Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna v prvním pololetí 2022 posílila v Česku o více než 3 %

UNIQA pojišťovna v prvním pololetí 2022 posílila v Česku o více než 3 %

12.09.2022

  • Překonána hranice 3 milionů pojistných smluv v ČR a SR
  • Celkový hrubý zisk UNIQA v ČR a SR narostl na 658,4 milionu korun
  • Dominantní postavení v rámci celého koncernu UNIQA Insurance Group

 

 

Za prvních šest měsíců tohoto roku předepsala UNIQA v ČR a SR na pojistném celkem 9,36 miliardy korun. Z toho podíl 6,15 miliardy korun připadal na ČR a částka 3,21 miliardy korun (asi 132 milionů EUR) na SR. Česká a slovenská UNIQA se tak podílela v mezinárodní části koncernu UNIQA Insurance Group na celkovém předepsaném pojistném bezmála třetinou.

Kmen pojistných smluv UNIQA pojišťovny v ČR a SR překonal ke konci června 2022 hranici 3 milionů kusů; konkrétně jich bylo 3 006 000 (bez započtení dílčích akčních a krátkodobých kontraktů). Na UNIQA Česká republika koncem června 2022 připadalo 1,8 milionu a na UNIQA Slovenská republika 1,2 milionu pojistných smluv.

Hrubý zisk (EBT) dosáhl hodnoty 658,4 milionu korun, čistý zisk pojišťovny působící v ČR a SR činil celkem 559,6 milionu korun.

„UNIQA má v ČR a SR velice silnou pozici v hlavních obchodních oblastech a cílí na maximalizaci hodnoty pro naše klienty i v současném velmi dynamickém a těžko předvídatelném prostředí. Česká a slovenská UNIQA jsou nosnými entitami celého koncernu přispívajícími podstatným dílem k celkovému hospodářskému výsledku. Díky silné značce a diverzifikované struktuře našich finančních řešení jsme přesvědčeni o schopnosti naší společnosti i na nadále podávat do budoucna solidní a udržitelný výkon,“ komentoval vývoj Robert Gauci, prezident dozorčí rady UNIQA v ČR a SR.

„Oceňuji, že rok od naší fúze se společnostmi AXA se značce UNIQA daří posilovat pozici v klíčových segmentech retailového pojištění majetku a v životním pojištění. Pro nás je ale rovněž klíčové, že dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu od našich klientů,“ doplnil hodnocení uplynulého období Martin Žáček, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

 

UNIQA Česko

V Česku posílila UNIQA meziročně o 3,1 %.  Většinová část pojistného (70 %) připadla i tentokrát na neživotní segmenty. Ty zaznamenaly růst předepsaného pojistného o 1,6 % na celkových 4,31 miliardy korun. Tržní podíl UNIQA v neživotních odvětvích za prvních šest měsíců roku byl 7,8 % (6. místo na trhu). Dařilo se tentokrát hlavně pojištění majetku občanů (rodinné domy, domácnosti), kde meziroční navýšení pojistného činilo více než 20 %. Pojištění domácností a rodinných domků (spolu s pojištěním občanské odpovědnosti) rostlo v prvním pololetí 2022 nejvyšším tempem mezi velkými pojišťovnami. Solidní příspěvek dodalo i pojištění podnikatelů. To dokázalo meziročně zrychlit o více než 13 %.

V tradičně silných odvětvích povinného ručeníhavarijního pojištění držela UNIQA podle předepsaného pojistného páté, resp. čtvrté místo na trhu v ČR. Tyto dva segmenty obstaraly za prvních šest měsíců roku 73 % neživotního pojistného UNIQA.

Životní pojištění přispělo celkem částkou pojistného 1,83 miliardy korun a meziročně posílilo o 6,9 %. Segment tak svoji dynamiku meziročně ještě o něco zrychlil. Odvětví životního pojištění díky loňské fúzi se značkou AXA zvýšilo svůj podíl na celkovém dosaženém pojistném bezmála na 30 %, což vylepšilo tržní pozici UNIQA (koncem 1. pololetí 2022 držela s podílem 7,3 % v žebříčku 5. místo). Jednorázově placené životní pojistné UNIQA za prvních šest měsíců 2022 oslabilo meziročně o více než 30 %. Běžně placené pojistné, které je nosnou částí, meziročně naopak narostlo o 7 %. Zatímco v komplementárním a méně významném jednorázovém pojistném kopírovala UNIQA zhruba vývoj celého trhu, v běžně placeném pojistném rostla dynamičtěji (tržní průměr činil +4 %).  

Lokální tržní podíl UNIQA v ČR činil koncem prvního pololetí 7,7 %.

Škodovost v neživotních odvětvích pojištění byla na úrovni 56,5 %, což je v porovnání s loňskem zlepšení o 3 procentní body. Za příznivější hodnotou je relativní snížení četnosti bouřek a krupobití během měsíců května a června v ČR. Ty přinesly v loňském roce mnohem více škod korunovaných koncem června 2021 silným tornádem na jižní Moravě.

 

UNIQA Slovensko

Z celkové částky předepsaného pojistného 3,21 miliardy korun na Slovensku připadalo
58 % na neživotní odvětví a zbývajících 42 % plynulo ze životních segmentů. Tržní podíly obou oblastí byly na Slovensku poměrně vyrovnané: v životním pojištění měla UNIQA ke konci června 2022 podíl 9,44 % a v neživotním pojištění 10,55 %. Celkově držela UNIQA na Slovensku podíl 10,1 %, a byla tak čtvrtou nejsilnější značkou na lokálním pojistném trhu. Škodovost neživotního pojištění byla obdobně jako v ČR na úrovni 57,5 %.

 

Výsledky koncernu

UNIQA pojišťovna působí v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) se sídlem ve Vídni. Předepsané pojistné koncernu ve sledovaném období vzrostlo meziročně o 3,8 % na 3,44 miliardy EUR. Pozitivního výsledku bylo dosaženo i přes limitované možnosti na Ukrajině v důsledku probíhající války a zastavení nových aktivit v Rusku (Rakousko meziročně +4,3 %; region CEE + 3,8 %).

Sesterské UNIQA v Evropě (17 zemí mimo domovské Rakousko, včetně UNIQA v ČR a SR) vykázaly předepsané pojistné ve výši 1,23 miliardy EUR a podílely se na celkovém vybraném pojistném UNIQA Insurance Group už ze 37,1 %. UNIQA Česká republika přinesla bezmála pětinu; společně s UNIQA Slovensko téměř třetinu mezinárodního pojistného UIG.

Hrubý zisk celé skupiny za prvních šest měsíců roku 2021 činil 169 milionů EUR (loni 216 milionů EUR). Vedení koncernu komentovalo dosažený výsledek jako solidní s ohledem na přecenění ruských obligací o 127 milionů EUR a vysokou expozici UNIQA ve velkých škodách a přírodních katastrofách na jaře.

Pro druhou polovinu roku počítá skupina UNIQA s dalším růstem pojistného v nosných obchodních segmentech. V současné době je obtížné poskytnout předpověď vývoje na kapitálovém trhu, a tedy stabilní prognózu čistých výnosů z investic. Výhled na celkový výsledek skupiny za rok 2022 je obtížný i s ohledem na dynamický vývoj v oblasti inflace a úrokových sazeb.

Foto: iStock