Česky > O nás > Pro média > Pojistná událost: Jak ji správně nahlásit?

Pojistná událost: Jak ji správně nahlásit?

17.08.2022

Po důkladném rozhodování jste si sjednali pojištění a věříte, že jste vybrali to nejlepší.  Nejspíš i tak ale tajně doufáte, že ho nikdy nebudete potřebovat. Jakékoliv pojištění vám má pomoci v nepříjemných situacích i v případě neštěstí. Při takových událostech potřebujete, aby vás někdo podržel.

 

 

Možná vás vidina papírování a komunikace s pojišťovnou odrazuje a raději nad svou menší škodou mávnete rukou. Obáváte se zbytečně! Je to jednodušší, než si myslíte. Pojďme si spolu celý proces projít, ať získáte přehled, jak se pojistná událost řeší.

Co je pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění (finanční náhradu za vzniklou škodu). Nahlásit a prokázat vznik a výši škody je povinností pojištěného. Bez vašeho vyjádření a dalších potřebných dokumentů (např. doklady či čestné prohlášení o pořízení, fotky, záznam o události od Policie ČR apod.) není možné událost prošetřit a proplatit. Poté, co škodu nahlásíte, zahájí pojišťovna tzv. likvidaci pojistné události. Součástí může být i fyzická prohlídka poškozeného majetku technikem pojišťovny či online videoprohlídka. V této fázi je posouzen nárok na pojistné plnění a vyčíslena škoda. Pokud je nárok uznán, pojišťovna vyplatí vám nebo poškozenému pojistné plnění za vzniklou škodu.

Jak správně postupovat

Pojistnou událost nahlaste vždy co nejdříve a pokud možno před tím, než začnete odstraňovat její následky. V určitých případech je však potřeba škodu začít odstraňovat co nejdříve z důvodu nezbytných bezpečnostních a hygienických opatření, nebo opatření k předcházení vzniku dalších škod a zvětšování stávajících. Např. odstraňte mokrý nábytek či textilie, aby se v bytě nerozšířila plíseň. V takovém případě si poškozené věci někde uložte. Pokud věci není možné skladovat a je potřeba je rovnou zlikvidovat, pořiďte fotodokumentaci a uložte si doklady o likvidaci (např. potvrzení ze sběrného dvora).

Do odstraňování následků se pusťte až po případné prohlídce technikem pojišťovny nebo po komunikaci s pracovníkem pojišťovny a postupujte dle jejich pokynů. Detailně si zajistěte všechny potřebné důkazy, aby vám pojišťovna škodu mohla uznat, případně svědky. Je-li událost spojena s porušením právních norem (např. krádež, loupež, vandalismus), přivolejte vždy policii.

Pro zajímavost uvádíme perličku z hlášení škody po krupobití: „Kroupy nám poškodily tři střešní okna, jsou na výměnu. Ať se likvidátor zastaví, předám mu ty kroupy. Posbírala jsem je do mrazáku.“ Je to sice originální způsob uchování důkazů, ale raději se poraďte s pojišťovnou. Možná by v tomto případě stačilo kroupy a jimi způsobené škody nafotit.

Máte několik možností, jak pojistnou událost nahlásit. Téměř vše jde vyřešit rychle a pohodlně online. Vyberete, zda chcete řešit škodu z pojištění majetku či odpovědnosti. Následně se podle toho odvíjí, co dalšího budete muset sdělit pojišťovně. Pokud škodu hlásíte online, můžete okamžitě elektronicky přidat i potřebné dokumenty (papírové můžete vyfotografovat mobilem a přiložit), čímž urychlíte dobu likvidace škody. Nahlaste i číslo pojistné smlouvy, z níž chcete nárok uplatnit. Hlášení škody přes webový formulář pojišťovny je jednoduché a transparentní. Nabízí také přímou komunikaci s likvidátorem pojistné události či sledování aktuálního stavu řízení. Dalším způsobem řešení pojistné události je e-mailová komunikace nebo zaslání formulářů a podkladů ke škodě poštou.

Tip pro vás: Zkontrolujte, zda má pojišťovna vaše aktuální kontaktní údaje. Pokud chcete komunikovat z jiné adresy (bydliště nebo i e-mailové), informujte při nahlašování škody o změnách.

U pojišťovny UNIQA je hlášení škod hračka. Vše vyřešíte jednoduše online. Na webu kliknete na tlačítko Hlášení škod a systém vás navede, jaké základní informace je potřeba zadat. Nezapomeňte, že se neobejdete bez čísla pojistné smlouvy. U jednoduchých škod si pak finanční náhradu můžete i hned spočítat. Po schválení částku obdržíte na vámi zadaný účet.

Sledování stavu pojistné události

Informace o stavu řešení vaší škody můžete sledovat online. Stačí na webu v sekci hlášení škod kliknout na tlačítko Sledovat škodu a zadat číslo pojistné události. Řešení pojistné události zpravidla probíhá poměrně rychle. Jsou ale situace, které tuto dobu mohou prodloužit. Například v případě požáru nebo krádeže je nezbytné čekat na výsledek likvidace do doby ukončení šetření policie, případně hasičů.

Častým zdržením při řešení pojistné události bývá i chybějící devinkulace od banky. Tedy uvolnění vinkulace, což je omezení dispozice pojistníka s potenciální výplatou pojistného plnění ve prospěch banky. Vinkulace se používá u hypotečních úvěrů při pojištění nemovitostí, které má banka v zástavě. Banka se podle výše vzniklé škody a charakteru poškození rozhodne, zda má být pojistné plnění vyplaceno bance nebo pojistníkovi. Tento fakt uvede v požadované devinkulaci. O devinkulaci žádá pojistník svou banku a poté dokládá pojišťovně. Pokud chcete vše co nejvíce urychlit, poskytněte pojišťovně bez odkladu požadované doklady.

Nezapomeňte na asistenční služby

Pokud máte smlouvu u pojišťovny UNIQA, nejen že můžete uplatnit nárok na pojistné plnění za vzniklou škodu. Získáváte rovněž přístup k asistenční službě, kterou můžete využít, i když vám nevznikla škodní událost, ale dostihla vás některá z lapálií každodenního života. Např. v případě zabouchnutých dveří od bytu můžete využít služby zámečníka, které vám v rámci asistenčních služeb z části anebo plně pokryje vaše pojištění. A když se vám například pokazí pračka, pojišťovna pošle opraváře. Stačí vytočit telefonní číslo infolinky pojišťovny a tam vám poradí, na co máte v dané situaci nárok a zda je případně potřeba nejprve nahlásit pojistnou událost.

Do asistence byly doplněny i další služby, jako je např. právní asistence v případech probíhajících sporů klientů, ať už jde o spory s dodavateli služeb, sousedské spory nebo např. spory při dědictví.  Asistence také pomůže s poradenstvím při styku s úřady, soudem a jinými institucemi, nebo při zprostředkování služeb (zajištění znaleckých posudků, právního zastoupení, vyplnění formulářů aj.).

Dalším vylepšením asistenčních služeb jsou opravy či prodloužené záruky porouchaných domácích spotřebičů nebo zdrojů tepla (např. elektrického a plynového kotle, bojleru, tepelného čerpadla nebo klimatizace). Součástí může být i cykloasistence nebo IT pomoc, kybernetická asistence, případně rovněž deratizace, dezinfekce nebo odstranění vosích a sršních hnízd.

Foto: Pixabay.com, Skitterphoto