného příslibu UNIQA najdete na webu zde:

verejny-prislib-vernostni-odmena-pro-klienty.pdf