Česky > O nás > Pro média > UNIQA bude hlavním partnerem premiérového ocenění zaměstnanců sociálních firem

UNIQA bude hlavním partnerem premiérového ocenění zaměstnanců sociálních firem

24.06.2024

Oceňování zaměstnanců sociálních podniků s handicapy a lidí, kteří se věnují organizaci zaměstnání pro občany s postižením, se bude letos konat poprvé. Akci vyhlašují Deklarace odpovědného podnikání, z.s. a Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. UNIQA je hlavním partnerem této akce.

 

Oceňování má ambici proběhnout každý rok a klade si za cíl vyzdvihnout často málo viditelnou práci lidí, kteří se aktivně vyrovnávají se svým fyzickým, mentálním nebo sociálním omezením, a k tomu se snaží svědomitě vykonávat své zaměstnání. Vedle toho však odborná komise hledá ty nejlepší příklady z řad těch, kdo znevýhodněným osobám v rámci sociálních podniků zaměstnání hledají a zajišťují, a naplňují tak v praxi princip integrace. Posláním iniciativy je seznamovat veřejnost, státní správu i legislativce s tímto specifickým oborem, který v rámci chráněného trhu práce přináší moderní a progresivní přístup zaměstnávání kolegyň a kolegů s handicapem na chráněném trhu práce.

„Každý rok bude komise složená ze zástupců organizátorů a státních institucí hledat příklady odpovědného zaměstnávání, které mohou inspirovat občany s různými handicapy i jejich budoucí zaměstnavatele", uvedla vládní zmocněnkyně Klára Šimáčková Laurenčíková.

Za sociální podniky se považují ty, které prošly ověřením Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a jsou součástí adresáře webového portálu www.ceske-socialni-podnikani.cz nebo ty, které se prokazatelně hlásí k principům sociálního podnikání, vyhlášenými ministerstvem. V budoucnu toto zaměření nahradí registr sociálních podniků, který je součástí zákona o sociálním podnikání; ten nedávno schválila vláda České republiky.

„Chceme se zaměřit na konkrétní příběhy a odhalit veřejnosti, s jakými výzvami se setkávají zaměstnanci sociálních podniků. Ať už se bude jednat o kolegy či kolegyně se zdravotním nebo sociálním handicapem nebo zaměstnance bez handicapu, kteří pomáhají znevýhodněným kolegům a kolegyním sociálních firem. Ti všichni totiž tvoří unikání ekosystém fungování sociálního podniku,“ vysvětlil cíl vyhlašované akce Zdeněk Kosour, místopředseda Deklarace odpovědného podnikání, z.s. 

Nominujte jedince, kteří si zaslouží náš respekt

Od 24. 6. 2024 je možné nominovat nevšední příběhy lidí-zaměstnanců ze sociálních podniků, které vzbuzují obdiv a současně mohou inspirovat další následovníky. Sociální podniky i veřejnost mohou navrhnout ocenění konkrétních osob až do konce srpna 2024. Tipy lze zasílat prostřednictvím webové stránky www.ocenenizamestnancu.cz nebo e-mailem na adresu: nominace@ocenenizamestnancu.cz.

Komise poté vybere 10 nejzajímavějších a nejhodnotnějších, z nichž vzejde desítka laureátů Výročního ocenění zaměstnanců sociálních podniků ve 3 kategoriích:

  • zdravotně znevýhodněný zaměstnanec/kyně;
  • sociálně znevýhodněný zaměstnanec/kyně;
  • spolupracovník/nice sociální firmy,

přičemž do poslední kategorie je možné přihlašovat i kolegy/ně ze sociálních firem, kteří nemají zdravotní či sociální handicap, nicméně jsou součástí pracovního kolektivu daného podniku.

Finanční skupina UNIQA k tomu přidává ještě vlastní speciální cenu Zaměstnanec/kyně roku sociálního podnikání. Ta bude patřit člověku s nejpůsobivějším individuálním příběhem spolu s finančním darem ve výši 75 000 korun.

„Cena Zaměstnanec sociálního podniku je podle nás mimořádně hodnotná, protože pomáhá zveřejňovat inspirativní příklady lidí, kteří se nevzdávají a vždy hledají cestu jak dál. Jde o příběhy, z nichž mohou profitovat všichni: lidé s postižením, sociální podniky, jež jim zaměstnání zajišťují, ale také firmy, které osoby s handicapem najímají, a v neposlední řadě jejich kolegové na pracovišti. V UNIQA jsme před časem navázali spolupráci se sociálním podnikem Kolibřík CSR, a získali od něj pro spolupráci více než 10 kolegů s handicapem, jež nyní pracují na zakázce pro nás. Zkušenosti jsou natolik pozitivní, že hodláme do našich řad angažovat další,“ sdělila Ganna Pidgorna, členka představenstva odpovídající za lidské zdroje, značku a udržitelnost ve finanční skupině UNIQA. I ona bude členkou odborné poroty zastupující firmy se zkušenostmi s pracovní integrací lidí s postižením.

Letošní vyhlášení proběhne v září 2024 za účasti zástupců Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Komise vytvořená za účelem vyhlášení ocenění je složená z organizátorů, zástupců či zástupkyň Poslanecké sněmovny a Senátu, médií a hlavního partnera, finanční skupiny UNIQA.