Česky > O nás > Pro média > Standard & Poor's potvrdila rating, profil finančních rizik se zlepšil

Standard & Poor's potvrdila rating, profil finančních rizik se zlepšil

12.06.2024

  • Rating „A“ pojišťovny UNIQA Österreich Versicherungen AG a zajišťovny UNIQA Re AG (Curych) potvrzen, stejně jako rating „A-“ kotované pojišťovací společnosti UNIQA Insurance Group AG (Vídeň), vždy se stabilním výhledem.
  • S&P: Finanční rizikový profil UNIQA se trvale zlepšil – zvýšení na „velmi silný“.
  • Podle S&P si UNIQA „udrží a rozšíří své silné konkurenční postavení na domácím trhu a na trzích střední a východní Evropy“.

 

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P), která poprvé použila svá nová kritéria pro analýzu rizikového kapitálu pojišťoven, dne 7. června 2024 opět udělila evropské skupině UNIQA v aktuálním ratingu velmi dobré hodnocení.

„Udržení a rozšíření silné konkurenční pozice“

Experti ratingové agentury S&P předpokládají, že kapitalizace a provozní výkonnost UNIQA zůstanou odolné, a píší: „Očekáváme, že UNIQA si udrží a rozšíří svou silnou konkurenční pozici na domácím rakouském trhu a na trzích střední a východní Evropy.“ Jako klíčové silné stránky UNIQA agentura S&P uvádí diverzifikované portfolio produktů a dobře zavedený obchodní model v Rakousku a v regionu střední a východní Evropy, jakož i vedoucí postavení na trhu soukromého zdravotního pojištění na domácím rakouském trhu. Dalším pozitivním aspektem je solidní kapitalizace, a to jak z pohledu ratingové agentury, tak v souladu s regulatorními požadavky.

Finanční rizikový profil se zlepšil na „velmi silný“

Analytici S&P vysvětlují zlepšení profilu finančního rizika: „Máme za to, že profil finančního rizika UNIQA se v posledních třech letech po akvizici aktivit AXA ve střední a východní Evropě udržitelně zlepšil. To vedlo ke změně našeho celkového hodnocení profilu finančního rizika ze silného na velmi silný."

Hodnocení potvrzeno

Agentura S&P proto potvrdila rating „A“ pojišťovně UNIQA Österreich Versicherungen AG a zajišťovně UNIQA Re AG, jakož i rating „A-“ společnosti UNIQA Insurance Group AG se stabilním výhledem.

Náhled originálního dokumentu najdete na: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/shares/Update_UNIQAInsuranceGroup_Affirmed_Jun-07-2024.PDF