Česky > O nás > Pro média > Elektrokoloběžky versus pojištění. Silnější stroje brzy jen s povinným ručením

Elektrokoloběžky versus pojištění. Silnější stroje brzy jen s povinným ručením

23.05.2022

Sdílené, ale i soukromé elektrokoloběžky jsou už několik let masovým fenoménem na komunikacích našich větších měst. Jejich provoz je spojen s riziky, která lze zatím individuálně krýt pojištěním do doby, než bude povinné pro všechny. A to nastane v roce 2024.

 

 

Uživatelé elektrokoloběžek mají dodržovat pravidla, která jim provozní řád ukládá. Nicméně v praxi dochází často k jejich porušování. Lidé je odkládají na nevhodných místech, kde překážejí, mládež nenosí předepsanou přilbu, jezdí i po chodnících vysokou rychlostí, ačkoli se to nesmí. Často jsou vidět na jedné jedoucí koloběžce i dvě osoby, což je nepřípustné přetížení. Ale i při dodržení všech předpisů jsou koloběžky kvůli silnému městskému provozu a jejich tempu nebezpečné. A pokud se rozhodne využít tento netradiční dopravní prostředek navíc nezkušený jezdec, anebo dokonce osoba pod vlivem alkoholu, rizika se násobí.

Pojištění odpovědnosti

Přinesly dodatečná rizika do silničního provozu i mezi chodce. Je třeba vědět, že pokud dojde ke škodě uplatňované z pojištění, pojišťovna bude vždy zkoumat, zda viník dodržel všechna preventivní opatření, aby neblahé události předešel, případně zda se nedopustil zvláště hrubé nedbalosti, například řídil-li elektrokoloběžku pod vlivem alkoholu po chodníku. Pokud dojde pojišťovna k závěru, že je příčinná souvislost mezi jednoznačně nevhodným chováním jezdce a vznikem či výší škody nebo újmy na zdraví, je oprávněna své pojistné plnění krátit, případně regresovat nárok vůči viníkovi.

Dojde-li k zaviněné škodě neúmyslně nebo z prosté nedbalosti, může dotyčný jezdec odškodnit poškozené ze svého pojištění občanské odpovědnosti. To se sjednává buď samostatně, nebo jako součást pojištění domácnosti (kde se vztahuje na všechny její členy). Z provozu koloběžek vznikají kolize s motorovými vozidly (například zabrzdí-li auto a nepozorný jezdec do něj nabourá, nebo zkříží-li vozidlu nečekaně cestu), ale také úrazy a zranění chodců. Vzhledem k rychlosti, jakou se koloběžky pohybují, lze podle německého svazu pojistitelů přirovnat střet s nárazem 5 pytlů cementu, tedy asi 150 kg.

Pojišťovna vždy rovněž zkoumá, zda použitý stroj byl technicky v pořádku. Pokud nikoli, lze náhradu vymáhat i po provozovateli dopravních prostředků, jenž zanedbal náležitou údržbu.

Úrazové pojištění

Na koloběžce se může zranit i jezdec. Dále může dojít i ke zranění chodců. Při kolizi s chodcem často zůstane původce srážky neznámý, protože jezdec na elektrokoloběžce místo opustí. Pokud se ho podaří ztotožnit, lze po něm žádat odškodnění (včetně nákladů na léčení). Pokud ho ale postižený chodec nezadrží a jeho identita zůstane neodhalena, může uplatit nárok na pojistné plnění ze svého úrazového pojištění (v zahraničí z cestovního pojištění, ale měl by přivolat na místo policii). To samé platí i pro samotné jezdce. Takto lze čerpat náhradu za případné trvalé následky i za dobu léčení úrazu (denní odškodné), z cestovního pojištění i za ošetření, transport, případnou repatriaci apod.

Že nejsou nehody elektrických koloběžek v Česku výjimečné, potvrzují i statistiky. Například UNIQA za poslední roky registruje několik desítek úrazů. U jezdců byly zaznamenány zlomeniny horních končetin, zlámaná žebra a úrazy nechráněné hlavy a krční páteře. U nabouraných chodců to jsou silné pohmožděniny v oblasti zad, popřípadě zlomeniny nohou.

Pojištění koloběžek

Pořídí-li si někdo elektrokoloběžku privátně, může si ji pojistit proti odcizení. Vždy záleží na tom, kde ji má „zaparkovanou“. Přístup pojišťoven je zde zpravidla stejný, jaký uplatňují pro bicykly a elektrokola. V UNIQA pojišťovně rozlišujeme tyto případy:

  • Pokud ji majitel ukládá přímo u sebe v bytě, plní pojišťovna v případě vloupání a odcizení do plné hodnoty koloběžky.
  • Je-li přechovávána například v samostatném sklepě nebo přiléhající garáži pod individuálním uzamčením (příslušenství bytu), vyplatí pojišťovna odškodnění za ni až do výše 20 % z celkové sjednané pojistné částky na domácnost.
  • Nachází-li se odložená elektrokoloběžka ve společných prostorách domu (například prádelna, kočárkárna), přístupných více obyvatelům, může majitel ukradeného stroje čerpat maximálně 10.000 korun.
  • Dojde-li k odcizení během užívání, tedy mimo pojištěný domov, je maximální limit plnění 5.000 korun.
  • Pokud majiteli na elektrokoloběžce záleží, může si ji individuálně připojistit. Pojištění pak platí jak v místě pojištění, tak i mimo něj. Zde musí být ve smlouvě uvedena jednoznačná identifikace individuálně připojišťovaného stroje konkrétními údaji: typ, výrobce, výrobní číslo, ochranný znak atp.

V případě odcizení je potřeba předložit pojišťovně policejní záznam o události.

Blíží se povinné ručení pro elektrokoloběžky

Za necelé 2 roky mají v platnost vstoupit pravidla schválená Evropským parlamentem, podle nichž všichni majitelé elektrokoloběžek a vozítek Sagway budou muset sjednat pro jejich provoz povinné ručení, je-li dosažitelná rychlost jízdy nad 25 km za hodinu. Současně se bude platit pojistné i za koloběžky s cestovní rychlostí přes 14 km/h, pokud zároveň stroj váží nad 25 kilogramů. Směrnice cílí zejména na rychlejší a těžší stroje, které představují nebezpečí pro chodce. Drtivé většině běžných městských elektrokoloběžek se tak nové pravidlo vyhne, protože ty váží zpravidla okolo 10 až 12 kilogramů a jejich rychlost je omezena na zmíněných 25 km/h. 

Směrnice začne platit v členských zemích EU od roku 2024. Cena by se mohla pohybovat v řádu několika stokorun, podobně jako u mopedů.

„Dalo se očekávat, že s rostoucími počty kolizí a obtížně řešitelných střetů při stále masivnějším používání těchto dopravních prostředků přijde EU s regulací a návrhem na efektivní vymáhání náhrad škod. My tuto iniciativu vítáme,“ komentoval brzké zavedení povinného ručení Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku UNIQA.

Je sporné, že výjimku z této povinnosti dostali majitelé rychlých elektrobicyklů, i když statistiky ukazují, že právě tyto stroje jsou stále častěji zapleteny do havárií a kolizí. Podle odborníků jich u nás jezdí nejméně 400 tisíc. Ze zákona nesmí jejich rychlost za pomoci motoru přesáhnout 25 kilometrů v hodině. Podle expertů je však více než polovina elektrokol upravených tak, že mohou jet až 50 kilometrů v hodině. A to přináší nehody.

Například v sousedním Rakousku loni v polovině událostí, kde roli sehrálo elektrokolo, postihly následky nejen jezdce, ale i dalšího účastníka nehody. V některých zemích na toto riziko myslí a povinné ručení pro elektrokola zakotvili. Příkladem je sousední Německo nebo Francie. Na to musí myslet naši turisté s koly na pohon při cestách do zahraničí.