Česky > O nás > Pro média > UNIQA upozorňuje: rostoucím cenám je třeba přizpůsobit pojištění majetku

UNIQA upozorňuje: rostoucím cenám je třeba přizpůsobit pojištění majetku

22.11.2022

Za posledních pár let strmě vzrostly nejen ceny nemovitostí, ale i ceny stavebního materiálu a stavebních prací. To má zásadní vliv na pojištění: aby klient dostal při škodě od pojišťovny dostatek peněz na adekvátní obnovu, je třeba navýšit pojistné částky v uzavřených pojistných smlouvách. Nejjednodušší cestou, jak to provést a nic nepromeškat, je přijetí indexace pojistných částek, jakou provádí pro klienty aktivně UNIQA.  

 

 

„Růst cen v uplynulém období je skutečně významný. Lze říci, že pokud klient tento nárůst nereflektuje a neaktualizuje své stávající smlouvy, ať už z vlastního rozhodnutí, anebo indexací prováděnou jeho pojišťovnou, může mu reálně hrozit podpojištění,“ konstatuje Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Podle statistických ukazatelů činí průměrný kumulativní nárůst cen stavebního materiálu a práce za poslední 3 roky přes 31 % v Česku a přes 16 % na Slovensku. Právě tyto reprodukční ceny jsou přitom určující při nápravě vzniklých škod, protože stanovují, za kolik by bylo možné daný majetek postavit nebo pořídit dnes.

Co je to podpojištění

Podpojištění je stav, kdy je pojistná částka sjednaná ve smlouvě nižší než adekvátní hodnota pojištěného majetku. Protože je v takovém případě oproti skutečnosti nemovitost nebo domácnost v pojištění „podhodnocená“, při pojistné události pojišťovna poskytne pojistné plnění snížené ve stejném poměru, jaká je výše pojistné částky k reálné hodnotě poškozeného nebo zničeného majetku. Plná náhrada vzniklé škody tak klientovi vyplacena nebude.

UNIQA při škodě ověřuje, jaké jsou skutečné náklady na znovupořízení dané věci (majetku), tedy novou reprodukční hodnotu. Tu poté porovná s pojistnou částkou sjednanou klientem v pojistné smlouvě. Je-li pojistná částka nastavena přiměřeně, vyplatí UNIQA pojistné plnění v plné výši vzniklé škody. Pokud je pojistná částka nastavena neadekvátně nízko, poskytne UNIQA plnění snížené ve výše uvedeném poměru smluvní pojistné částky a reálné reprodukční ceny, což ovšem zpravidla na opravu nebo znovupořízení věci nestačí.

Jak se vyhnout podpojištění

Riziku nedostatečného plnění při nastalé škodě se lze vyhnout pravidelnou aktualizací pojistných částek sjednaných v pojistné smlouvě. Aktualizace by měla v optimálním případě zohledňovat vývoj cen souvisejícího majetku, tedy stavebních cen budov i vybavení domácnosti. Nejjednodušší cestou aktualizace je tzv. indexace pojistných částek prováděná pojišťovnou. „Už označení postupu jako indexace napovídá, že nejde o nahodilé zvyšování. Úprava pojistných částek probíhá podle měřitelných statistických indexů, které UNIQA průběžně monitoruje, a může tak doložit proč a jak ke konkrétnímu posunu pojistné částky došlo,“ vysvětluje Zdeněk Hruška.

Často se v praxi užívá i pojem valorizace pojistných částek. Jde o jeden a ten samý proces, jen se v tomto označení akcentuje reálné zhodnocení pojištění, protože klientovi po navýšení pojistných částek poskytuje i lepší pojistnou ochranu.

Jak probíhá indexace /valorizace pojistných částek v UNIQA

Proces indexace pojistných částek probíhá v UNIQA každoročně. Do rozsahu pojištění se promítá vždy k výročí pojistné smlouvy, a to dvojím způsobem:

  • Automaticky: pojistná smlouva je již uzavřena s automatickou indexací, která chrání před důsledky rostoucích cen průběžně za klienta. Tento způsob je tím nejspolehlivějším nástrojem, jak se podpojištění do budoucna skutečně s jistotou vyhnout.
  • Volitelně: zejména u starších pojistných smluv UNIQA klientovi zasílá nabídku indexace pojistných částek, kterou klient může, ale také nemusí přijmout. Vzhledem k současným okolnostem a potřebě reagovat na růst cen tuto nabídku většina klientů přirozeně akceptuje.

Pokud byla při sjednání pojistné smlouvy pojistná částka stanovena adekvátně a je navíc ochráněna průběžnou indexací, UNIQA při škodě neověřuje možné podpojištění a neuplatňuje krácení pojistného plnění.

Existuje však i jiná situace, kdy je třeba pojistné částky v pojistné smlouvě upravit aktivně ze strany klienta: „Pojišťovna může vycházet jen z údajů uvedených v pojistné smlouvě. Pokud ale klient v průběhu let přistaví patro, zřídí si na zahradě domek s dílnou či zásadně investuje do rekonstrukce nebo rozšíření celého objektu, měl by nás o takovém navýšení hodnoty majetku sám informovat, jinak se to nedozvíme,“ varuje Zdeněk Hruška. „Pouze na základě informací od klienta můžeme pojistnou smlouvu upravit tak, aby byla ochrana dostatečná i pro všechny dodatečné investice provedené na daném místě.“

Klient nicméně nemusí pojišťovně hlásit úplně vše a vždy. Drobné vedlejší stavby (např. studnu, nový plot, dobudovanou pergolu nebo skleník) UNIQA v novějších verzích pojištění pokryje i bez jejich uvedení v pojistné smlouvě, a to do limitu plnění stanoveného ve smlouvě. Rozsáhlejší investice je nicméně potřeba pojišťovně oznámit vždy.

Pojistné versus indexace

Součástí indexace je i adekvátní úprava pojistného, které zohledňuje navýšení rizika, jež na sebe pojišťovna zvýšením pojistné částky přebírá. Stoupne-li pojistná částka ve smlouvě, stoupne tedy klientovi také pojistné. Rozhodně se ale nevyplatí na pojištění šetřit – nevhodně „ušetřená“ stokoruna může při nastalé škodě způsobit rozdíl při plnění až ve statisících i milionech korun. Právě taková suma pak může při obnově zničeného bydlení výrazně chybět.