Česky > O nás > Pro média > Asistence k cestovnímu pojištění UNIQA zasahovala loni v 1900 případech

Asistence k cestovnímu pojištění UNIQA zasahovala loni v 1900 případech

21.02.2022

Nedílnou součástí cestovního pojištění UNIQA je asistenční servis, dostupný odkudkoli na světě 24 hodin denně na telefonu. Loni pomoc využilo bezmála 1900 turistů, kteří se v zahraničí dostali do potíží. Meziročně to zejména díky částečnému uvolnění covidových restrikcí pro cestování znamenalo nárůst o 58 %. Náklady na intervence asistenční služby stály v roce 2021 UNIQA pojišťovnu asi 27 milionů korun a meziročně se prodražily o více než 80 %.

 

 

Část jednodušších žádostí o pomoc se daří odbavit telefonicky informací, radou či zprostředkováním kontaktu. Složitější situace nastává při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Takto náročných a kombinovaných intervencí bylo loni asi
13 %. Tady se znovu osvědčila jazyková vybavenost, zkušenost a odborná erudice personálu asistence zastupující zájmy postižených turistů v nouzi v různých koutech světa, často za velmi vypjatých a emotivních okolností.

Léto a prosinec nejsilnější

Nejvíce intervencí bylo loni zapotřebí v srpnu, červenci a v září, tedy během letní prázdninové sezóny. Silný byl loni i prosinec, jenž překonal i poslední „přecovidový“ prosinec z roku 2019.

Nejvíce o pomoc žádali zákazníci UNIQA na cestách ve věku 20-30 let, dále 40-50 let a 65-70 let. Nejstarší klientkou, jež loni potřebovala intervenci asistenční služby z cestovního pojištění, byla 90letá žena v Mexiku.

Průměrné náklady rostou, klienti cestují do všech koutů Země

Meziročně prudce vzrostly průměrné náklady na zásah z 27 200 na 33 700 korun, což je zvýšení bezmála o čtvrtinu (+23,9 %). Zatímco průměrné náklady na případy klientů-dvacátníků přijdou na necelých 7 000 korun, u osob nad 60 let už jde o částky okolo 25 000 korun.

Asistence byla poskytnuta loni celkem ve 90 zemích světa. Nejčastější byly žádosti z Egypta, Chorvatska a Řecka nebo Itálie a Bulharska. Z mimoevropských destinací vyčnívaly loni Turecko a Maledivy. Klienti UNIQA sjednali cestovní pojištění ale i do značně odlehlých a netradičních končin, jako například do Ghany, Uzbekistánu nebo Zimbabwe.

Nejčastější obtíže turistů

Zatímco mezi diagnózami nemocných cestovatelů loni ubyly záněty horních cest dýchacích, více bylo úrazů dolních i horních končetin, hlavy, ale i zažívacích obtíží, urologických komplikací nebo potíží se zuby. Covid-19 byl nahlášen celkem u 164 turistů s cestovním pojištěním UNIQA. Úrazy se podílely na celkovém počtu intervencí z jedné pětiny. Z nemedicínských případů bylo nejvíce storen, problémů se zavazadly a odpovědnostních případů. Asi 20 případů se týkalo i nové služby Letíme+ pro zrušené nebo opožděné lety.

Loni se vyskytlo 9 případů úmrtí turistů s cestovním pojištěním UNIQA v zahraničí (2019: 20 úmrtí, 2020: 1 úmrtí). V loňském roce 2021 šlo například o tragické případy pádu z ledovce, utonutí nebo infarkt.

Hospitalizace a repatriace

Asistence zajišťovala loni asi v 7 % případů hospitalizaci klienta UNIQA s celkovými náklady zhruba 8,2 milionu korun (podíl 30 % na celkových nákladech 2021). Nejvíce jich bylo v Německu, Rakousku a v Itálii. Z dalších států loni jednoznačně a ojediněle vyčníval Nepál. Průměrné náklady na hospitalizaci činily bezmála 66 000 korun, meziročně více než dvojnásobek.

Logisticky náročná a drahá bývá repatriace turistů domů do ČR, zejména jedná-li se o letecké speciály (loni 6x). Kromě toho bylo jedenkrát využito stretcherového uložení na lehátku v letadle a jednou byla vypravena letecká repatriace s doprovodem lékaře. Asistenční služba z cestovního pojištění UNIQA repatriovala loni domů 125 lidí s celkovými náklady 7,1 milionu korun (více než čtvrtina celkových nákladů na asistenci). Průměrná repatriace stála přes 67 000 korun. Nejčastěji bylo zapotřebí repatriace pacientů z Itálie, Egypta a Kanárských ostrovů. Mezi všemi případy bylo nejvíce diagnóz těžkého průběhu Covidu-19 a komplikovaných úrazů.

Nejvážnější loňské případy

Nejdražším případem UNIQA v zahraničí řešeným ve spolupráci s asistenční službou byl těžký průběh onemocnění Covidem-19 v Kostarice. Intenzivní léčebná péče, hospitalizace a poté letecká repatriace pacienta do ČR přišly celkově na více než 5 milionů korun. Jedna pojistná událost tak stála bezmála pětinu celoročních nákladů asistence.

Další případy intervence a péče o postižené turisty už byly spíše v řádu vysokých statisíců, ať už šlo o těžký úraz na Kanárských ostrovech s následným repatriačním speciálním letem domů (700 000 korun), anebo platba za záchranné akce k vyhledání, vyzvednutí turistů v nesnázích a jejich následnou léčbu v nemocnici v Pákistánu (850 000 korun).

Proti těmto nákladům stojí pojistné za komplexní cestovní pojištění do zemí mimo Evropu v řádu asi 1 200 korun za 14denní pobyt. Z pojistného plnění ve statisícových nebo i milionových částkách neplatí klient UNIQA žádnou spoluúčast.