Česky > O nás > Pro média > DOPORUČENÍ pro klienty UNIQA postižené orkánem Nadia

DOPORUČENÍ pro klienty UNIQA postižené orkánem Nadia

01.02.2022

Chráníme to nejcennější, co máte, a v těžkých chvílích jsme s vámi. Přinášíme vám praktické rady, jak postupovat při vzniku škody. Vichřice případně i tornádo, je standardní součástí pojištění majetku a pokud máte sjednanou pojistnou smlouvu na dům či domácnost pro riziko vichřice, pojistnou událost můžete nahlásit. Součástí pojištění domova jsou i asistenční služby v případě škody, které jsou dostupné 24 hod denně/7 dní v týdnu.

 

Jak správně postupovat při škodě způsobenou orkánem

  • Ujasněte si, zda máte dostupné důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy).
  • Snažte se minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné.
  • Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody, a to co nejdříve.

 

Jak hlásit škodu

Pro hlášení škod jsme k dispozici 24 hodin denně.

Přednostně využijte on-line formulář pro nahlášení škody na webu UNIQA pojišťovny:

- majetkové škody: NÁHLASIT ŠKODU

- škody na vozidlech: NÁHLASIT ŠKODU

Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat.

Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou – formulář najdete rovněž na webu UNIQA pojišťovny.

UNIQA pojišťovnu lze kontaktovat i na lince 488 125 125. Pro telefonát si připravte následující podklady: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody. Počítejte však s tím, že vzhledem k rozsahu škod můžete na spojení s operátorem na lince čekat i několik minut. 

 

Vaše UNIQA