Česky > O nás > Pro média > UNIQA získala dva tituly v soutěži Mastercard Banka roku 2022

UNIQA získala dva tituly v soutěži Mastercard Banka roku 2022

25.11.2022

UNIQA si připsala dvojnásobný úspěch ve 21. ročníku prestižní soutěže Banka roku 2022 zabývající se hodnocením retailových finančních domů. Získala nejvyšší ocenění ve speciální kategorii Zodpovědná pojišťovna roku, a současně její generální ředitel Martin Žáček byl opětovně oceněn titulem Pojišťovák roku.

 

 

UNIQA tak dokázala prodloužit svou „vítěznou šňůru“ z let minulých, kdy v této soutěži bank a pojišťoven opakovaně zabodovala. Cílem tradiční soutěže Banka roku je ocenit služby a produkty finančních institucí, které působí v České republice a zaměřují se na drobnou klientelu, ale i na obchodní společnosti.

Ocenění pojišťoven se letos rozdělovala celkem v čtyřech kategoriích. UNIQA se prosadila na první místo ve speciální kategorii Zodpovědná pojišťovna, v níž porotci oceňují pojišťovny, které odborná porota považuje za nejlepší v oblasti ESG. Tradiční součástí je i vyhlášení osobních kategorií Bankéř roku a Pojišťovák roku, kde opět zvítězil Martin Žáček, generální ředitel UNIQA.  

O vítězích většiny kategorií rozhodovala letos porota složená z devatenácti nezávislých odborníků z řad finančních analytiků, ekonomických novinářů, akademiků a úspěšných podnikatelů. Vždy stanoví pořadí na prvních třech místech. O vítězi v osobní kategorii Pojišťovák roku (zde se vyhlašuje jeden zástupce trhu) rozhodují samotní generální ředitelé pojišťoven na českém trhu.  

Titul Zodpovědná pojišťovna za podporu mentálního zdraví

UNIQA ve speciálním kategorii Zodpovědná pojišťovna uspěla se svou nominací za projekt podpory mentální rovnováhy a duševního zdraví. Celkem soutěžilo 30 subjektů, jež poslaly do soutěže své aktuální konkrétní aktivity na poli ESG.

„V Česku je stále ještě vysoká stigmatizace psychických nemocí nebo poruch chování. Ze strachu a předsudků se lidé často bojí přiznat, že jejich duševní kondice není v pořádku, a zdráhají se vyhledat odbornou pomoc, anebo nevědí jak. Poslední léta přitom strmě roste výskyt těchto poruch. V UNIQA jsme se proto rozhodli jít v podpoře duševního zdraví za hranice vlastního podnikání pojišťovny,“ vysvětlil motivaci k tomuto konkrétnímu směru generální ředitel finanční skupiny UNIQA Martin Žáček. „Letošní ocenění naší snahy přispět v této oblasti ukazuje, že téma rezonuje společností. Už z dosavadních počinů jsme zjistili, že je potřeba ještě mnoho vykonat i v osvětě, aby společnost přijímala tento druh diagnóz bez předsudků a zajistila postiženým důstojnou pomoc.“

Prevence a pomoc v oblasti mentální rovnováhy se staly součástí dlouhodobé strategie UNIQA. Ve spolupráci s renomovanými experty byl připraven unikátní zdarma dostupný on-line kurz pro rodinné příslušníky osob s duševní poruchou. Uživatel se dozví, jak nestigmatizovat duševní onemocnění, jak podpořit léčbu a jak nevystavovat postižené tlaku. Dále také kurz vyloží, jak s těmito lidmi mluvit. Své zkušenosti a rady poskytují v rámci podpory mentálního zdraví různé osobnosti, které samy prošly problémy, včetně sportovních ambasadorů, s nimiž UNIQA pojí partnerství. Loni upozornila UNIQA na problematiku kampaní „Duševní nepohoda není vidět“, a v letošní vlně aktivit i v reklamní kampani nabádá osoby s psychickými problémy k otevřenosti, protože upřímnost je prvním krokem ke zlepšení stavu. Současně UNIQA rozvíjí další aktivity: Program Mental Health First Aid (MHFA) původem z Austrálie je obdobou první pomoci při fyzické újmě. Dnes je globálně známý a využívaný ve více než dvacítce zemí. Díky podpoře UNIQA se odborně připravuje prvních deset odborníků v Česku i na Slovensku, kteří se stanou školiteli, aby šířili povědomí o ochraně mentálního zdraví dále. V Praze podpořila UNIQA dětské psychiatrické oddělení v léčebně v Bohnicích. Na další podporu byla zaměřená i zaměstnanecká společná Podzimní mise, v níž chůzí pracovníci virtuálně vystoupali na nejvyšší hory světa a současně se jejich výkon přepočítával na peníze. Takto získanou finanční částku UNIQA předala partnerským organizacím v oblasti podpory duševního zdraví.

Martin Žáček posedmé Pojišťovákem roku

Pojišťovákem roku 2022 se stal znovu generální ředitel UNIQA Martin Žáček. A bylo to jeho sedmé osobní ocenění. V ČR získal Martin Žáček tento titul už v letech 2012, 2015, 2016, 2017, 2020 a 2021. K tomu přidal v roce 2019 podobné ocenění i na Slovensku jako Poisťovák roka v tradiční anketě Poisťovňa roka pořádané společností Fincentrum společně s ekonomickým týdeníkem TREND. I tam o jeho prvenství rozhodli generální ředitelé pojišťoven působících na slovenském trhu.

„Psal se podzim roku 2012 a já jsem přebíral svoje první ocenění Pojišťovák roku. Přebíral jsem ho s velkou pokorou a radostí. Dnes se píše rok 2022 a já mám tu čest přebírat toto ocenění již posedmé. Mám z něho stejnou radost a přebírám ho se stejnou pokorou jako tehdy a velmi děkuji vám, mým kolegům generálním ředitelům za vaše hlasy. Titul Pojišťovák roku vnímám jako ocenění práce celého týmu UNIQA, který mám tu čest vést, ale i mé práce pro celý český pojistný trh na půdě České asociace pojišťoven. Snažím zúročit své dlouholeté zkušenosti ve prospěch celého oboru a spojovat tým zástupců top managementu při společném díle."

 

Martin Žáček (57), absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty, zahájil svoji profesní dráhu jako vědecký pracovník. Do pojišťovnictví vstoupil v roce 1994, nejprve jako šéf oddělení controllingu, protože čísla byla a jsou jeho svět. Celou kariéru v našem odvětví tráví v jednom dresu: nejprve Česko-rakouské pojišťovny (1994-2001) a po jejím přejmenování UNIQA (od 2001). Zastával v průběhu let různé top manažerské pozice v představenstvu společnosti, mimo jiné CITO a CFO.  Generálním ředitelem se stal v české UNIQA v roce 2008. V roce 2014 byl jmenován do stejné funkce i pro sesterskou UNIQA na Slovensku. Loni se stal generálním ředitelem finanční skupiny UNIQA, jež vznikla fúzí se společnostmi AXA. Je činný i v prezídiu České i Slovenské asociace pojišťoven.

Martin Žáček je ženatý a má dvě dcery a tři vnučky. Ve volném čase je vášnivým běžcem a triatlonistou. Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a geografii.