Česky > O nás > Pro média > Význam ochrany majetku pojištěním v době prudkého zdražování vzrostl

Význam ochrany majetku pojištěním v době prudkého zdražování vzrostl

21.05.2022

V Česku stále ještě není pojištěna asi polovina domácností a přibližně třetina obytných domů. Současně se ukazuje, že ti, kdo mají svůj majetek pojištěný, často nevědí, na jakou hodnotu.

 

 

,,Automatickou
součástí pojištění
jsou asistenční
služby"

 

Závažnost těchto skutečností v poslední době s inflací a zdražováním vzrostla. Přitom pojišťovny průběžně své produkty inovují v souladu s trendy a zájmy klientů. Jedním z posledních pojistných řešení je produkt Domov & bezpečí od pojišťovny UNIQA.

 

Co je pojištěno


Nové řešení UNIQA pokrývá jak pojištění stavby (tedy samotného domu, bytu, chalupy nebo chaty), pojištění domácnosti (tj. vnitřní zařízení a osobní věci), pojištění odpovědnosti a také velmi široké asistenční služby. Pojištění stavby přitom zahrnuje i vedlejší objekty na pozemku, jako jsou garáže, zahradní domky, skleníky, pergoly, oplocení apod.

V domácnosti lze mj. pojistit i zahradní nábytek, věci sloužící k výkonu zaměstnání, věci uložené v nebytových prostorech, případně také věci na cestách (v automobilu nebo při dočasném ubytování).

Asistenční služby jsou automatickou součástí pojištění. Lze si připojistit i řadu specializovaných asistencí, které pomohou v mnoha běžných životních situacích, nejen při pojistné události.

 

Proti jakým rizikům je majetek pojištěn


Základní skupinou rizik, jež jsou pojištěním chráněna povinně vždy, jsou požár, úder blesku, výbuch, pád letadla, kouř nebo náraz vozidla. Mezi další nebezpečí patří živelní škody (např. vichřice, krupobití aj.), odcizení, škody způsobené vodou, přepětím nebo rozbitím skla a také samostatné riziko povodně a záplavy.

 

Hlavní atributy a výhody pojistného řešení UNIQA
Jednoduchost, férová cena, jasný rámec pojištění.
Flexibilita (individuální řešení, též volba spoluúčasti).
Ojedinělá šírka a rozsah asistence.
Vyřízení pojistné události do dvou pracovních dnů po dodání potřebných dokladů.
Podpora online formy sjednání.

 

Klient vybírá ze tří doporučených balíčků (Mini, Plus a Extra), které jsou nastaveny podle rozsahu krytí různých nebezpečí. Zákazník si může složení dále přizpůsobit podle sebe.

V nejširším balíčku Extra má klient k dispozici také jako bonus Žolíka, tedy garanci dorovnání nabídky konkurence, pokud ta poskytne krytí, které není v UNIQA pojištění obsažené. K tomu UNIQA nabízí například náklady na vyčištění studny, ztrátu nájemného nebo poškození porostů a zahradní architektury pro pojištění stavby, a také poškození pomníku či náhrobku nebo uhrazení nákladů na ošetření domácího mazlíčka po úrazu pro pojištění domácnosti.

 

Jak se bránit podpojištění


Aby byla ochrana klientova majetku maximální i do příštích let, Domov & bezpečí pracuje s automatickou indexací pojistných částek. UNIQA hlídá pohyb cen na trhu a podle toho valorizuje pojistné částky tak, aby odpovídaly aktuální hodnotě bydlení klienta.


Pojištění odpovědnosti


Současně pojišťovna ručí za to, že pokud klient sjedná pojištění minimálně v úrovni tzv. garantované pojistné částky, neuplatní při pojistné události podpojištění, tedy krácení pojistného plnění kvůli nedostatečnosti pojistných částek, a to ani v budoucnu.

Cílem pojištění od UNIQA je pokrýt všechny situace, se kterými se klient v životě běžně setkává. Pojištění odpovědnosti ve variantě Plus proto zahrnuje

Kdy je třeba aktualizovat smlouvu
Při nedostatečně stanovené pojistné částce na vstupu do pojištění.
Při nezohlednění provedených úprav, rekonstrukcí, přístaveb během doby pojištění (pojišťovna se o úpravách obvykle nedozví, nemůže tedy reagovat návrhem na zvýšení).
Při změně charakteru domácnosti – např. pojišťovaná domácnost byla původně „single“, pak ale přijde sňatek, narození dětí, což mění charakter a objem vybavení v domácnosti.
Při nesprávném popisu parametrů – pokud klient uvede plochu domu nebo bytu menší, než je: pojišťovna tak nemůže ověřit, zda je pojistná částka stanovena správně.

 

 

Na jaké události se také vztahuje pojištění odpovědnosti
Vytopení sousedů kvůli vadné hadičce od pračky.
Pád předmětu z okna nebo balkonu na cizí majetek.
Dítě shodí v obchodě zboží z regálu.
Pes pokouše kolemjdoucího.
Škoda neúmyslně způsobená na návštěvě.
Při jízdě na lyžích nebo na kole poraníme jinou osobu.
Požár bytu se rozšíří na další prostory v domě.
Chovaná zvířata utečou z výběhu a způsobí nehodu na silnici.
Při pádu dojde k poškození elektrokola z půjčovny.
Dítě poškodí zapůjčenou pomůcku ze školy.

nejen pojištění občanské odpovědnosti, ale také odpovědnosti z vlastnictví všech jeho budov a pozemků a také odpovědnost vlastníka při pronájmu nemovitosti.

V úrovni Extra je krytí odpovědnosti rozšířeno na vlastníka hospodářského zvířete, odpovědnost za škodu na cizí zapůjčené věci a odpovědnost z provozu dronů a modelů.

Odpovědnost lze pojistit až do částky 50 milionů korun a platí na území celého světa s výjimkou USA, Kanady a Austrálie. Pojištění se kromě klienta samotného vztahuje i na osoby žijící ve společné domácnosti, na spoluvlastníky, pověřené správce a údržbáře, osoby pověřené dohledem nad dítětem či domácím zvířetem, dále na výpomoc v domácnosti a návštěvy.

 

Další připojištění


Součástí řešení UNIQA může být i připojištění trvalých následků úrazů vzniklých při činnostech v domácnosti nebo na zahradě (pod názvem Kutil) anebo i krytí hospitalizace či smrti v důsledku onemocnění klíšťovou encefalitidou. Připojištění jsou platná pro všechny členy společné domácnosti.

 

Asistenční služby pomohou nejen při škodě

 

Nabídka pojišťoven je bohatá, pokrýt lze už prakticky každé riziko. „My se ale snažíme jít nad tento rámec a poskytnout služby, které umí pomoci kdykoli, nejen při škodě,“ říká Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

 

  • Nabízíte v oblasti asistenčních služeb něco neobvyklého?

Do základní asistence byly doplněny některé zajímavé služby, jako je například právní asistence v případech probíhajících sporů našich klientů, ať už jde o spory s dodavateli služeb, sousedské spory, nebo například o spory při dědictví.

  Tato asistence také pomůže poradenstvím při styku s úřady, soudem a jinými institucemi nebo při zprostředkování služeb (zajištění znaleckých posudků, právního zastoupení, vyplnění formulářů aj.). 

  Dalším vylepšením jsou opravy či prodloužené záruky porouchaných domácích spotřebičů, které jsou svou délkou trvání sedm let od zakoupení

 

spotřebiče skutečně užitečným pomocníkem. Jde-li navíc o zdroj tepla (např. elektrický a plynový kotel, bojler, tepelné čerpadlo nebo klimatizaci), služby jsou poskytovány až do 10 let stáří zařízení.

S nástupem různých období se v UNIQA setkáváme s potřebami klientů, které jsou pro danou část roku specifické – zatímco v chladném období přibývá závad a oprav zmíněných kotlů, v létě je to třeba zajištění odstranění nebezpečných hnízd vos nebo sršňů.

  • Lidé dnes kladou velký důraz na volný čas a své koníčky. Lze využít asistenci pro ně?

Asistenci je možné využít i mimo domov. Pomůže kupříkladu cyklistům při defektu jejich jízdního kola, kdy nepojízdné kolo odveze UNIQA zdarma do servisu, nechá ho opravit až do sjednaného limitu a kolo uschová na nezbytnou dobu až do převzetí klientem.

Nezanedbatelné může být někdy i včasné varování – klientům UNIQA je k dispozici přesný meteorologický servis a výstraha před blížící se nepřízní počasí, například před vichřicí, záplavou nebo krupobitím. MeteoUNIQA tímto způsobem prostřednictvím SMS rozesílá informace o extrémní situaci v lokalitě podle PSČ zadaného klientem.

  • Umí pojištění pomoci i s moderními technologiemi?

Samozřejmě. Součástí asistence může být např. připojištění vzdálené IT podpory pro případ, kdy si nevíte rady se svým domácím počítačem, nebo těch případů, kdy potřebujete ze svého porouchaného úložiště zachránit svá ztracená data. Dále myslí asistence i na stále častější události v oblasti kybernetických rizik, jichž hlavně v covidové době výrazně přibylo. Nejběžnější je zneužití platebních karet při platbách na internetu, pak zahrnuje i právní zastoupení k navrácení odcizených peněz.

Asistence pomáhá i při problémových nákupech přes internet, například při nedodání zboží, převzetí poškozeného zboží, při neúplné dodávce apod. Chrání také osobnostní práva klienta, pokud dojde k dehonestaci na internetu a na sociálních sítích nebo k pronásledování či ke krádeži identity.

 

Stranu připravil
Václav Tuček