Česky > O nás > Pro média > Bezplatná služba MeteoUNIQA pomáhá připravit se na extrémy počasí

Bezplatná služba MeteoUNIQA pomáhá připravit se na extrémy počasí

28.03.2022

pojištění majetkuvozidel poskytuje UNIQA bezplatné varování o blížícím se nepříznivém počasí. SMS zpráva upozorní klienty na nebezpečné počasí s předstihem, aby se na něj mohli připravit.

 

 

Servis poskytuje UNIQA od roku 2009. Aktuálně směřuje zdarma cílené informace více než 100 000 zákazníků v Česku i na Slovensku.

SMS informace jsou stručné, obsahují druh blížícího se nebezpečného počasí a časové rozmezí, během něhož mají živly „řádit“. Rozesílány jsou v případě přání zákazníka i e-maily s detailnějšími informacemi, včetně doporučení, jak se na příchod extrémního jevu připravit a jak se chovat během něj. Všechny zprávy jsou doručovány klientům s přesností pro jimi zadané PSČ, jsou tedy velmi konkrétní jak v lokalizaci, tak i v časovém určení události. Tím se liší od běžně dostupných meteorologických předpovědí, jež jsou podstatně obecnější.

Jaké výkyvy počasí MeteoUNIQA hlásí

MeteoUNIQA informuje o blížícím se větru s rychlostí nad 70 km/h, o bouřkách spojených se silným deštěm a/nebo krupobitím, intenzivních přívalových deštích od 30 mm za 6 hodin, a v zimě o novém sněžení nad 5 cm během 6 hodin nebo o namrzajícím dešti. Zprávy mohou v případě jasnějšího vývoje počasí dorazit s předstihem jednoho dne nebo několika hodin, v případě náhlého obratu ve vývoji ale třeba jen několik desítek minut před vypuknutím nepohody. Údaj o čase, kdy příslušný výkyv počasí udeří, je vždy součástí sdělení. „Klient tak má vždy alespoň minimální náskok, aby mohl přeplánovat svůj program a zabránit škodám nebo dokonce újmě na zdraví,“ popisuje užitečnost MeteoUNIQA Jaroslav Chaloupka, ředitel odboru Customer Management UNIQA.

V průměru za posledních 6 let bylo vydáno ročně 382 různých druhů varovných zpráv, přičemž více připadlo na Slovensko (216) než na Česko (166). Nejvyšší výskyt výstrah byl v roce 2020, kdy stoupl počet vydaných zpráv oproti průměru o 45 %. Trend vyššího počtu informací trval i loni. Bylo to způsobeno nejen častějším výskytem nebezpečných povětrnostních situací, ale rovněž inovacemi v práci meteorologů, jež umožnily podrobnější a lokalizovanější upozornění, což vedlo k další segmentaci výstrah.

Ve sledovaném období 2016-2021 se týkala většina varování silných bouřek (více než ¾ všech vydaných výstrah). Druhým nejčastějším byl přívalový déšť s podílem cca 11 %. Silné nárazy větru a vichřice nebo silné sněžení se vyskytovaly v SMS zprávách shodně necelými 6 %. Rok 2022 zatím ukazuje jinou strukturu: v rozmezí mezi 16. a 25. únorem rozesílala MeteoUNIQA zprávy o vichřici nebo silném větru prakticky pro celé území ČR, zatímco ostatní živly se zatím výrazněji neprosazovaly.

Příklady reálných varovných upozornění MeteoUNIQA

Nejvážnější událostí extrémního působení živlů bylo loňské tornádo na jižní Moravě 24. června 2021. To představovalo vyvrcholení vlny silných bouřek s výskytem krupobití. Tornádo zpustošilo několik obcí v pásmu asi 20 km mezi Břeclaví a Hodonínem. Během necelých 40 minut registrovala UNIQA na 2700 škod na majetku a autech svých lokálních klientů. Správně formulovaná varování před blížící se událostí, která byla spojena i se silným krupobitím, byla místním zákazníkům zaslána v 16:45 s platností do 20:00. Tornádo řádilo v čase 19:14 až 19:53.

O rok dříve decimovala terén vichřice Sabine. Nárazy větru se týkaly v únoru 2020 postupně bezmála celého území ČR a dosahovaly rychlosti až 100 km/h. V 11 krajích následoval kalamitní stav. I při této události byly rozeslány postupně místně příslušné výstrahy pro včasnou informovanost před nebezpečím.

Posledním velkým sezónním výkyvem pro službu MeteoUNIQA byla déletrvající série vichřic v únoru 2022. Nejsilnější vítr dosahoval rychlosti v nárazech až 120 km/h. Hasiči vyjížděli ke stovkám kalamit; desítky tisíc domácností byly dočasně bez elektřiny. Zákazníci UNIQA věděli o blížící se nepřízni počasí s předstihem, mohli se na ni připravit a zajistit si bezpečí. Zaslaná varování se týkala postupně celého území ČR, přičemž zejména oblast severních, západních a středních Čech obdržela během deseti dnů opakovaná avíza.

Partnerství s Meteopressem

Služba MeteoUNIQA funguje na základě monitoringu vývoje počasí v nepřetržitém směnném provozu partnerské společnosti Meteopress. Díky sofistikovanému software s využitím umělé inteligence a operativní komunikaci přes e-mail nebo SMS může být varování vysláno kdykoli v okamžiku vyhodnocení rizika s potřebným předstihem pro jakoukoli lokalitu v ČR a SR podle PSČ bydliště nebo rekreačního objektu, které si klient zadá. „Varování slouží i některým pojištěným obcím, aby mohly místními komunikačními prostředky vyrozumět své občany,“ dodává Jaroslav Chaloupka. „Na službu MeteoUNIQA máme obecně velmi dobrou zpětnou vazbu. Velká část klientů si na ni zvykla a plně jí důvěřuje. Řada domácností využívá službu pro více lokalit – například pro PSČ bydliště a PSČ víkendové chaty. Pravidelně vyhodnocujeme úspěšnost a přesnost varování. Ve spolupráci s partnerským Meteopressem průběžně službu dále vylepšujeme.“