Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna v prvním čtvrtletí posílila hlavně v životním pojištění

UNIQA pojišťovna v prvním čtvrtletí posílila hlavně v životním pojištění

21.06.2022

Za první tři měsíce roku 2022 zaznamenala UNIQA přírůstek předepsaného pojistného 3,1 %. Podstatně dynamičtěji se tentokrát vyvíjely životní segmenty, které si připsaly meziročně 8,7 %.

 

 

Dne 31. 08. 2021 došlo ke sloučení AXA životní pojišťovny, AXA pojišťovny a slovenské UNIQA poisťovni s UNIQA pojišťovnou. AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna v ČR a UNIQA poisťovňa na Slovensku zanikly a česká UNIQA pojišťovna se stala jedinou nástupnickou společností. UNIQA na Slovensku dále působí jako pobočka pojišťovny z jiného členského státu. Výsledky jsou proto nyní vykazovány souhrnně pod UNIQA pojišťovnou.

Celkový čistý zisk UNIQA dosažený od ledna do března 2022 v obou zemích byl 228,18 milionu korun.

Česká a slovenská UNIQA se podílela v mezinárodní části koncernu bezmála 29 % pojistného. Patří rovněž k nejvýnosnějším entitám mateřské skupiny.

„Náš příspěvek ke koncernovým výsledkům byl i v postcovidovém období znovu mimořádný. Podmínky pro podnikání byly náročné kvůli strmě stoupající inflaci a samozřejmě složité geopolitické situaci. To vše se propisovalo do našeho odvětví. Velmi mě těší, že krátce po naší fúzi se společnostmi AXA vystavily výsledky prvního čtvrtletí výborné vysvědčení pro práci celého týmu UNIQA. Ty současně svědčí o vysoké důvěře našich klientů i obchodních partnerů,“ okomentoval vývoj prvních tří měsíců Martin Žáček, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

„Z pohledu akcionářů koncernu UNIQA přinášejí aktivity v ČR a SR efekt plnící ambici profitabilního růstu. Současně se daří formovat bázi pro budoucí dynamiku prostřednictvím plnění robustního transformačního plánu s cílem optimalizace zákaznické cesty a zkušenosti, a současně pro zajištění udržitelné hodnoty pro všechny zainteresované strany,“ doplnil hodnocení Robert Gauci, prezident dozorčí rady UNIQA ČR a SR.

Předběžné výsledky UNIQA v ČR a SR

Podle statistik České asociace pojišťoven posílila UNIQA v meziročním srovnání na předepsaném pojistném o 3,1 % a během prvního čtvrtletí roku 2022 dosáhla hodnoty 3,031 miliardy korun. UNIQA tak obhájila v žebříčku pojišťoven šesté místo, resp. páté místo, pokud jde o skupiny pojišťoven.

Loňská fúze UNIQA s pojišťovnami AXA se projevila i jinak: více se vyrovnaly aktuální tržní podíly neživotního a životního pojistného: za první čtvrtletí roku 2022 na neživotním pojištění předepsala UNIQA celkem 2,12 miliardy korun, což odpovídalo podílu 7,6 % na trhu, zatímco na životním pojistném to bylo 916 milionu korun, což znamenalo tržní podíl 7,2 %. V minulosti byl podíl UNIQA na životním pojištění menší. V obou segmentech navíc dokázala UNIQA posílit, když v neživotním pojištění si připsala meziročně na pojistném o 0,9 % více, zatímco v životním pojistném se zlepšila o 8,7 %.

neživotních odvětví prokázala UNIQA nejvyšší dynamiku v retailovém pojištění majetku a odpovědnosti, kde meziročně vzrostla na pojistném o 22,9 %, čímž opět prokázala nejrychlejší růst mezi velkými pojišťovnami. Předpis pojistného zněl ke konci prvního čtvrtletí roku 2022 na 201 milionů korun. Pojistné za povinné ručení tentokrát kleslo o 3,9 % na 776 milionů korun a pojistné za havarijní pojištění stouplo o 2,5 % na 778 milionů korun, a stalo se tentokrát nejsilnějším segmentem neživotního pojištění UNIQA. Podnikatelská pojištění přinesla celkem na pojistném během prvního čtvrtletí 2022 částku 238 milionů korun, což meziročně znamenalo přírůstek o 3,1 %.

Životní business UNIQA se zatím letos „odehrával“ prakticky jen na poli běžně placeného pojistného. Jeho celkový předpis dosáhl za první 3 měsíce roku úrovně 914 milionů korun. Meziročně si tak připsal o 8,9 % více. Jednorázové pojistné vzhledem k nízké základně (předpis 1,2 milionu korun) nemá pro UNIQA velký význam.

Předběžné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

Během 1. čtvrtletí 2022 navázal koncern na velmi dobrý vývoj loňského roku. Předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 4,3 % na 1,859 miliardy EUR. Do výsledku se propsal efekt integrace se společnostmi AXA na trzích Česka, Slovenska a Polska. V Rakousku rostlo zejména soukromé zdravotní pojištění (+5,5 % na pojistném) a neživotní pojištění (+4,6 %). Celkově pojistné v Rakousku posílilo oproti 1. čtvrtletí 2021 o 3,9 % na 1,197 miliardy EUR.

Podíl mezinárodní části koncernu (17 zemí včetně UNIQA ČR a SR) na předepsaném pojistné činil v prvním kvartálu 2022 bezmála 36 % (meziročně + 5,6 %; celkový objem 662,2 milionu EUR). Čistý zisk koncernu UNIQA Insurance Group vzrostl meziročně o 19 % na 106,4 milionu EUR.

V souvislosti s válečnými událostmi na Ukrajině po vpádu ruských vojsk se vedení evropské skupiny UNIQA už v únoru rozhodlo zcela ustoupit od jakýchkoli investic do ruského pojistného trhu. V současné době zvažuje management všechny možnosti do budoucna zahrnující i úplný odchod z Ruska.

Vyhlídky na výsledky klíčového pojišťovacího businessu UNIQA jsou v tuto chvíli velmi stabilní. Přes ruskou agresi na Ukrajinu zahájila UNIQA rok 2022 solidním růstem pojistného, vysokou pojistně-technickou profitabilitou a velmi dobrou úrovní combined ratio. Nicméně další vývoj na mezinárodních kapitálových trzích kvůli válce lze předpovídat jen těžko, stejně jako evropskou poptávku po pojištění v dalších měsících vzhledem ke stoupající inflaci.