Česky > O nás > Pro média > Klienti UNIQA ušetří na daních ze životního pojištění a z penzijního spoření

Klienti UNIQA ušetří na daních ze životního pojištění a z penzijního spoření

24.01.2023

V současné době běží distribuce potvrzení o zaplacených částkách na daňově zvýhodněných produktech UNIQA. Jedná se o životní pojištění, doplňkové penzijní spoření a starší penzijní připojištění. U všech těchto nástrojů umožňujících individuální finanční zabezpečení do budoucna a podporovaných státem lze ušetřit na daních.

 

 

Životní pojištění UNIQA

Během ledna distribuuje UNIQA pojišťovna svým bezmála 115 tisícům klientů v soukromém životním pojištění informaci o daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2022, jsou-li splněny zákonné podmínky k daňové uznatelnosti. Celkové daňově uznatelné pojistné zákazníků dosáhlo loni částky 840 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání 2022 průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 7 305 korun, což představuje mírný nárůst oproti roku 2021. Celkový počet rozesílaných potvrzení meziročně klesl cca o 10 %.

Potvrzení UNIQA pojišťovny ke smlouvám životního pojištění se rozesílají buď poštou nebo e-mailem podle požadované formy komunikace ze strany klienta.

Obdrží-li klient e-mail z adresy novinky@uniqa.cz, kde v předmětu bude text Potvrzení o zaplaceném pojistném, může si dokument ve formátu PDF vytisknout proklikem z e-mailu po vyplnění hesla (RČ pojistníka). Pozor, e-mail může být i v sekci spamu!

Další skupině odchází z UNIQA daňová potvrzení poštou, protože tento způsob doručení v minulosti označili jako preferovaný.

Zatímco e-mailových potvrzení se rozesílá asi 90 000 kusů, poštou se z UNIQA letos posílá asi 25 000 papírových potvrzení.

Klient si může rovněž stáhnout potvrzení z osobního účtu mojeUNIQA (klientská zóna). Přesnější postup, jak se k dokumentu dostat, najdete na: https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/zivotni-pojisteni/.

UNIQA eviduje rovněž asi 22 tisíc smluv, u nichž klienti o potvrzení v minulosti nikdy nežádali. Pokud by letos chtěli smlouvu životního pojištění daňově využít, bude potřeba o potvrzení požádat. Počet těchto klientů je meziročně prakticky shodný.

Rozeslání potvrzení nebo odkazů k potvrzením probíhá postupně v dávkách, přičemž poslední bude vypravena z UNIQA do konce tohoto týdne.

V případě nedoručení do 8. února 2023 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 125.
Nejjednodušší je ale stáhnout si potvrzení v klientské zóně mojeUNIQA (https://moje.uniqa.cz/login).

Penzijní připojištění (PP) a Doplňkové penzijní spoření UNIQA (DPS)

Daňová potvrzení se distribuují všem účastníkům s aktivní (platnou) smlouvou PP nebo DPS a těm, jimž smlouva skončila během roku 2022, a současně splňují podmínky pro zaslání potvrzení. U DPS se současně zasílá i roční výpis z účtu. Roční výpis z PP bude UNIQA zasílat až po zasedání valné hromady později; pravděpodobně ve 2. čtvrtletí 2023.

Celkově se rozesílá během ledna 2023 necelých 56 400 kusů potvrzení. Na doplňkovém penzijním spoření (DPS) a starším penzijním připojištění (PP) činí celková odečitatelná částka klientů UNIQA 751,6 milionu korun (meziročně o 4,7 % více). V průměru si může každý účastník snížit daňový základ o cca 13 300 korun. Potvrzení z DPS je letos asi
9 800 kusů, zatímco z PP jich z UNIQA odchází na 46 600 kusů.

Potvrzení pro daňové odpočty z DPS a PP rozesílá UNIQA e-mailem nebo poštou.

Potvrzení si může každý účastník stáhnout i na klientském portálu moje UNIQA. Popis postupu naleznete na https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/penzijni-pripojisteni/ a na https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/doplnkove-penzijni-sporeni/

Pokud účastník v průběhu roku 2022 smlouvu o DPS nebo PP ukončil a současně založil novou smlouvu, může obdržet v zásilce více daňových potvrzení.

Účastníkům s e-mailovou rozesílkou dorazí zpráva z UNIQA aplikace Úschovna s odkazem na vyzvednutí dokumentu a na evidovaný mobil ke smlouvě současně SMS s verifikačním kódem. Po vyplnění kódu do příslušného políčka v Úschovně lze načíst uložené soubory a stáhnout si je.

V případě nedoručení daňového potvrzení popsanou formou do 8. února 2023 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 125.
Nejjednodušší je ale stáhnout si potvrzení v klientské zóně mojeUNIQA (https://moje.uniqa.cz/login).

Jak s potvrzeními o částkách na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření či připojištění naložit?

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplacených částek pojistného nebo částek na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění uplatní při vyplnění daňového přiznání, k němuž přiloží Potvrzení pojišťovny či penzijní společnosti o zaplacených sumách za rok 2022, a případně kopii příslušné smlouvy, byla-li sjednána v roce 2022 nově. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2023, resp. června 2023, využije-li zákazník služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele Prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod před podpisem Prohlášení doloží vystavená potvrzení za rok 2022. Musí tak učinit do 14. února 2023. Zaměstnavatel přihlédne při ročním zúčtování záloh a výpočtu daně z příjmu.

Pravidla pro daňové zvýhodnění

Životní pojištění

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta.

 V případě, že daňovou úlevu uplatňuje sám poplatník (bez příspěvků zaměstnavatele), a současně je v jeho pojistné smlouvě pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití (tato podmínka se tedy netýká investičního životního pojištění), musí pojistná smlouva kromě výše uvedených bodů splnit ještě další podmínku:

  • u pojistných smluv na pojistnou dobu 5 až 15 let včetně musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 40 000 Kč;
  • u pojistných smluv na pojistnou dobu nad 15 let musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 70 000 Kč.

Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 24.000 korun.

Doplňkové penzijní spoření (DPS) a Penzijní připojištění (PP)

Podle platné zákonné úpravy činí maximální odečitatelná částka 24 000 korun ročně (započítávají se pouze vlastní měsíční příspěvky účastníka nad 1 000 korun). Z toho vyplývá, že daňově optimální příspěvek činí aktuálně 3 000 korun měsíčně, tedy celkem 36 000 korun ročně.

Příspěvek zaměstnavatele pro daňovou optimalizaci využít nelze.

Informace k daňovým potvrzením UNIQA lze dohledat i na webu:

https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/