Česky > O nás > Pro média > Vývoj výsledků účastnických penzijních fondů UNIQA a vývoj na trhu penzí

Vývoj výsledků účastnických penzijních fondů UNIQA a vývoj na trhu penzí

19.09.2023

Po relativně vysokých propadech účastnických penzijních fondů, zejména těch dynamičtějších, v loňském roce se trh letos dále zotavuje. I když ekonomická situace zůstává i nadále složitá, daří se dále umazávat ztráty návratem do ziskové zóny. Jak si v těchto podmínkách vede UNIQA penzijní společnost?

Akciový účastnický fond UNIQA aktuálně nejlepší na trhu

Po osmi měsících je na prvním místě mezi všemi účastnickými fondy na českém penzijním trhu právě UNIQA akciový účastnický fond. Jeho zhodnocení čítalo koncem srpna 21,1 %, čímž překonával okamžitý výnos nejbližších soupeřů na trhu o více než 4 procentní body. Přitom tento fond UNIQA zaznamenal koncem loňského roku výrazné ztráty. „Za pozitivním posunem směrem vzhůru stojí především výrazné zlepšení tržního sentimentu, kdy trhy vyhlížejí konec období vysoké inflace a postupné snižování úrokových sazeb hlavních centrálních bank. V letošním roce se také výrazně dařilo sektoru technologií, taženému mimo jiné masivním nástupem AI (umělé inteligence). Investice do některých titulů (např. Nvidia, Meta, Tesla, Amazon, Broadcom) v rámci akciového fondu si tak v letošním roce připsaly masivní zisky. Pozitivně přispěla i skutečnost, že česká koruna ukončila svoje zběsilé posilování, které na konci loňského roku odebralo podstatnou část cizoměnových zisků. Aktuální situace oslabování koruny naopak výkonnosti fondu prospívá.“ komentoval situaci portfolio manažer fondu Jan Kudláček.

Je třeba říci, že pozitivní vývoj prodělaly všechny účastnické fondy UNIQA, když dokázaly během letních měsíců července a srpna vesměs zdvojnásobit aktuální výnos oproti konci prvního pololetí. UNIQA vyvážený účastnický fond se držel koncem srpna na 3. místě mezi vyváženými a smíšenými fondy, když vykazoval plus 9,5 %. U konzervativních fondů se UNIQA drží v širším průměru trhu, a i u nich došlo na více než zdvojnásobení aktuálního výnosu. „Pozitivní výkonnost vyváženého účastnického fondu byla tažena zejména jeho akciovou částí, vzhledem k tomu, že světové akcie si letos v průměru připsaly 15 %. U dluhopisové části portfolia se aktuálně daří využívat příznivé situace na peněžním trhu a ukládat volné prostředky s výrazným zhodnocením. Zde ale očekáváme pro příští měsíce postupný obrat. S tím, jak budou centrální banky snižovat základní úrokové sazby, bude tento prostor ubývat. Na druhou stranu ocenění dluhopisů za takové situace roste, což by mohlo v budoucnosti podpořit výkonnost dluhopisových fondů.“ řekl portfolio manažer fondu Petr Holinský, a zůstává tak optimistický.

UNIQA penzijní společnost spravovala koncem prvního pololetí 2023 celkem více než 250 000 smluv, z toho spadala necelá pětina do novějšího doplňkového penzijního spoření a zbývající část do staršího penzijního připojištění (vstup byl možný do konce roku 2012). U doplňkového penzijního spoření přispívá účastníkům zaměstnavatel cca u 1/3 smluv, u staršího penzijního připojištění u poloviny. Průměrná pravidelně ukládaná částka střadatelů v doplňkovém penzijním spoření UNIQA činí 1 129 korun, u penzijního připojištění 878 korun (bez příspěvků zaměstnavatele).

Komentář – vývoj spoření na penzi 2022 a 2023

Spoření na penzi 2022

Penzijní fondy jsou pevně spjaté s ekonomických vývojem a situací na finančních trzích. Celkově špatná hospodářská situace určila loni negativní zhodnocení dynamických fondů (průměrně -10,9 %) a vyvážených fondů (průměrně napříč trhem -6,2 %) i v situaci, kdy koncem roku se už dařilo odvrátit ještě další propad částečnými zisky. Konzervativní fondy končily rok 2022 v černých číslech s přírůstkem 0,37 %. Všechny tyto hodnoty byly ještě navíc v kontextu dvouciferné inflace samozřejmě „šokovým“ vývojem, protože dynamické fondy od roku 2013 předtím prakticky nepřetržitě jen s malými výpadky (rok 2018) vydělávaly vysoko nad hodnotou inflace.

V této situaci ještě větší důležitosti nabývá charakter penzijního spoření, a sice jeho dlouhodobost a pravidelnost. Ta dokáže účastníky významně ochránit před náhlými výkyvy na finančních trzích, pokud střadatelé sledují své zájmy v delším investičním horizontu. Pravděpodobnost výkyvu směrem dolů je v krátké době, například jednoho nebo dvou let, mnohem vyšší, než počítáme-li výsledky za pět či deset let. Navíc ztráta jednoho roku může skýtat naopak potenciál pro lepší zhodnocení v letech příštích. A k tomu je třeba připočítat i výnos z benefitů, jakými jsou příspěvek zaměstnavatele, státní podpora i daňové odpočty.

Spoření na penzi 2023

Složitá ekonomická situace přetrvávala i během prvních šesti měsíců roku. Inflace se sice postupně vracela k jednociferné úrovni, ale klesala velmi pomalu a česká zůstávala v evropském kontextu jedna z nejvyšších. Současně však tyto okolnosti přinášely i potenciál: nákup akcií i dluhopisů do penzijních fondů zlevnil a byl aktuálně výhodný. Až dojde k obratu hospodářské aktivity, jejich hodnota stoupne, z čehož účastníci penzijka budou profitovat. Kdo nepanikaří, drží stabilní strategii a vytrvá, má výhled na zajímavé zisky. Růst úroků a výnosů dluhopisů jednoznačně přináší zvýšení potenciálu zhodnocení penzijních úspor v následujících letech. Jakmile poklesnou úrokové sazby, budou emitovány dluhopisy s nižším zhodnocením, zatímco účastníci penzijního spoření budou ve fondech držet nyní nakoupené bondy s relativně vysokým výnosem.

Doporučení závěrem

Co tedy účastníkům spoření na penzi doporučit? „Má-li střadatel před sebou ještě třeba 12 a více let do penze, a je-li ochoten přistoupit na určitou úroveň volatility, jednoznačně by měl případně zaměnit dosavadní penzijní připojištění za doplňkové penzijní spoření, jež mu skýtá možnost určovat si dynamiku investiční strategie a v dlouhodobém horizontu profitovat. Černá nula, kterou garantuje penzijní spoření, se hodí pro velmi konzervativní účastníky nebo účastníky až v závěru doby spoření. Střadatelé v doplňkovém penzijním spoření by měli zvážit dynamičtější strategii. Vždy ale platí, že spoření na penzi je dlouhodobý nástroj s horizontem několika desítek let a že nemá cenu přizpůsobovat investiční strategii každému dílčímu výkyvu na trhu. Základem kvalitního penzijního spoření je trpělivost a pravidelnost, protože ta v delším horizontu přinese lepší ovoce než spekulativní přístup. Navíc jde o nejvšestranněji podporovanou formu akumulace rezerv ze strany státu i zaměstnavatelů,“ uzavírá Pavel Vaněk, manažer pro penzijní a investiční zákazníky a řešení UNIQA.