Česky > O nás > Pro média > UNIQA: cyklistická sezóna začala. Jak pokrýt rizika s ní spojená?

UNIQA: cyklistická sezóna začala. Jak pokrýt rizika s ní spojená?

27.04.2023

Cyklistická sezóna se už rozbíhá. Pohyb na kole je masovým sportem a kola patří do výbavy většiny domácnosti. Výpravy na nich jsou jednou z nejoblíbenějších víkendových i dovolenkových aktivit. Bicykly jsou ale také předmětem zájmu zlodějů. Úrazy cyklistů jsou jedny z nejčetnějších pojistných událostí z úrazového pojištění. A jezdci často také nechtěně způsobí škodu nebo újmu na zdraví. Vyplatí se tedy zopakovat rady a doporučení, jak se proti rizikům spojeným s cyklistikou pojistit.

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven na kole jezdí alespoň několikrát do měsíce 37 %, párkrát do roka na nich vyrazí dalších 21 %. S jízdou ale souvisí i nehody. V případě koloběžek je viditelný růst celkové nehodovosti, a v segmentu elektro dokonce velmi významný.
 

Češi si kupují stále dražší kola s lepším vybavením. Velkou část prodejů nyní tvoří už elektrokola, která jsou nákladnější. Není divu, že jsou častým předmětem zájmu zlodějů. Podle policejních statistik činila průměrná hodnota ukradeného stroje v roce 2021 asi 32 000 korun.

Kolo uložené doma nebo ve sklepě

Kola jsou automaticky krytá v rámci pojištění domácnosti. Pojišťovny ovšem rozlišují, kde byla uložena. Nastane-li krádež v bytě nebo vlastním domě, UNIQA neuplatňuje žádný limit pojistného plnění a krytí platí až do výše celkové pojistné částky za zařízení domácnosti v pojistné smlouvě. Pokud bylo kolo poškozené nebo rovnou odcizené z nebytových prostor patřících k bytu nebo z vedlejší stavby, vyplatí UNIQA obvykle až 30 % z pojistné částky na zařízení pojištěné domácnosti; respektive podle pojistných podmínek platných pro konkrétní pojistnou smlouvu.

„Pokud klient vlastní mimořádný a hodnotný model, doporučujeme ho při sjednání pojištění uvést jako individuální předmět, byť to není pro klienty povinné. Jednoznačná identifikace kola nicméně výrazně napomůže při poskytnutí pojistného plnění při nastalé škodě,“ říká Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Podmínkou pro vyplacení náhrady škody je policejní protokol o krádeži a splnění způsobu zabezpečení prostor, z nichž bylo odcizené kolo uloženo.

Pozor na zabezpečení: není zámek jako zámek

I když je kolo automaticky zahrnuté do souboru zařízení domácnosti, musí majitel myslet na správné zabezpečení proti krádeži. To je pro úhradu od pojišťovny rozhodující:
 

  • Základní podmínkou vzniku likvidní pojistné události je překonání způsobu zabezpečení pojištěného prostoru. Pokud ke škodě dojde překonáním zámku, který kvalitou neodpovídá stanoveným parametrům v pojistné smlouvě, může pojišťovna plnění krátit.
  • Prostory mimo byt, tedy hlavně garáže nebo sklepy, v nichž je kolo uloženo, by měly být optimálně zděné (ne zcela vhodné jsou například laťkami oddělené kóje). Podle kvality dveří, zámků a dalších bezpečnostních prvků pak pojistné podmínky stanovují limity plnění, které má klient pro případ odcizení věcí k dispozici.
  • V případě pojištění kol v jiných uzavřených prostorách mimo dům s územní platností v Evropě (například při ubytování v hotelu nebo na internátu) se předepsané zabezpečení nevyžaduje, protože klient na něj zpravidla nemá žádný vliv. Zde je nezbytná policejní zpráva s potvrzením, že došlo k vloupání a násilnému překonání překážek.
  • Při odcizení jízdního kola z místa určeného k odkládání bude plnění poskytnuté při uzamčení za rám kola k pevně zabudované stavební součásti nebo ke stojanu.
  • Odcizení bicyklu mimo místa pojištění je kryté na limity 5-10 % z pojistné částky za zařízení domácnosti podle zvoleného balíku pojištění.

Kolo na dovolené

Pojistná ochrana z pojištění domácnosti se vztahuje na odcizení kola kdekoli v Evropě. Zapotřebí je vždy policejní protokol o odcizení a doložení překonání zabezpečení.

UNIQA poskytuje pojistné krytí i na kola převážená autem, a to v tuzemsku i v Evropě. Nerozlišuje se, zda jsou zajištěna na střešním nebo zadním nosiči. Pojištění platí v době od 6 do 22 hodin.

Je-li vůz převážející kola pojištěn havarijně s dodatkovým připojištěním zavazadel, vztahuje se aktuální havarijní pojištění i na poškození nebo zničení kol při nehodě, nebo například při podjezdu pod nízkým viaduktem apod., zatímco ve starších pojistných smlouvách ale krytí zahrnuto být nemusí. Havarijní pojištění ovšem nechrání kola proti krádeži.

Kolo jako zbraň

Cyklista sám může za jízdy způsobit škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. Cyklisté anebo koloběžkáři loni způsobili přes 2800 dopravních nehod. To je oproti roku 2021 nárůst o 155 případů.  

UNIQA například eviduje z posledních let přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dokonce máme zkušenost ze střetu cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm. Dojde-li k havárii v cizině, bývá nárok poškozeného samozřejmě vyšší.

Události, za které může být cyklista činěn odpovědným, lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti sjednaného buď samostatně, nebo často k pojištění domácnosti (to se vztahuje na všechny její členy).  Kryje škody i újmy způsobené při běžných činnostech včetně rekreace a zábavy či rekreačních sportů. Územní platnost je celý svět s výjimkou USA, Kanady a Austrálie. Důležité je sjednání dostatečného limitu plnění, který by měl pokrýt celou vzniklou škodu nebo újmu všem poškozeným. Pojištění odpovědnosti umožňuje UNIQA sjednat až do výše limitu pojistného plnění 50 milionů korun.

Další možností pro škody v zahraničí je cestovní pojištění, jehož součástí může být pojištění odpovědnosti.

Porouchané kolo

UNIQA pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti za několik stokorun ročně možnost připojištění cykloasistence. V rámci ní odborníci po nehodě nebo poruše klientovi pomohou s opravou stroje na místě. Pokud to tam nelze, dopraví porouchané kolo do servisu až ve vzdálenosti do 50 km zdarma, opraví vyjmenované frekventované závady až do výše 5.000 korun a kolo do vyzvednutí zdarma uschovají. Služba se vztahuje až na 4 kola z jedné pojistné smlouvy k domácnosti a počet zásahů během roku není omezen.

Kolize

Za uplynulý rok se počet dopravních nehod s účastí cyklisty zvýšil o 8,5 %. Jak vyplývá z policejních statistik, loni se stalo už více než 4 330 takových incidentů. U dopravních nehod zaviněných cyklistou je také patrný vzrůstající trend. Loni jich policie eviduje meziročně bezmála o 6 % víc. Při nich přišlo o život 20 lidí.

Pro cyklistiku dětí a mládeže do 18 let je v ČR předepsaná ochranná přilba, nicméně ta se hodí pro všechny věkové kategorie. Z loňských 42 obětí nehod na kole ji podle Policie ČR na hlavě nemělo ale 29. Velká část usmrcených a zraněných cyklistů utrpěla újmu pod vlivem alkoholu některého z účastníků kolize. Celých 555 nehod, 6 úmrtí, 43 těžkých a 440 lehkých zranění cyklistů bylo loni ovlivněno právě jízdou s alkoholem v krvi.

Nejzranitelnější věkovou skupinou jsou podle průzkumu České asociace pojišťoven lidé ve věku nad 50 let, kteří spíše nedávají při jízdě pozor a přednost v jízdě jiným vozidlům. Podle dat dopravní policie loni zemřelo 20 cyklistů ve věku 64+. Další rizikovou skupinou jsou mladí lidé pohybující se nepřiměřenou rychlostí.

I pro rekreační cyklistiku lze doporučit úrazové pojištění (do zahraničí také v rámci komplexního cestovního pojištění) s přiměřenými pojistnými částkami. Ze statistik UNIQA vyplývá, že zranění při cyklistice patří mezi nejčastější „pohybové“ pojistné události u mužů i žen.

Fenomén elektrokoloběžky

Zejména ve velkých městech přibývá e-koloběžek, s jejichž provozem jsou spojena také rizika. Za posledních 5 let vzrostl počet nehod e-koloběžek desetkrát. V Praze se na nich loni zranilo 303 lidí, 11 z nich vážně. Především šlo o poranění mozku. Je to ale jen pověstná špička ledovce, u drobných úrazů Záchranná služba neasistovala. Úrazy narůstají s uvolněnými opatřeními po covidu a nárůstem počtu cizinců v Praze. Problematická je zejména jízda bez přilby, jízda po chodníku nebo ve dvou na jednom stroji. Všechna tato jednání jsou zakázána.

Od příštího roku se chystá v EU povinné ručení pro elektrokoloběžky nebo stroje Sagway. Bude se uzavírat, dosahuje-li rychlost jízdy více než 25 km za hodinu. Současně se bude platit pojistné i za koloběžky s cestovní rychlostí přes 14 km/h, pokud zároveň stroj váží nad 25 kilogramů. Směrnice cílí zejména na rychlejší a těžší stroje, které představují nebezpečí pro chodce.

Z pohledu UNIQA je na soukromé elektronické koloběžky nahlíženo podobně jako na kola nebo elektrokola. Znamená to, že výše napsané platí v odpovídající míře i pro ně. Je však třeba připomenout, že dopustí-li se jezdec na všech těchto dopravních prostředcích porušení pravidel pro jejich provoz, přistupuje pojišťovna zpravidla ke krácení pojistného plnění. Ve zvláště závažných případech (zejména jízda po požití alkoholu nebo návykových látek) může výplatu pojistného plnění zcela odmítnout.