Česky > O nás > Pro média > UNIQA Insurance Group: Ratingy společností potvrzeny. Standard & Poor´s očekává další růst

UNIQA Insurance Group: Ratingy společností potvrzeny. Standard & Poor´s očekává další růst

16.11.2023

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) vystavila značce UNIQA v současném ratingu příznivé vysvědčení. „Podle našeho názoru bude skupina i nadále využívat svých dlouholetých vztahů s retailovými zákazníky, malými a středními podniky a bankopojišťovacích kooperací k dalšímu posílení své pozice na trhu v Rakousku a ve střední a východní Evropě,“ píší analytici.

 

Klientsky orientovaný přístup a služby bankopojištění

Za hlavní důvody konkurenceschopnosti skupiny považují odborníci ratingové agentury její přístup charakterizovaný zájmem o zákazníka a spolupráci s bankami (především Raiffeisen), které prodávají pojistné produkty (bancassurance).

Úspěšná integrace

Agentura S&P rovněž pozitivně zmiňuje úspěšnou integraci společností AXA, která dále zlepšila postavení UNIQA v Polsku, České republice a na Slovensku. Analytici očekávají, že tento trend bude pokračovat.

Očekávají se solidní výsledky a kapitalizace

Ratingová agentura proto očekává, že si UNIQA v letech 2023-2025 udrží ziskovost i přes některé geopolitické a makroekonomické výzvy. Díky upisovací a nákladové disciplíně se ve střednědobém horizontu očekává robustní výsledek. To platí i pro kapitálové vybavení UNIQA.

Očekává se další expanze

Experti ratingové agentury jsou toho názoru, že UNIQA si vybudovala díky cílené strategii organického a anorganického růstu dobře zavedenou pozici na trhu a široké a rozmanité produktové portfolio na rakouském a středoevropském pojistném trhu. Své hodnocení uzavírá: „Očekáváme, že skupina bude v letech 2023-2025 úspěšně pokračovat v expanzi, a to díky organickému růstu entit ve střední a východní Evropě (CEE), i pokračujícímu využití synergických efektů a stabilní hlavní činnosti v Rakousku.“

Ratingy potvrzeny

Agentura S&P proto opět potvrdila v listopadu 2023 rating "A" společností UNIQA Österreich Versicherungen AG a UNIQA Re AG a rating "A-" společnosti UNIQA Insurance Group AG se stabilním výhledem.