Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna v prvním pololetí 2023 posílila v Česku o 5,5 %

UNIQA pojišťovna v prvním pololetí 2023 posílila v Česku o 5,5 %

07.09.2023

  • Celkový hrubý zisk UNIQA v ČR a SR překročil hranici miliardy korun
  • Významné postavení v rámci celého koncernu UNIQA Insurance Group
  • Koncern UNIQA odchází definitivně z Ruska

Za prvních šest měsíců tohoto roku předepsala UNIQA v ČR a SR podle předběžných údajů na pojistném celkem 9,89 miliardy korun (dle metodiky ČAP). Z toho podíl 6,48 miliardy korun připadal na ČR a částka 3,41 miliardy korun (asi 143,7 milionu EUR) na SR. Česká a slovenská UNIQA se tak podílela v mezinárodní části koncernu UNIQA Insurance Group na celkovém předepsaném pojistném z 27 %.

Kmen pojistných smluv UNIQA pojišťovny v ČR a SR činil ke konci června 2023 celkem 2,93 milionu kusů. Na UNIQA Česká republika na konci prvního pololetí 2023 připadalo 1,74 milionu a na UNIQA Slovenská republika 1,19 milionu pojistných smluv.

Hrubý zisk (EBT) dosáhl hodnoty 1,06 miliardy korun, čistý zisk pojišťovny působící v ČR a SR činil celkem 894,2 milionu korun.

„UNIQA v ČR a SR znovu posílila pozici v hlavních obchodních oblastech i ve složitém ekonomickém prostředí se stále velmi vysokou inflací. Česká a slovenská UNIQA jsou nosnými entitami celého koncernu přispívajícími podstatným dílem k celkovému hospodářskému výsledku. Díky silné značce a diverzifikované struktuře našich finančních řešení jsme přesvědčeni o schopnosti naší společnosti i na nadále podávat do budoucna solidní a udržitelný výkon,“ komentoval vývoj Rastislav Havran, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

UNIQA Česko

V Česku posílila UNIQA meziročně o 5,5 % a meziročně výrazně přidala.  Většinová část pojistného (71 %) připadla i tentokrát na neživotní segmenty. Ty zaznamenaly růst předepsaného pojistného o 7,3 % na celkových 4,63 miliardy korun. Tržní podíl UNIQA v neživotních odvětvích za prvních šest měsíců roku byl 7,8 % (6. místo na trhu). Dařilo se tentokrát hlavně pojištění majetku občanů (rodinné domy, domácnosti), kde meziroční navýšení pojistného činilo 12,4 %. Solidní příspěvek dodalo i pojištění podnikatelů. To dokázalo meziročně zrychlit o více než 14,6 %. Povinné ručení spíše stagnovalo (+0,3 %), zatímco havarijní pojištění posílilo meziročně o 7,3 %

V tradičně silných odvětvích povinného ručení a havarijního pojištění držela UNIQA podle předepsaného pojistného páté, resp. čtvrté místo na trhu v ČR. Tyto dva segmenty obstaraly za prvních šest měsíců roku 71 % neživotního pojistného UNIQA.

Životní pojištění přispělo celkem částkou pojistného 1,85 miliardy korun a meziročně posílilo o 1,2 %. Odvětví životního pojištění UNIQA drželo koncem 1. pololetí 2023 s podílem 7,3 % v žebříčku pojišťoven 6. místo. Jednorázově placené životní pojistné UNIQA za první pololetí 2023 posílilo meziročně o více než 30 %, nicméně v celkovém kmeni hraje komplementární roli. Běžně placené pojistné, které je nosnou částí, meziročně naopak narostlo o 1,1 %, což se blížilo tempu celého trhu.

Lokální tržní podíl UNIQA v ČR činil koncem prvního pololetí i nadále 7,7 %.

Škodovost v neživotních odvětvích pojištění UNIQA v ČR byla na úrovni 54,3 %, což je v porovnání s loňskem zlepšení o 2 procentní body. Za příznivější hodnotou je dosavadní absence velkých škod a menší zaznamenané škody z jarních vichřic a červnových bouřek v ČR.

UNIQA Slovensko

Z celkové částky předepsaného pojistného 3,41 miliardy korun na Slovensku připadalo
bezmála 61 % na neživotní odvětví a zbývajících 39 % plynulo ze životních segmentů (dle metodiky ČAP). Tržní podíly obou oblastí byly na Slovensku ke konci června 2023 poměrně vyrovnané, když oba posílily: v životním pojištění na 9,8 % a v neživotním pojištění na
11,5 %. Celkově držela UNIQA na Slovensku podíl 10,8 %, a byla tak čtvrtou nejsilnější značkou na lokálním pojistném trhu. Škodovost neživotního pojištění byla ještě podstatně příznivější než v ČR na úrovni 47,2 % díky absenci velkých a kalamitních škod.

Výsledky koncernu

UNIQA pojišťovna působí v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) se sídlem ve Vídni. Předepsané pojistné koncernu ve sledovaném období vzrostlo meziročně o robustních 7,9 % (a více než zdvojnásobilo loňskou dynamiku) na 3,71 miliardy EUR. Pozitivního výsledku bylo dosaženo díky velmi dobrému výkonu v domovském Rakousku, ale také v mezinárodním měřítku. Díky tomu i výsledný hospodářský výsledek skupiny předčil očekávání: 216 milionů EUR (EBT; meziročně +28 %).

Sesterské UNIQA v Evropě (17 zemí mimo domovské Rakousko, včetně UNIQA v ČR a SR) vykázaly předepsané pojistné ve výši 1,42 miliardy EUR (meziročně bezmála +12 %) a podílely se na celkovém vybraném pojistném UNIQA Insurance Group už z více než 38 %. UNIQA Česká republika společně s UNIQA Slovensko přinesly více než čtvrtinu mezinárodního pojistného UIG.

Koncern UNIQA prodává svůj 75% podíl v ruské společnosti Raiffeisen Life ruské pojišťovně Renaissance Life, a to společně s AO Raiffeisenbank patřící do skupiny Raiffeisen Bank International, jež doposud držela zbývajících 25 %. Tím byly ukončeny aktivity koncernu UNIQA v Rusku, které přispívaly ke konečnému obratu skupiny asi 1 %. Už po začátku války na Ukrajině na jaře 2022 byly přerušeny veškeré nové aktivity a investice; odprodej znamenal poslední krok směrem z Ruska. Kupní cena sdělena nebyla; transakce podléhá ještě schválení kompetentních úřadů.

Pro druhou polovinu roku se chce skupina UNIQA nadále soustředit na zlepšený výkon v klíčových odvětvích. V současné době je – podobně jako loni - obtížné poskytnout prognózu vývoje na zbývající měsíce roku. Výhled komplikují významné nejistoty, zejména volatilita kapitálových trhů, výkyvy úrokové míry a inflační pohyb. Podstatný bude i vývoj na poli škod z přírodních živlů, jichž se během léta vyskytlo hodně. Z těchto důvodů nelze pro rok 2023 dát spolehlivou předpověď výsledku.