Česky > O nás > Pro média > Ratingová agentura potvrdila pro UNIQA rating „A“

Ratingová agentura potvrdila pro UNIQA rating „A“

30.05.2023

  • Rating „A“ byl znovu potvrzen pro společnosti UNIQA Österreich Versicherungen AG a zajišťovnu UNIQA Re AG
  • Rating „A minus“ potvrzen pro evropskou skupinu UNIQA Insurance Group AG
  • Výhled pro všechny 3 entity zlepšen z „Negativní“ na „Stabilní“

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s (S&P) začátkem března 2023 zlepšila výhled pro evropskou skupinu UNIQA Insurance Group, pro rakouskou společnost UNIQA Österreich Versicherungen a pro zajišťovnu UNIQA Re AG z „Negativní“ na „Stabilní“. Kromě toho znovu potvrdila dosavadní ratingy všech tří společností.

Agentura S&P zdůraznila, že UNIQA dosáhla přes složité tržní podmínky a přeceňování hodnot ruských a ukrajinských dluhopisů v roce 2022 silného pojistně-technického i operativního výsledku. Zásadním předpokladem pro tento úspěch je rozmanité obchodní portfolio UNIQA v neživotním pojištění, životním pojištění i v soukromém zdravotním připojištění na domácím rakouském trhu, a také na trzích v okolním regionu CEE.

Díky kapitálové výbavě a vysoké rentabilitě UNIQA vychází ratingová agentura S&P z toho, že i při potenciálním dalším přecenění a oslabení ruských a ukrajinských aktiv bude možné vyrovnat i významnější volatilitu. S&P shrnuje svůj výhled s míněním, že „UNIQA udrží a posílí svou silnou konkurenční pozici na rakouském trhu i na trzích střední a východní Evropy (CEE).“