Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna ve třetím čtvrtletí 2022 posílila v Česku o 4,1 %

UNIQA pojišťovna ve třetím čtvrtletí 2022 posílila v Česku o 4,1 %

22.12.2022

  • Stabilní pozice společnosti v Česku i na Slovensku
  • Celkový hrubý zisk UNIQA v ČR a SR narostl na 964 milionů korun
  • Dominantní postavení v rámci celého koncernu UNIQA Insurance Group

 


Za prvních 9 měsíců tohoto roku předepsala UNIQA v ČR a SR na pojistném celkem 14,13 miliardy korun. Z toho podíl 9,24 miliardy korun připadal na ČR a částka 4,89 miliardy korun (asi 200 milionů EUR) na SR. Česká a slovenská UNIQA se tak podílela v mezinárodní části koncernu UNIQA Insurance Group na celkovém předepsaném pojistném ze 30 %.

Kmen pojistných smluv UNIQA pojišťovny v ČR a SR byl po fúzi s pojišťovnami AXA sjednocen a koncem září dosahoval počtu 3,011 milionu kusů. Na UNIQA Českou republiku koncem června 2022 připadalo z celkového počtu 60 % a na UNIQA Slovenskou republiku 40 %.

Hrubý zisk (EBT) dosáhl hodnoty 963,8 milionu korun, čistý zisk pojišťovny působící v ČR a SR činil celkem 782,7 milionu korun (bezmála 32 milionů EUR). Česká část UNIQA vykázala čistý zisk ve výši 423,7 milionu korun. Čistý zisk slovenské části činil 359 milionů korun.

„Jsem velmi rád, že se nám daří naplňovat naše obchodní cíle a v prvním roce po spojení našich společností navýšit i dynamiku našeho růstu. Obrovské poděkování za to patří našim zaměstnancům, za jejich skvělou každodenní práci, našim partnerům, a zejména našim klientům za jejich důvěru. Daří se nám i transformace v souladu s hodnotami koncernové strategie UNIQA 3.0, v jejímž rámci chceme přinášet řešení i nad rámec vlastních pojistných produktů. Potvrzením našeho úsilí je zisk letošního ocenění „Zodpovědná pojišťovna roku“,“ zhodnotil uplynulé období Martin Žáček, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

UNIQA Česko

V Česku posílila UNIQA meziročně o 4,1 %.  Většinová část pojistného (70 %) připadla znovu na neživotní segmenty. Během 3. kvartálu rostla jak neživotní, tak i životní pojištění shodným meziročním tempem 4,1 %. Tržní podíl UNIQA v neživotních odvětvích za prvních 9 měsíců roku dosahoval 7,9 % (6. místo na trhu). Dařilo se tentokrát hlavně pojištění majetku občanů (rodinné domy, domácnosti), kde meziroční navýšení pojistného činilo 18,4 %, a znovu dosáhlo (spolu s pojištěním občanské odpovědnosti) za 3. kvartál 2022 nejvyššího tempa mezi velkými pojišťovnami. Solidní příspěvek dodalo i pojištění podnikatelů. To dokázalo meziročně zrychlit na předepsaném pojistném o 12,8 %, čímž se UNIQA zařadila k velkým pojišťovnám s nejsilnějším meziročním přírůstkem.

V tradičně silných odvětvích povinného ručení a havarijního pojištění držela UNIQA podle předepsaného pojistného páté, resp. čtvrté místo na trhu v ČR. Tyto dva segmenty obstaraly za prvních 9 měsíců roku opět bezmála 73 % neživotního pojistného UNIQA.

Životní pojištění přispělo celkem částkou pojistného 2,76 miliardy korun a meziročně posílilo o 4,1 %. Segment tak svoji dynamiku znovu navýšil. Odvětví životního pojištění díky loňské fúzi se značkou AXA zvýšilo svůj podíl na celkovém dosaženém pojistném UNIQA na 30 %, což vylepšilo tržní pozici UNIQA (koncem 3. čtvrtletí 2022 držela UNIQA v žebříčku 5. místo,). Jednorázově placené životní pojistné UNIQA za prvních 9 měsíců 2022 oslabilo meziročně znovu o více než 30 %, stejně jako loni. V celkovém objemu byla jeho role zanedbatelná (3,8 milionu korun). Běžně placené pojistné, které je nosnou částí, meziročně narostlo o 4,2 %; UNIQA tak v běžně placeném pojistném dosáhla třetí nejvyšší dynamiky mezi velkými pojišťovnami.  

Lokální tržní podíl UNIQA v ČR zůstával koncem 3. čtvrtletí na hodnotě 7,7 %.

Škodovost v neživotních odvětvích pojištění byla na úrovni 60,2 %, což je v porovnání s loňskem zhoršení zhruba o 3 procentní body.

UNIQA Slovensko
Z celkové částky předepsaného pojistného 4,89 miliardy korun na Slovensku (200 milionů EUR) připadalo 58 % na neživotní odvětví a zbývajících 42 % plynulo ze životních segmentů.

Tržní podíly obou odvětví byly na Slovensku poměrně vyrovnané: v životním pojištění měla UNIQA ke konci září 2022 podíl 9,65 % a v neživotním pojištění 10,29 %. Celkově držela UNIQA na Slovensku podíl 10,29 %, a byla tak čtvrtou nejsilnější značkou na lokálním pojistném trhu.

Škodovost neživotního pojištění byla na úrovni necelých 56 %.

Výsledky koncernu

UNIQA pojišťovna působí v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) se sídlem ve Vídni. Předepsané pojistné koncernu ve sledovaném období vzrostlo meziročně o 4,3 % na 5,03 miliardy EUR a dokázalo během letošního roku zrychlit své tempo. Pozitivního výsledku bylo dosaženo i přes složitou situaci na Ukrajině v důsledku probíhající války a zastavení nových aktivit v Rusku (Rakousko meziročně +5,0 %; region CEE + 3,5 %).

Sesterské UNIQA v Evropě (17 zemí mimo domovské Rakousko, včetně UNIQA v ČR a SR) vykázaly za 9 měsíců 2022 předepsané pojistné ve výši 1,89 miliardy EUR a podílely se na celkovém vybraném pojistném UNIQA Insurance Group už bezmála ze 38 %. UNIQA Česká republika společně s UNIQA Slovensko přinesly přes 30 % mezinárodního pojistného UIG.

Hrubý zisk celé skupiny do konce září 2022 činil 275 milionů EUR (loni 299 milionů EUR; snížení o 7,8 % zejména v důsledku tvorby opravných položek v oblasti finančního umístění a mírně zvýšeného CoR na úroveň 94,4 %).

Pro zbytek roku počítá skupina UNIQA s dalším růstem předepsaného pojistného. Nadále trvá nejistota v důsledku probíhající války na Ukrajině, vývoje inflace a úrokových sazeb.